Apró gyerek korom óta hangolom magamat, teremet saját hangommal. A hangom… s annak zengetése segített nekem megtartani magamat… saját frekvenciámat. Bárhol, bármikor, ha nehézségem támadt én-ekelni kezdtem. Az én-ekek és az én-eklés, saját hangom sugárzása megtartó, védő közeget alkotott számomra. Amióta emlékszem magamra, azóta énekelek…

… hangolom magam körött a teret…

 

Azt mondják az az ember Igaz Dolga, mely oly természetes számára, mint a lélegzet vétel.

Ez a hanggal való hangolás számomra.

Ez a hang frekvenciákon keresztüli energia csatornázás számomra.

 

 

A SzerElem az a tér

ahol a kettő összeér.

Eggyé válik újra

S Egységben Él.

 

Élem, teremtem, hirdetem, éneklem a SzerElem frekvenciáját… mert ez a Dolgom.

 

SzerElem vagyok

Szerelemben élek

SzerElem vagyok

Szerelmet éneklek.

 

Földi létezésem, minden tevékenységem arról szól, hogy utat mutassak, segítő kezet nyújtsak neked az úton… hogy újra meg tudd élni a Szer-állapotot emberi életedben.

 

 

Szer-létállapot

Szer

Maga az eredendő, központi minőség, az Isteni ősforrás alapminősége, Isteni frekvenciájú kristály tiszta energia.

 

Szertartás

A szertartás egy nagy energiájú, magas frekvenciájú energia tér, melyet tudatosan építünk fel a benne résztvevők tisztulása, emelése, tanulása… céljából. A szertartás behangolás, felhangolás. Egy magasabb rezgésszintre való hangolás. A szertartás terébe azzal a szándék mezővel lépünk, amelyhez kérjük a segítséget. Erős, tudatos jelenlétünk gyógyít, tisztít bennünket az általunk meghatározott cél érdekében, e megszentelt folyamatban. A meghitt, mélyen megérintő tér inspirál bennünket arra, hogy emlékezzünk… tanuljunk, tisztuljunk és gyógyuljunk. Gyógyuljunk önmagunkban önmagunk által. Sejt-memória szintű és morfogenetikus, epigenetikus térbeli gyógyulások, intenzív felismerések érkezhetnek el hozzánk. Az egyik leghatékonyabb, legerőteljesebb blokk, letapadás, törés-minta oldó módszer, s egyben egy csodálatos én-újra teremtő eszköz is, melynek terében könnyed és jóleső módon tudunk programokat, mintákat, akár hitrendszereket átfordítani, áthangolni, önmagunk teljességével összekapcsolódni, lélek és szellem szféráink tartalmait lehívni.

A szertartás nem más, mint egy tudatosan felépített, emelkedett, meditatív állapot… Erre az állapotra a magyar nyelv az áhitat szót használja. Kitágult tudatosságú, magas frekvenciájú állapot.

A szakrális terek érzékelésével felhangolt frekvencián minden életesemény, amit megélünk e térben zsigeri szinten is hat ránk. Tisztítja sejt-memóriánk tartalmait, érzelmi mezőnk, tudatalattink, morfogenetikus, epigenetikai mezőnk információs tartalmát. Erős, fókuszált lélek-jelenlétünk, tevékenységünknek szentelt figyelmünk és a szertartás energetikai tere megnyitja számunkra a lehetőséget legbelsőbb, legkiterjedtebb önMAGunkkal való találkozásra. E szakrális tevékenységben jelen van önmagunk szeretete, megbecsülése, tisztelete, az önnön létezésünk iránti alázat… s a tiszta, magától értetődő kapcsolódás az Univerzum energiáival.

 

 

Ünnep

Az ünnep az, amikor a Föld és az Ég összeér. Eltűnik a szétválasztottság… egybeforr a a létezés… Egyben vagyunk és együtt vagyunk… Eredendő természetéből fakadóan az ünnep nem más, mint az együtt-lét. Együtt, Egységben… a Mindennel, MAGunkkal, egymással. Az ünnep terében megvalósul az Ég és a Föld közötti Kapcsolódás, az Egyensúly és a Harmónia… s megnyílik számunkra a tér, amiben emlékezünk. Emlékezünk arra, hogy milyen is a belső ünneplés… hogy milyen is az, amikor az ünnep belőlünk fakad… amikor az ünnep belőlünk árad.

 

 

 

 

SzerElem-állapot

A SzerElem Létállapot az, amikor Minden Rendben Van.

Összhangban áramlunk a Kozmikus Áramlással, együtt rezdülünk a Természet Eredendő Ritmusával… Együtt mozdulunk… Együt vagyunk… a Mindennel.

Egyensúlyban vagyunk, s ezáltal Rend van bennünk. Az Eredendő Természetünk Rendje:

A négy földi lét-elem egyensúlya, az égi és a földi energiák belső egyensúlya, valamint saját feminin és maszkulin felünk egyensúlya teremti bennünk ezt a Rendet.

A belső Rend maga a Szer-Elem-Állapot. A SzerElem, mint ötödik elem, maga az ÉletErő akkor születik, akkor van jelen… amikor a saját belső energetikai terünkben jelen van az Eredendő Isteni Rend.

Amikor ez az

Össz-hang

és

Egy-ensúly

jelen Van bennünk…

… Az Erő Szabadon Áramlik… Szabadon áramlik belénk, bennünk, belőlünk…

… Folyamatos és szabadon áramló kapcsolódásban vagyunk a körülöttünk lévő Univerzális Térrel… a Mindennel.

Az Erő. Az Univerzum Ereje. Isten Ereje. Az Élet-Erő. A SzerElem… szabad áramlása csodás érzés. A Szer-Elem-Energia az Eggyé válás, az Egyesülés Ereje. Amikor a Minden Egy. Ebben az Egység Állapotban megtapasztalható az Univerzum, s benne a földi világ minden csodája.

A SzerElem-állapot az, amikor megéljük magunkban az Összhangot, az Egyensúlyt, és az ebből eredő Harmóniát, Teljességet… a Boldogság létállapotát.

 

 

Mitől válik az ünnep Ünneppé?

Mitől válik az életünk SzerElemmé?

A felszín meghaladásával, tudatosságunk tágulásával megleljük azt a mélységet (és egyben tágasságot), mely minden dolog mögött/körött ott létezik. A mélységből megéled a valódi intimitás, a valódi kapcsolódás élménye, mely mélyen megérintő, meghitt teret alkot, melyre a legjobb szó az áhitat. Ebben a térben a résztvevők könnyen ráéreznek arra, hogy hogyan nyissák meg szívüket-lelküket… a térnek, a kapcsolódásnak, az ünnepnek… a SzerElem energiának.

A szertartás terében úgy ünneplünk, úgy gyógyulunk, hogy kis segítséggel ráérzünk arra, hogy hogyan legyünk a SzerElem állapotában, hogyan legyünk Szerelmesek önmagunkba, ember társainkba, az életbe, a világ mindenségbe… s magába a kapcsolódás fenséges érzetébe.

 

 

Életút szertartások – Beavatások

 • Első vérzés felkészítés
 • Első vérzés beavatások
 • Első szeretkezésre felkészítés
 • Menyegzőre való felkészülés, szakrális leánybúcsú
 • Menyegző
 • A nászra való felkészítés
 • Gyermekáldás-lélekhívás
 • Fogantatás, várandósság felkészítés, szakrális megélése
 • Szakrális szülés felkészítés
 • Szülésbe Avatás
 • Gyermek fogadása, érkeztetés, életbe avatás
 • Apává avatás
 • Gyermekágyba és és gyermekágyból avatás
 • Érkeztető szertartás, a névadó szertartás, fény-keresztelő, család avató 

 

Szertartások – Beavatások

 • Méháldás- Méhgyógyítás Szertartás
 • Öt elem Szertartás
 • Újjászületés Szertartás
 • SzerElembe Avató Szertartás
 • Teljességbe Avató Szertartás
 • Bőségbe Avató Szertartás
 • Boldogasszony Erőbe Avató Szertartás
 • Tisztító Szer – Vízszertartás
 • Minőségeink, Archetípusaink, Én-részeink egyensúlyát rendező szertartások