Emlékezem… és emlékeztetek.

Emlékeztetlek téged arra, ami eredendően vagy.

Emlékeztetlek téged időkre és terekre, melyekben megtalálhatod teljes önMAGad.

 

A belső utazások tereiben egyszerűen a Kapcsolódási Képességedet ébresztjük, fejlesztjük, erősítjük. Ezen képességed által tudsz kapcsolatba kerülni belső részeid tartalmaival… s ahogy kapcsolódni tudsz egyre gyorsabban és egyszerűbben, önmagadban tudod ébreszteni, magadból előhozni mindazt, ami vagy.

Emlékeztetlek arra, hogy hogyan függnek össze a fizikai világ formái és a magasabb szintű dimenziók… hogy te is újra szabadon járhass közöttük s le tudd hozni a fizikai létsíkokra mindazt, ami vagy, s aminek ez életre lenni jöttél.

 

 

 

Ahhoz, hogy írásomat annak eredendő értelmében lásd, először szeretném felidézni számodra, hogy eredeti, tiszta formájában mit is jelent a magyar nyelv IDÉZ szava:

IDÉZ: Hív és Meg-jelen-ít (elő-hív a láthatatlan terekből és megnyilvánít a fizikaiban)

IDÉZŐ: Energiák, energia terek megjelenítője

IDÉZ – IDŐZ: A megidézett terekben időzünk együtt

MEGIDÉZ: Előhív

VISSZAIDÉZ, FELIDÉZ: Emlékszik

ELŐIDÉZ: Teremt, létrehoz

IDÉZET: Áthozott, lehozott információs tartalom, amit szóval, gondolattal vagy érzetekkel, képzelettel átidézünk a fizikai terekbe

 

Te emlékszel az egységedre?

Az ébredő lélek útja nagyon leegyszerűsítve (és igen hosszú folyamatokat erősen tömörítve) mondhatjuk, hogy két szakaszból áll.

 1. Én-ismeret időszaka: Feltárjuk a töréseket, traumákat, mintákat, keressük a hiányokat s azokat oldjuk, helyre tesszük. Tudatosítjuk működésünket, mintázatunkat, mechanizmusainkat, s megkezdjük helyre állítani magunkban a Rend-et.
 2. És amikor eleget ástunk, kutattunk, elemeztünk, tudatosítottunk, oldottunk, tisztítottunk, integráltunk… megérkezünk egy pontra, ahol megkezdhetjük az Egység-állapot-összekapcsolást s az Egység-állapot horgonyzását.

Fontos, hogy éberek legyünk erre a pontra saját folyamatunkban. Azt érezhetjük, hogy elkezdünk elhatárolódni a gondolati, elemző, részletekbe menő módszerektől, valahogy elkezdenek irritálni és érezzük, valami másra van már szükségünk.

Valamire, ami nem a múltban kutat, nem a törés-mintákat elemzi…

… hanem megmutatja, érezteti velünk azt, ami felé tartunk.

 

A módszer egyszerű

Az egység-állapot összekapcsolás módszertana igen egyszerű. Kapcsolódunk és megnyitjuk az információs tereinket, majd tudatosan elkezdünk a tartalmukkal dolgozni.

Morfogenetikus mező elérés

A morfogenetikus mező a lélek tere, ahol hordozunk mindent, amit lélekként valaha hallottunk, láttunk, megéltünk, tapasztaltunk. Itt van jelen minden tudásunk önmagunkról és minden képességünk. A hogy megindulnak bennünk a lélek-emlékezés hullámai, elkezdünk emlékezni, elkezdjük visszatanulni mindazt, ami vagyunk. Aktiváljuk a képességeinket és velük a kapcsolatunkat, hogy le tudjuk hozni az emberi tereinkbe, meg tudjuk élni azokat újra. Megébrednek bennünk a Vaskor előtti lélek-állapotaink és az azokhoz tartozó minta- és szokás-rendszerek, élet-érzések.

Sejt memória ébresztés

A DNS szerkezetünkben pedig ott hordozunk minden információt, melyet a Földön valaha ember hallott, látott, megélt, tapasztalt. Itt lapulnak emberi, fizikai képességeink, erőnk és tudásaink. Amikor a sejt memóriában tárolt információ aktiválódik, megébred bennünk a tudás, megnyílnak az emberi bölcsesség kapui… és a legősibb gyökereinkből nyerünk erőt.

