Jelen vagyok

A tudatos emberi lét forradalmának időszakát éljük itt a Földön. Az emberiség kollektív tudatosságának tágulása a Föld bolygó aktuális bronz kori energetikájának a története. Ahogyan újra emelkedik e világ rezgés szintje, úgy tágul az emberként számunkra megélhető tudatosság tere is. A bolygó minden területén jellemző, hogy egyre több ember ébred fel, ébred önMAGára. Ébred rá önmaga eredendő Természetére. A tudatosság-terünk tágulásával egyre több ember haladja meg újra elméjének határait, a szemmel látható anyagi világ realitását. Azok az emberek, akik tudatosan választják lelkük belülről hozzájuk szóló hangját, ebben az életben sokat tesznek azért, hogy lényük tisztaságát, energia szintjét, rezgés szintjét emeljék segítve ezzel tudatos terük tágulását, az önMAGuk teljességéhez való visszatalálást. Ez a folyamat persze legtöbbször nem ‘habostorta’. Az egyre táguló és tisztuló tudatosságunk egyre több mindenre enged újra rálátást. Egyre több mindenre emlékezünk…

Sokan, nagyon sokan vagyunk, földi világunk minden táján, akik ennek az ébredési folyamatnak a támogatásán, katalizálásán dolgoznak. Ez a kísérő, ébresztő munka erre az életre választott egyik feladatunk. Önmagunk intenzív ébresztésének folyamata által bizonyos dolgokban egy-két lépéssel előrébb járunk. S emlékezünk arra, hogy az a dolgunk, hogy mindarra, amit újra felfedeztünk… másokat is emlékeztessünk. Minden apró lépés, melyet saját lényünk tudatosságának tágításáért, saját életünk megtisztításáért teszünk, ezerszeres erővel rezeg bele az emberiség és a Föld kollektív tereibe… lépésről, lépésre hangolva azt.

Minden mosoly, minden érintés, minden szó, melyet magas frekvencián rezgő állapotunkból a világ felé, ember társaink felé küldünk, emlékeztető.

Tudjuk, hogy nem dolgunk ismert politikusnak, vagy nemzetközi szintű vezetőnek lenni… nekünk nem ez a dolgunk. A Föld sorsának, az emberi életnek jobbításáért mi a mindennapi élet szintjén dolgozunk. Azért vagyunk, hogy ‘új’ utakat mutassunk… Egy ‘új’ élet lehetőségét…  ‘Új’ idézőjelben… mert a földi vaskori időszak létezési szintjéről ébredve, emberi életünk léptékeit érzékelve minden, amit mutatni tudunk, az más… új… ahhoz képest, ahogyan eddig éltél. Más, mint, ahogyan a szüleid, nagyszüleid, s az emberiség nagy része élt sok ezer éven keresztül. Más… új, ahhoz képest, amit e világban magad körül látsz. Mégis, amikor megkezded az önmMAGod felé vezető utad, te magad is rálelsz annak igazságára, hogy minden ‘új’ egyszersmind ősi… Legősibb tenMAGad. Ha kitágítjuk a képet, látjuk, érezzük, hogy lélekként legtöbben már éltünk ezen a tudatossági szinten – s jóval magasabb frekvencián is -, így mindaz, amiről beszélek, s amit megmutatok nem más, mint emlékeztető… arra, ami mindannyiunkban benne van, s itt az ideje újra élednie, újra életre kelnie.

Dolgunkat egyszerű módon végezzük. Első sorban úgy, hogy életünket mi magunk ezen a rezgés szinten éljük, s önmagunkból ezt sugározzuk. Megtestesítjük azt az életformát, mely minden lélek, minden ember számára újra elérhető. Figyelmünket, energiáinkat arra fókuszáljuk, amit ebben a kollektív ébredési folyamatban erősíteni kívánunk.

Erősíteni egyre több és több emberben belső erőit, segíteni nekik megnyitni belső hangjukat és belső csendjüket, hogy újra megnyíljanak saját lényük teljessége és saját teremtő erejük felé.

Itt az ideje, hogy a Föld terében élő lelkek tudatosságuk tágulásával leseperjék önmagukról az elmúlt korok porát, letegyék a testükben, lelkükben cipelt súlyokat, áthangolják elméjükben hordozott hitrendszereiket, minta-rendszereiket, elavult szokásaikat, melyek életük teremtői. Ebben a folyamatban vagyunk itt segítő, kísérő, támogató jelenlétünkkel. A változás, a változtatás… önMAGunk megváltásának folyamatában, mely sokszor nehéz, sok gyakorlást és elszántságot, kitartsát igényel. Minden lélek részéről az elhivatott ön-munka az, amit hozzá tud tenni ehhez a belső alkímiai folyamathoz. A globális rezgés szint emelkedés pedig segíti az egyéni munkát és az is felemelően hat ránk, amikor látjuk… egyre többen vagyunk. Felismerjük egymást a világban s ez nagy öröm.

Emberként… és lélekként… újra érzékelhetjük azt a létezési állapotot, életérzést, mely minden lélek számára ismerős lesz, valahogy nem is új, egyszerűen… otthonos. Ezzel a kitágult érzékelési képességgel, az ember látja, hogy ami most történik a Föld terében az egy új kezdet, csodálatos lehetőség egy sokkal jobb, sokkal magasabb szintű emberi életre.  

 

Jelen-Létemmel Ébresztek

Nagyon egyszerűen megfogalmazva ébredő-lélek-kísérő vagyok… Segítek neked emlékezni arra, hogy mik és kik vagyunk, mi történt és merre jártunk, miért mentünk, és min mentünk keresztül. Segítek neked feltérképezni, hogy milyen állapotban vagy most, s emlékezni arra, hogy milyen módon, milyen eszközökkel, hogyan tudod levetkőzni magadról, mindazt, ami már nem vagy, ami az elmúlt több ezer évnyi életidő történései által rád rakódott, ami a teredben felgyűlt, eltört, elcsúszott.

Tisztítunk, és áthangolunk, érzékelési, kapcsolódási képességeket nyitunk meg újra… hogy megtaláld újra a benned élő Erőt. Majd a beavatások által stabilizálunk, fejlesztjük a középpontos vezérlést… s e folyamatban egyre tágul a hozzáférésed lelki és szellemi szféráid tartalmaihoz… ahogy azt testtel, elmével elbírni képes vagy. Mintákat látok mindenhol… mintákat, amiket mi teremtünk, s mely mintákkal a világot formáljuk, létrehozzuk… A bennünk működő minták áthangolásával pedig új életet, új világot teremthetünk.

 

Amikor megszületik benned az elhivatottság és tenni akarás, megtalálsz…

Segítek, amikor jelenlétre, támogatásra, ismeretekre, eszközökre van szükséged.

Ahogyan ez eleink korában természetes volt, mikor nagyanyáról, anyáról, leányra szállt a tudás, a bölcsesség, a gyakorlat.

Nem kell mindent kitalálnunk magunk. Vannak már élő példák azon lelkek számára is, akik a minta-váltó, korszak-váltó generáció embereként élnek ma a Föld terében.

Ezért tettem a dolgom…

… s jártam meg az utamat magam…

… Hogy társa, segítője, támasza, tanúja legyek azon lelkeknek, emberi életüknek, s belső munkájuknak, akik által a földi frekvencia váltás nagy volumene az elkövetkező időszakban megtörténik. A jövő tanítóit, gyógyítóit, őrzőit képzem… mert a tömeges ébredés korszaka már itt van…

 

Ajánlom szíves figyelmedbe az ezen írásom folytatásaként született cikket, mely a lélek-korszak-váltásról szól.

Lélek – Korszak – Váltás