ERŐKÖZPONTOK

Az emberi test 7 erőközpontot, azaz csakrát tartalmaz.

A csakra szó szanszkrit kifejezés, és kereket jelent. Ezt az elnevezést a folyamatos, kerékszerű örvénylő mozgásáról kapta.

AZ ÉTERIKUS TESTMÁS

Az emberi testben található 7 erőközpont az ember éterikus lényének teljes másolatát képezi le az anyagi síkon. Azaz megjeleníti a fizikai (testi) síkon lényünk teljes spektrumát: test-lélek-szellemi részeink energetikáját.

Valamennyi kerék szüntelenül forog, és mindegyikük középpontjába vagy nyitott szájába folyamatosan áramlik az erő világunk magasabb szféráiból. A csakrák olyan összekötő-érintke-zési-kapcsolódási pontok, amelyeken át energia árad az ember egyik testéből a másikba. Így töltődnek le a fizikai síkra lényünk éteri (lelki-szellemi) szintű minőségei. És így töltődik le lényünk emberi részébe, testébe, biokémiai szervezetébe az életerő, az Isteni tér eredendő energiája. Ez az erő a hét csakra terében hétféle minőségégében jelenik meg, hogy táplálja emberi lényünket. Ezen energia-beáramlás nélkül a fizikai test nem létezhet.

Minden egyes csakra egy meghatározott energiafrekvenciával rendelkezik, és a fizikai testben található szervekkel tart kapcsolatot, amelyek a kapcsolódó csakra frekvenciáján rezegnek. Ezek a szervek befogadják, átszűrik, mintegy átalakítják ezt az energiát, majd egy adott minőségként kisugározzák azt magukból az emberi test működésének fenntartására.

CSAKRÁK AKTIVÁLÁSA

Az energia központok minden emberben működnek. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a legtöbb  emberben lassan mozognak, éppen csak a létezéshez szükséges örvénylést idézve elő. Amikor még egészen fejletlenek, kétujjnyi átmérőjű kis köröknek mutatkoznak, amelyek az átlagos embernél homályosan fénylenek. Manapság az emberek nagy tömege ebben az állapotban él, melyet hívhatunk energetikai lét minimumnak is. Azoknál az azonban, akik elkezdenek a testükkel, energetikai-rendszerükkel foglalkozni, a csakrák mérete megnő, színük kitisztul, a rajtuk átáramló energia nagy mértékben megnő. Ragyognak és eleven fénnyel lüktetnek, mivel sokkal nagyobb mennyiségű energia áramlik át rajtuk.

Önismereti munkánk részeként fontos, hogy testünk erőközpontjain dolgozzunk. Felébresztjük, életre keltjük azokat. Tisztítsuk, erősítsük a működésüket, majd ezután jöhet a 7 csakra harmonizálása, egymáshoz való viszonyuk tisztítása, felszabadítása. A csakrák harmonizálása eredményeként eltölt bennünket az életerő, felszabadul testünkben az energia áramlás, ez nagyban elősegítheti tudatosságunk tágulását, és ezáltal lehetőség nyílik számunkra újabb és újabb képességeink felfedezésére. Erősödnek érzékeink, érzékelésünk fejlődik a fizikai és az éteri síkok terében is.

A CSAKRÁK BLOKKOLTSÁGA

Valamely csakra pangása mindig a hiányos élettapasztalatokkal függ össze. Bizonyos csakrák problémáinak forrását a csakrához tartozó életkorban érdemes keresni, ahol számunkra traumatikus események után érdemes kutatni. A trauma megélése folytán energetikai blokk kerül az erőközpont terébe, gátolva annak természetes működését. A blokk következményeképp a lélek önkifejezése, megnyilvánulása ilyen vagy olyan módon az adott energia minőség terében megreked. Ha ez a helyzet hosszútávon fenn áll, és az energia áramlás nem kielégítő, a csakra tere sorvadni kezd, és egy idő után minimális szintre zsugorodik. A csakrák nem kielégítő energia áramlása pedig un. fizikai tünetek, betegségeket eredményeznek.

A TEST ÜZENETEI

Ezekből a tünetekből, testünk jelzéseiből olvasva megfigyelhetjük, hogy mely csakránkhoz tartozó szervek, területek jeleznek. Olvasva testünk üzeneteit pedig elkezdhetünk az adott csakrával foglalkozni, annak terét tisztítani, erősíteni, felszabadítani.