Forrás kódok oldása

by , on
Már 30, 2016

A kívánt módszer

Tudatosságom tágulásával egyre inkább rálátok arra, hogy milyen hihetetlen intellektussal élek. A teremtő erőm az intellektusommal karöltve képes a létezés befolyásolására, meghatározására. A teremben jelen lévő minta-rendszerek kontrollja viszont felhasználja a lényemből fakadó, és egyre erőteljesebb teremtő erőmet, és így világokat hoz létre nem is érzékelhető pillanatok alatt, kiterjeszti és valóssá szüli.

Megérett számomra a pillanat, mely azt mondja: olyan módszerre van szükségem, melyre ez a részem nem tud befolyással lenni, s így a beégetődött minta-rendszeremben tudunk áthangoló munkát végezni. Arra emlékszem, hogy még regressziós hipnózisban is képes volt tartani a kontrollt, ezért úgy érzem, olyan oldó módszerre van szükségem, ahol nem beszélünk, vagy csak keveset, s nem az elemzésen van a fókusz, hanem a kódok oldásán. Szavak nélkül, csendben. Hagyom, hogy történjen. Azt már megtanultam, hogy nem kell mindent tudni. Ennek a bizalomnak már van helye a teremben. Ennek jött el az ideje. Így találtam rá többek között a kineziológiára.

Célom

As above, So below. Ahogy fent, Úgy lent… 

… avagy a lélek teher áttranszformálása értékes tapasztalattá, erőforrássá

… mely megerősít, és segít a további fejlődésemben

Az első felébredésem óta eltelt több, mint 6 évnyii munka csodálatos eredményeket hozott az életembe. Kiléptem az önmagam által teremtett rabszolgaságból, és jóval könnyebb, kellemesebb életet élek. Ám sok tudás, és tapasztalás megmaradt intellektuális vagy tudati szinten. Tudom az eszemmel, a Tudatommal, élem is nagy részét a mindennapjaimban… de érzelmi és sejt szinten nem ment át sok változás. A sok tudatos munka elvégzése után itt az ideje más módszerek eljövetelének. Az önmagam boncolgatásának, elemezgetésének, és a kutakodás, ásás ideje lejárt. A kép teljes, és látható. Elérkezett az idő a megtalált alap kódjaim energia kezelésére, oldására.

Minden földi körülményem egy manifesztációja a lélek minőségemnek és a lélek-információs terem tartalmának. Mindaz az információ, amit a lélek-tér hordoz megelevenedik bennem és körülményeiben. Vérvonal, dns kódok, hordozott dns minták, dns emlékvonalak, élménykódok. Születésélmény, prenatális élmények, csecsemő élmények, anyától, apától kapott kódolások életem kezdeti szakaszában… mindez meg kellet történjen a sejtjeimmel, a testemmel, az elmémmel, hogy a lélekben hordozott információk az előző életekből be tudjanak épülni ebbe az énembe, ebbe a  testbe, ebbe az elmébe, ebbe a dns mezőbe = manifesztálódjon az emberemben lélekterem tartalma.

Ezeket a körülményeket, és a testemben, elmémben manifesztálódó információs tömeget vizsgálva, felfedezve az összefüggéseket jutottam el odáig, hogy látom mindezen láncolatok egybefutását. Mint ahogyan egy terebélyes fa apró gallyacskáinak szintjén elkezdve felfedezni a fa gömb alakú lombját, haladva az egyre vastagabb és vastagabb, egyre kevesebb számú ágak útvonalán… egyszer csak megérkeztem ahhoz a 3-4 vastag, megtermett ághoz, mely a törzshöz vezetett. Meglátva a törzset, mely lefelé nyúlik, le a föld alá… s a föld alá érve meglátva a gyökérzetet, mely mindennek a forrása. Ez a munka töltötte ki az előző 5-6 évemet. És megérkeztem oda, hogy látom: minden, ami vagyok egy tőről fakad. A munkám elvezetett a történetem gyökeréhez, forrásához. A lélek információs terem azon részéhez, melyet én karma csomónak hívok. Ebben az idő-térben lépett hatalomba az, amit törés-mintának nevezek.

Ennek a csomónak az oldásához érkezett el az idő. Oldani a gyökérzetemben beállt csomót, oldva ezzel a törzsön át áramló információs anyagot, mely alakítja az emberemet, annak életét, és annak körülményeit… oldva ezzel az emberi lényem blokkjait. A lélek térben történő oldás során az emberi fizikai testemben, dns mezőben, sejtekben, és sejt közötti térben, az elme testben, az érzelmi testben, és az emberi testem körül lévő információs mezőben megtörténik az áthangolódás, átrezgetés, átszíneződés.