Aktiváló élet-esemény és kulcs-ingerek

Az egységállapot összekapcsolás folyamata maga az aktiváló-életesemény. A belső utazás tereiben és folyamataiban az Egység, a Teljesség állapotával való kapcsolódás élménye, érzés és érzet világa tartalmazza kulcs-ingereket, melyek felszabadítva tudatunkat és DNS szintű tereinket természetes tudás kincseket aktiválnak, ébresztenek bennünk.

 

Az Egység-állapot összekapcsolás folyamatában elég stabillá és erőssé válunk ahhoz, hogy meg tudjanak nyílni szellem szintű szféráink, s kitáruljon előttünk a csillag-tudatosságunk tere.

 

 

Belső Tudás, Képesség Aktiváló Terek

Lélek-teljességed állapota, szellemi bölcsességeid tárháza, emberi intelligenciád végtelen tere, képességeid sora ott lapul benned, mélyen, szunnyadó állapotban.

Minden, amivé válni akarsz, ott van benned!

Soha nem voltál kevesebb, mint önmagad.

 

Az, hogy jelenleg ennek töredékét éled csak meg emberként, annak két alapvető oka van:

 • Belső tartalmaid nagy része inaktív formában van jelen morfogenetikus meződben és a sejt-memóriádban
 • Aktívan működő formában van jelen benned a képesség, de nincs kapcsolatod vele, nem tudod lehozni a fizikai síkra, nem tudod működtetni, vagy tudatában vagy de nem bírod el, hajlamos eluralkodni rajtad

 

Az egyéni találkozások, beavatások, szertartások alkalmával tereket nyitunk meg, melyekben különböző témákkal utazunk. Ezekben az emlékeztető, összekapcsoló terekben én-részekkel, lét-minőségekkel, archetípusokkal, képességekkel, tudásokkal, belső energetikai működésünkkel… s azok ébresztésével, integrálásával foglalkozunk. Ahogy a különböző témákat érintjük, s megmerítkezünk bennük, úgy emlékeztetnek bennünket e terek rég elfeledett teljességünkre, s annak érzeteire.

 

Egység Állapottal Összekapcsoló Terek

Egyéni találkozások tereiben tereket festek meg, tereket hívok, idézek meg veled, amiben kapcsolódni tudsz azokkal az életérzésekkel, érzetekkel, melyek Eredendő Belső Egység Állapotodat ébresztik, aktiválják. Segítek neked megnyitni tereket, melyekben lelked szabadon szárnyalhat és

 • kapcsolatba tudsz kerülni magasabb dimenziójú minőségeiddel, létezésed teljességével, egységeddel
 • megtalálhatod szétszóródott részeidet és integrálni tudod őket
 • ráérezhetsz a belső Rend állapotára, és a középpontos létezés és teremtés képességére, erejére
 • ráláthatsz, ráérezhetsz képességeidre, és aktiválhatod azokat
 • felébresztheted, és erősítheted kapcsolódásodat anyagi jellegű és energetikai tereid között
 • aktiválhatod a benned élő férfi és női részed egyensúlyát, kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolódásukat
 • megteremtheted belső stabilitásod legmagasabb formáját a saját Szentnégyességedet, mely kiteljesedett energetikai állapotban a négy szférád (szellem, lélek, ember, fizikai test) összekapcsolódik és megkezdi az együttműködést
 • ráérezhetsz az Abszolút Béke Létállapotra, a nullponti energiára
 • megnyithatod és gyakorolhatod a teljesség lét-állapotát a kvantum-tér-állapotot
 • ráérezhetsz és gyakorolhatod a kvantum immunitás állapotát, mely nem más mint a rendíthetetlen jelenlét állapota
 • meghívhatod és összeállíthatod ez életre vonatkozó élet-terved kép-letét
 • ráérezhetsz az aktuális hogyanokra és kimunkálhatod az élet-terved megvalósítását

 

Mindezt miért?

Az Egység-állapot testünk-lelkünk eredendő létállapota. Minden lélek ide kívánkozik vissza a Vaskorból ébredvén önmaga megtalálásának folyamatában. 

ÉnMAGom vagyok.

Amikor egységben vagyok önmagammal, akkor egységben vagyok a Mindenséggel, együtt áramlok az Univerzális folyamatokkal. 

Az egység állapotában tudatom egyesül az Univerzális terekkel, és érzi, megéli, tapasztalja azt az eredendő Igazságot, melyet Isteni Létezésnek is hívhatunk. Az Egység-állapot érző és értő megélése elhozza az össz-képet és megnyitja az erőhöz való hozzáférésünket. Ebben az állapotban megszűnik a kettősség s helyében ott terem a semleges létezés érzése, ahol Yin és Yang,  negatív és pozitív pólus szabadon áramlik az Egy két feleként, megjelenítő, működtető aspektusaként. Ebben az állapotban nincs jó és rossz, ebben az állapotban a létezés van, és a tapasztalás.

