Életünk folyamatának változásait, a ciklusokat legegyszerűbben úgy tehetjük magunk számára láthatóvá, ha egymásra illesztjük őket rétegenként. Úgy képzeljük el azokat, mint kisebb nagyobb köröket, melyeket egymásra helyezünk.

Az első réteg, az első kör legyen a napi ciklus, mely jól látható módon egy napi életünket foglalja magában. Amikor reggel a Nap felkel, s este lenyugszik, ahogyan a világos szakaszt felváltja az éjszaka, ahogy örökös körforgásban váltakoznak a nap-szakok, tehát a napi ciklus szakaszai. Talán ezzel a körfolyamattal vagyunk ma élő emberként a legközelebbi kapcsolatban. Ez a ritmus látható és egyértelmű: este fekszünk, éjjel alszunk, reggel kelünk, napközben tevékenykedünk.

Látható, ám tapasztalataim szerint sok ember, és nagyon sok női ember számára ez a természetes ciklus sem tudatosan megélt része életének. Azok, akik folyamatos három műszakban dolgoznak, akik nem engedve természetüknek túl kevés alvásra kényszerítik magukat, vagy akik más okból kifolyólag de rendszeresen éjszakáznak, nincsenek tudatában annak, hogy milyen káros hatást gyakorolnak önön maguk lényére, s annak egészségére.

Alapvetően természetes ritmusra élő leányok, asszonyok és nők számára is sok olyan ősi tudás van a feledés homályába merülve, melyek életükbe való újra beemelése megkönnyíti azt. Erősebbé, energikussá válunk női ébredésünk során visszafogadva önmagunkba mindazon ismeretek, melyek jól-létünket szolgálják.

Második rétegként vegyük a havi ciklus körét, mely ugyanúgy végeláthatatlan folyamatában hozza el újabb és újabb hónapok ciklus körét. A havi ciklus ritmusa a női lét, a női test számára, a női jóllét szempontjából kiemelkedően fontos. Női teljességünkért dolgozva újra láthatóvá kell tennünk önmagunk számára azt az eredendő Univerzális Ritmust, melyet a Hold csatornáz számunkra, hogy a Földön élő nőként, ezt az adást begyűjtve, átáramoltassuk azt saját lényünkön, életünkön, s kiáramoltassuk azt az anyagi világba. Női ébredésünk során érdemes időt szentelni arra, hogy újra megismerjük ezen ritmus sajátosságait, annak hullámzását, szakaszait. Majd ezen új – és nagyon régi – információk birtokában megkezdhetjük női lényünk működésének megfigyelését, hogy rálátást nyerhessünk önmagunkra. Arra, amilyen állapotban aktuálisan vagyunk. Mennyire működünk harmóniában a kozmikus ritmussal, vagy épp mennyire vagyunk eltávolodva, ettől. Mennyire áramlunk együtt a teljes Világegyetemet átjáró hullámokkal, vagy épp mennyire vagyunk kibillenve ebből a hullámzó egyensúlyi állapotból. A női körök terében jó együtt emlékezni- Emlékezni olyan egyszerű dolgokra, mint például a holdfürdőzés szeánsza. A holdvíz készítés egyszerű, ám igen hatásos módszere. És jó újra megmerítkezni olyan tudásokban, mely megmutatja, hogyan áramoljunk nőként szabadon a havi ciklussal együtt. Hogyan használjuk fel a Telihold erejét kiáramoltató, fizikai síkon történő teremtéseinkhez, s hogyan használjuk fel a Sötéthold erejét belső világunkban való fejlődésünkhöz. Örök női bölcsességünk apró, egyszerű  módszereinek, eszközeinek vissza-tanulásával, újra ébresztésével, finom, jóleső, örömteli szeánszok, rituálék gyakorlásával életünkké, szokásunkká tudjuk tenni újra a természetes női életformát, újra-taníthatjuk testünknek azt, amit valaha régen tudott. Minden tudás bennünk van! Ezeket a tudásokat kell leporolnunk, rájuk rakódott visszafojtások, elnyomás terhe alól felszabadítanunk. Mikor megtaláljuk őket, újra életet lehelünk beléjük, újra ébresztjük, a rég elfeledett ősi tudásokat újra aktiváljuk. Ez a ma élő nő egyik legfontosabb feladata lélek-ébredése folyamatában.

Harmadik rétegként tegyük rá az előző kettőre az év körét. Egy év körfolyamatában egyértelműen láthatjuk, hogy egymást követő évszakokra oszlik. Minden év-szaknak meg van a maga bája, szerethetősége és tudás anyaga. Ezen tudások visszahívásával, megtapasztalásával egy újabb szintet léphetünk önmegismerésünk útján. Az évszakok energetikai jellemzői, a különböző időszakok karakteréhez illő életviteli, táplálkozási, életvezetési szokások és ismeretek gazdagítják belső lényünket, segítenek nekünk megtartani egyensúlyunkat, egészségünket, s kiteljesíteni jóllétünket. Az évkörnek megfelelő élet-vezetés energiával, erővel áld meg bennünket. Amikor a különböző évszakok időszakát azok természetes jellegének megfelelően éljük meg, szokásainkat, ünnepeinket ehhez az ős-rendhez igazítjuk, csodálatos kincsekre lelhetünk. Megtalálhatjuk magunkban mélyen elfeledett, elrejtett női én-részeinket, melyek összessége, azok egyensúlya elengedhetetlen kelléke női teljességünknek. Megtalálhatjuk magunkban női archetípusainkat, melyek megbecsülése, tisztelete, felélesztése és újra megélése közelebb visz, ahhoz, amit női teljes létezésnek hívunk. Belső én-részeink jólléte harmonikus élethez vezet.

Negyedik rétegként tegyük rá ciklusainkra az életünk idejét, mint egy nagy kört. Egy élet-idő köre nagynak tűnik a mindennapi életünk perspektívájából, ám ha nőként gyorsan nézőpontot váltunk… megláthatjuk, hogy milyen aprónak is látszik ugyanaz az élet-ciklus, ha teljes lényünk, lelkünk, szellemi tereink szemszögéből tekintünk le rá. Lelkünk által választott emberi életeink köreiből összeáll az a folyamat, melynek adhatjuk a lélek-fejlődés nevet. Egy emberöltő köre ugyanúgy szakaszokból, élet szakaszokból áll, mint egy évkört nézve az évszakok. Női létünk életszakaszai: leány, szerető, anya, és bölcs anya. Ezen életszakaszok női lényünk különböző aspektusait mutatják meg számunkra. Ezen belső minőségeinkkel való újra kapcsolódás csodálatos élményeket hozhatnak el számunkra.

ÖnMAGába visszatalált nőként ezernyi én-részünk, minőségünk végtelen terében, a végtelenül folyó változás mezején, a változás energiájába gyökeret eresztvén, megélhetjük női teljességünket. Női létünk eredendő természetéhez visszatalálva, újra élesztve tudásunkat, képességeinket, újra-kondicionálva testünket, elménket, gyakorolva a folyamatos befogadás és elengedés szabad áramlását, megtaláljuk lényünk esszenciális Lény-egét, mely közvetlen kapcsolatban van az élettel, a születéssel és a halállal. Közvetlen kapcsolatban van Isten végtelen tereivel, s az örök körforgással.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük