Tudom magam

by , on
nov 5, 2017

Az utóbbi hónapok belső munkája elhozott számomra egy olyan önismeretet, mely megmutatja számomra a mindennapjaimban, hogy emberként mit miért, és hogyan teszek. Szellemi szféráimban tett utazásaim során ráláttam eredendő önmagam forrás kódjaira, s megértettem azon összefüggéseket, mely elvek rendezik az emberi életemet.

Megmozdult velem a tér, s újra összerendeződött abban a pillanatban, amikor tudatosult bennem alap létállapotom, melyből minden kiindul, s mely mindennek az alapja. Ez az én világom minden pillanatának forrása, mely megadja földi tapasztalási tereim színezetét.

S számomra ez a szín az átlátszó gyémánt fény, melyben ott tükröződik a szivárvány minden árnyalata.

Alap létállapotom: Az Egység-állapot. Nekem ez a van. Nekem ez a normális. Én ebből indulok ki (mint ahogy minden ember alapvetően magából). Arra kell tudatosnak lennem, hogy a legtöbben körülöttem nem egy ilyen világból indulnak… S ez sok megértést hozott el számomra, s sok félreértésre derített fényt az utóbbi időben.

 

Egység-állapot: Határtalan végtelenség, Minden Egy, Feltétel nélküli szeretet, Semleges Szeretet frekvencia (a zéró állapot, ami a két pólus között  a közép-egyensúly tere, semleges töltésű).

Alap létállapotomból fakadóan a jelenlétem minősége: Naiv, Jóhiszemű, Jóakaratú, Előzékeny, Nagylelkű…

… hisz én abban az érzet világban létezem, ahol egyértelmű, hogy mindenki Egy.

Alap létállapotomból fakadóan a jelenlétem érzetvilága: SzerElem frekvencia

 

 • … s ebben a ‘naiv’ = tiszta állapotban létezve vagyok jelen a földi világban minden egyes lényt Szeretve… Szer-rel etetve. Ez számomra a van. Ez létezésem maga. Magától értetődően és megkérdőjelezhetetlenül árasztom magamból a Szeretet Energiáját… hisz ez a ‘dolgom’.
  • Tudatosítom. És meg kell tanulnom ezt tudatosan irányítani és kezelni. Ez alapvetően fontos a párkapcsolati tereim fejlődéséhez. Mert a feltétel nélküli szeretet jó… de polaritás nélküli. S én most itt a 3D-ben élek emberként, ahol meg kell tanulnom e mellé a kölcsönös energiaáramláson, az adok-kapok körforgáson alapuló poláris Szerelem-Tér tudományát is.
 • … ebben az ötödik dimenziós létállapotban mindenkivel lélek-szinten kapcsolódom. Mindenkiben a legfelsőbb énjét látom.
  • Tudatosítom. És meg kell engednem magamnak, hogy a lélek-szintű én mellett lássam a körülöttem lévő emberek emberi részét, a személyiségük és az ego-juk képét is. Így lehetek tudatos minden szinten arra, hogy az, aki előttem áll milyen ember valójában. Nem csak lélekként – gyönyörű létezőként -, hanem az éppen aktuálisan élt emberi életében emberként is.
 • … ebben az állapotban az együttérzés maga a Van. Együttérezve vagyok jelen minden pillanatban. Nekem ez az állapot – hogy érzékelek mindent és mindenkit magam körül -, alap állapotom. Ez a semleges Szeretet-állapot.
  • Tudatosítom. És megtanulom kezelni, és tudatosan irányítani az együttérzésem mértékét annak megfelelően, hogy az aktuális állapotom, és a helyzet, amiben benne vagyok hogyan kívánja ezt optimálisan.
  • Meg kell tanulom kikapcsolni is az együttérzésem, amikor terem védelme azt megkívánja.
  • Meg kell tanulnom függetlennek lenni a körülöttem lévő terek energetikájától és a körülöttem lévő lények állapotától, hangulatától, véleményétől, frekvenciáitól.
 • … az Egységben létezés érzésével, mivel minden Univerzális Isten részecske azonos fajsúlyú… ebben a semleges térben nem érzem magam különálló egyénként. A tér folyamatosan áramló részeként érzékelem azt, ami úgy hívok én.
  • Tudatosítom. És meg kell tanulnom önmagamat egy egységként érzékelni és kezelni. Nem összefolyva mindennel és mindenkivel, a térrel… Individualitást kell tanulnom.
  • Meg kell találnom a középpontomat, s újra terem közepébe kell állítanom, mert emberként létezve, földi formát öltve én magam kell legyek az általam érzékelt Univerzum közepe.
 • … most rögtön, de azonnal! Abban az állapotban, amiben él létezem nincs idő. Az Egység állapotában minden Egyszerre Van. Ahogy nincs különválasztottság a helyet illetően, nincs elválasztottság az időt illetően sem.
  • Tudatosítom. És megtanulom azt, hogy itt a 3D-ben élve, emberként az idő szféráján belül élek most. S amellett, hogy folyamatosan érzékelem az időn túli tereket, megtanulok mesterként manőverezni azokon a tudati szinteken is, ahol az időt az emberi elme egy vonalnak érzékeli, s az élet eseményei egy egymást követő láncolatot alkotnak.
  • Tudatosítom. És ezennel elfogadom és megértem, hogy miért van bennem ez az állandó sürgetettség érzés. S az a kérdés, hogy miért tart minden ilyen ‘sokáig’ ebben a térben. Elfogadom, hogy itt ez most így van. A gondolat és a megvalósulása között a tér és az idő terei látható formában jelen vannak.