Magyarul 🙂

A lehető LEGJOBBAN VAGYOK

Egyben vagyok… TELJES vagyok, teljességemben élek.

 

 

Egység-minta aktiválás

A minta aktiválás az első lépés ahhoz, hogy az Egység-állapotot elkezd tudni megélni. A belső utazások tereiben segítek neked megtartódni a megtalált egység-érzésedben, hogy ebben a számodra ősi, eredendő jelenléteddel átitatott térben megéld, megérezd újra azt, ami, aki eredendően vagy. Innentől kezdve erre az állapotra egyre könnyebben és gyorsabban tudsz majd magadtól is rátalálni, s egyre hosszabb időre benne megmaradni.

Az egység-állapotodnak is van minta-rendszere. Minél több időt töltesz ebben az állapotban, annál nagyobb intenzitással ébrednek meg benned ezek a minták, aktiválódnak a kódok s vele együtt ez erre az állapotodra jellemző szokások is.

A folyamat részeként tudatosítod, hogy melyek azok az érzetek, események, eszközök, módszerek, emlékeztetők…  melyek saját egység-frekvenciádat meg tudják tartani benned, vagy arra vissza tudnak hangolni téged. Ezeket gyakorlod, alkalmazod a mindennapi életedben… s a két-ség, kettősség, a szétesettség, a töredezettség létállapotából lassan áthangolod magad a teljesség létállapotára. 

 

Egységben az Erő

Az öngyógyítás mesterfoka: a belső erőforrásaid újra aktiválása.

Az egység-állapotban rendeződik, helyre áll, gyógyul minden ami múlt, minden ami jelen és minden ami jövő. Az idő nélküli térben Eggyé válik minden… s az itt és most kapuján át megnyílik az Erőhöz való hozzáférésed újra…

 

Az egységállapot-összekapcsolásra az egyéni tudat-fejlődési folyamat során érik meg az ember, amikor egyre tisztábban látja, éli, érzi, hogy azok az eszközök, módszerek, melyekkel addig a pontig eljutott már nem használnak… s valahogy az is tudatossá válik, hogy a múlt sebeinek gyógyításáról át kell helyezni a fókuszt a jövő teljességének hívására.

Amire figyelsz az nő!

 

Egyéni konzultációs és csoport foglalkozások tereiben foglalkozom azokkal az ébredő lelkekkel, akik szentül érzik, talán gyerek koruk óta tudják, hogy nekik ez életben valamivé lenniük kell, valamit meg kell valósítaniuk… egyszerűen dolguk van… s ebben a megvalósulási folyamatban elérkeztek abba az állapotba, amikor ezt a mindennapi élet terébe le kell hozni.

 

Mit jelent megidézett térben dolgozni?

 • Felkészítő beszélgetés, mely erősíti a jelenlétedet, emeli frekvenciádat és segít összpontosítani, hangolódni… legjobb önmagadként jelen lenni.
 • Felemelő, szépséges környezet és tiszta lélek-jelenlét. Nagy energiájú, magas frekvenciájú energia tér, melyet tudatosan építünk fel együtt. Az egység-állapot összekapcsolás folyamata egy behangolás, egy magasabb rezgésszintre való felhangolás. Több beavatásból álló folyamat, melynek terébe az általad kért szándék-mezővel lépünk, amely segít téged célod elérésében. Erős, tudatos jelenléttel vagyunk együtt egy meghitt, mélyen megérintő térben, melyben emlékezünk… tanulunk, tisztulunk, gyógyulunk, tapasztalunk. Ebben a tudatosan felépített, emelkedett, meditatív állapotban intenzív felismerések, érzetek, tapasztalások érkezhetnek el hozzád, melyek iránymutatására áramlunk. Jelen van az együttlét ereje, a tudatos energetikai munka, az Univerzális Egységgel való kapcsolódás, és a valódi kapcsolódás lélek-, ember-ébresztő hatása.
 • Tudatosító beszélgetés, mely során felhozzuk a tudatos tudatba mindazt, amit meditatív állapotban megéltél, hogy össze tud rakni az össz-képet s azt el tudd kezdeni gyakorolni a mindennapi életedben, hogy ezzel katalizálni tudd az Egység-állapot arányának változását a mindennapjaid terében.