Így látom, így érzem.

Mi más lehet a dolgom?

Csak az, mint eddig is.

Egy még magasabb, kitágultabb szinten.

Megszabadulni. Lenni sárkányerős önmagam. Eredendő erőmmel, erőmben, erőforrásomból táplálkozva. Mert érzem azt, aki valójában vagyok.

Látom, hogy már csupán apró csomókat kell feloldanom ahhoz, hogy teljes szabadságomban, erőmben létezhessek.

Ehhez szükséges:

  • Lebontani a teremről a negativitás hálót, mely körém kellett keletkezzen a karma csomóból fakadóan, kezdeti kódolásom során, és naponta elhiteti velem, hogy nem vagyok jól.
  • Elengedem a törés-mintáimat, s helyettük új választásként az egységemet és teljességemet teszem be az energetikai terembe
  • Megrázom magam, és kipattannak, kipukkadnak azok az apró energia csomók a teremben, melyek tartalmazzák, és hordozzák a béklyó kódokat, melyek szabotálják eredendő létezésem, blokkolják az áramlást, keringést a teremben. Az fáj, ami megrekedt. (Mindent elérek, amit akarok… a béklyók ellenére. A béklyók a hogyant határozzák meg: nehéz, küzdés, törtetés, nyomulás, átverekedés, harc)
  • Ősbizalom gyógyítás
  • Megszabadítani nőiségem terét a kollektív nőiség romoktól, hatásoktól, letapadásoktól, bevésődésektől, reakcióktól, női törés-mintáktól

Teremtő erőm határtalan. Ez a sárkányerőm. Óriási. Nagy hatalmú.

Itt az idő elkezdenem másra használni, mint az öntápláló ördögi kör fenntartására:

 1. Önmagam szabotálására…
 2. és a másik oldalon az ez ellen való harcolásra.

Az egész teremtő erőm ebbe invesztálom… évezredek óta. Már látom. Látom a teljes képernyőn mindazt, amit tennem ‘kellett’, amit megélnem ‘kellett’, s ahol mindez következményeként most vagyok.

Ennek a helyzetnek a megszüntetésével teremtő erőm inkább világok megteremtésére használhatom.

Ehhez teendőim:

  1. Feloldozást nyerni. Felszabadítani magam. Beengedni magam a Kegyelem terébe… újra. A forrás kód átírása. A terem forráskódja ezidáig a karma csomó  energetikája, s annak kódja volt. Ez az a forráskód, az a leheletnyi, kis valami… ami nem enged. Nem engedi, hogy a megtalált, felfedezett, újra tanult Tudás az életemmé, a TERMÉSZETEMMÉ váljon… újra. Ezt a kódot szeretném oldani, hogy ezáltal az összes következménye is áthangolódjon.
     • Feloldozni magam… az elkövetett, annak ítélt ‘hibáért’ és annak következményeiért… melyeket évezredes teherként hordozok a szívemben
     • Kioldani a béklyókat, melyek fogva tartanak, blokkolják az életenergiáimat, és gúzsba kötik a jelenlegi létezésemet
        • elfojtott, magam ellen fordított harag és düh, az önbüntetés
        • bú-bánat
  1. A karma csomó következmény élményeinek oldása, amennyiben ez szükséges
  2. Testem, érzelmi mintázatom áthangolása sejt szinten: sérelmek és általuk blokkolt energia tér. MÁJ, Nőiségem tere. Mimóza természet feloldása. Szegény én identitás, alaphelyzet elengedése. Szenvedélyességem, szilajságom felszabadítása. 

Oldás szintjei:

 • Fizikai szint és generációs oldás: DNS – bio-kémiai szint, mely kihatással van az érzelmek szintjére, az ösztönök terére. A blokk oldásával a DNS lánc visszaáll az eredeti, természetes rendjébe. Egy ilyen oldással felszabadítjuk a felmenőinket is. Az oldással új idegpályák keletkeznek, melyek megerősítő gyakorlatok segítségével egyre erőteljesebben tudják átvenni a régi helyét.
 • Emberi szint: A blokkok oldása, a kódok áthangolása közvetlenül hat a személyiségemre, a gondolati és érzelmi mintázatomra, az életemre, annak körülményeire, kilátásaira
 • Lélek-tér, morfogenetikus mező: Az epigenetikai terekben megtörténő energetikai oldás felszabadítja és megtisztítja a morfogenetikus mezőt, áthagnolja annak információs tartalmát.

Ez nem mást jelent, mint hogy egyszerre dolgozunk minden szinten, s ennek következtében az oldás teljes körű, nincs esélye a visszarendeződésnek.

 

Igen. Tudom.

Ez nagy munka.