Minden nem mást jelent, mint hogy felnövök önMAGamhoz.

Tudatosítom képességeimet, s ezek után nem gazdátlanul lesznek jelen bennem. Megtanulom őket azon rendje módja szerint. S megtanulom irányítani, kezelni, uralni őket. S így tudatosságom jelenlétében, egyre inkább erősségemmé lesznek, s egyre kevésbé válnak ön-romboló történetek részeseivé. Mert a nem uralt erők és energiák, az elfojtott, visszafojtott energiák egyre csak gyűlnek és gyűlnek, s forronganak a tudattalanság homálya alatt, s időről-időre kitörnek. Energia gazdálkodás és tudatos kezelés hiányában ezek a kirobbanó energiák nagy kárt tehetnek… elsősorban önmagunkban.

Uralom a képességeimet:

 • Uralom az idő szféra nyomásának érzetét
 • Uralom a terem tágultságát és ezáltal sűrűségét
 • Uralom a ‘nyitottságom’, az átáramolhatóságom
  • Megtanulom megszabni a határaimat
  • Önvédelmet tanulok
  • A beáramlóm átáramló energiákat és információkat szelektálom és aktuális állapotomat figyelembe véve limitálom (mit, mikor, mennyit, kitől, honnan engedek be)
  • Uralom a nyit-zár funkciókat saját teremmel kapcsolatban. Tudatosan kezelem az átáramoltatott energiát (mit, mennyit, mikor és kinek/minek). És tudatosan zárom be a csatornákat, ha arra van szükségem, ha úgy jó nekem… mert ezt is megtehetem)
 • Uralom a láthatóságom és láthatatlanságom
 • Uralom az empataságom.
  • Elsőnek veszem a sorban önmagamat, az önmagammal való kapcsolódást
  • Tudatosítom, hogy az együttérzés nem jelenti az azonosulást
  • Tudatosan kezelem magamban a bennem élő Kegyelem és Könyörület terek energetikáját
  • Tudatosan választok feltétel nélküli és a kölcsönösségen alapuló szeretet-energia áramlások között
  • Tudatos vagyok az adás és a kapás, a befogadás és a mások felé való kiáramoltatás egyensúlyára
 • Uralom a bennem élő és a számomra jelen lévő erőket
  • Tudatosan vagyok jelen a fókuszált erő és a tér-erő állapotaiban, ezek arányában
  • Tudatosan keringetem az energiát, éber vagyok a kiárasztás hogyanjaira
  • Tudatosan megtartom a beáramló energia optimális részét önmagam számára
 • Tudatosítom, hogy önvédelemre szükség van
  • Felül emelkedek egységállapotom naivitásán és érzékelem magamat egyéni létezőként.
  •  Tudatosítom magamban, hogy jogom van megtartani magamat annak, aki vagyok. S ha a teremet számomra káros hatás éri, jogom van azt megvédeni.
 • Tudatosítom az ön-szeretet létjogosultságát
  • Uralom a teremben az én-érzetemet
  • Tudatosan juttatok önmagam számára is energiát saját létezésemhez, jól-létemhez

Tudatosan kezelem magam.

Felnövök önmagamhoz.

Mesterként manőverezek itt a földi térben…

… újra.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük