“Szabad lélek, szabad madár

Ki a légben szabadon száll.

Szabad lélek, szabad ember

Ki a földön szabadon jár-kel.”

 

Ez az írás neked szól, drága ébredő lélek, ha úgy érzed megérettél arra, hogy életté tedd mindazt…

… amire ráleltél… önMAGodban megtaláltál.

 

Lélek ébredés folyamata

Az első szakasz valóban arról szól, hogy törj ki, engedd el… engedd magadat szabadon…repülj messzire… emelkedj, emelkedj, tágulj, szárnyalj. Az elrugaszkodás, a láncok letépése után megtapasztalod magad szabadon szárnyaló lélekként, újra éled a kitágult, végtelen perspektívájú lét örömét, s megpihensz a lég könnyedségében…

… majd lelked hívására újra a föld és az emberi lét felé veszed utad, hogy megtanuld, majd megmutasd mások számára azt, hogy hogyan kell szabad lélekként szabad és teljes életet élni itt a Földön, emberként.

Az ébredési folyamat következő szakasza arról szól, hogy érkezz vissza a Földre… MÁSKÉPP.

Érkeztesd meg mindazt, amit a repülésben megtapasztaltál valódi önMAGodról. Hozd le a földre és tanuld meg, hogyan nyilvánítod meg azt emberként, hogyan éled meg mindezt életként.

 

 

A legnagyobb tudás, egyszerű életet élni különleges formában.

(buddhista közmondás)

 

A vaskori álomból való lélek-ébredés folyamatának első szakasza arról szól, hogy kinyílunk, megnyílunk az ego 3D-re korlátozódó perspektívájából, elkezdjük megnyitni érzékelési képességünket, tágítani perspektívánkat, tudatossági terünket. Újra ráérzünk a három, emberi szemmel látható dimenzión túli terek valóságosságára, és elkezdjük újra-aktiválni azokat a képességeinket, melyekkel látjuk, érezzük létezésünk energetikai tereit. Elkezdünk a lélek-morfogenetikus térben dolgozni, felszabadítani magunkat a vaskorban kialakult, berögződött minta-rendszerek alól. A tisztító, újra-töltő, felszabadító munka következtében egyre tágul a tudatossági terünk, egyre emelkedik az energia szintünk és egyéni létezésünk frekvenciája. Már aktív állapotban tartalmazzuk magunkban a hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik… érzékelési képességeinket, megindul az energetikai tér és az anyagi síkú létezésünk között a kommunikáció. Egyre jobban hallgatunk az úgynevezett megérzéseinkre, elkezdődnek a csatornázások, és az egyre magasabb szintű létezés-mezők tisztítási, gyógyítási folyamatai. E közben folyamatosan elhívást érzünk arra, hogy energia és frekvencia szintet emelő kezelésekre, gyógyításokra, beavatásokat, elhozó körökbe, tudást felébresztő tanfolyamokra  járjunk. A belső folyamatok támogatásaként a megérkező hatalmas mennyiségű információ is segít megébreszteni, újra-aktiválni a belül hordozott tudás kincseket és alvó állapotban lévő bölcsességeket. Megérkezünk a mindent érez és mindent tud állapotába. A lélek erőteljesen gyógyítja magát, tisztítja magát, hogy újra önMAGa lehessen teljes Fényében… majd megnyílik a makrovégtelen tér… és benyílik a mikrovégtelen tér és újra aktiválódik az összekapcsolt, a kapcsolódásban lévő létállapot, a kvantum-tudatosság állapota.

Ez az állapot az ébredés első szakasza… az egyik lába.

Ahhoz, hogy ez az állapot stabillá és életképessé váljon, fel kell ismerned, hogy megérkeztél az első szakasz végére. Eleget tágítottad a teredet, eleget emelted a frekvenciádat, elég volt a végtelen mennyiségű információ gyűjtésből… célt és stratégiát kell váltanod. Meg kell ébresztened magad számára tudatosságod másik lábát, hogy az egyensúlyba kerüljön, stabilan álljon.

 

A második szakasz arról szól, hogy felismered… a tudatossági mezők tágítása az egy dolog, azok stabilizálása pedig egy másik… ami szükséges ahhoz, hogy amit megtaláltál, amit megébresztettél magadban, azt

 • meg is tudd tartani
 • életformává tudd tenni

 

Energetikailag ez az jelenti, hogy a végtelenbe tágított tudatosságodat le kell tudnod horgonyozni, le kell tudnod földelni, gyökereztetned kell… le kell tudnod hozni a Földre… és emberként megélni. Szellemi és lélek szféráidat össze kell tudnod kapcsolni az anyagi szintű létsíkjaiddal, az emberrel és a testtel, akit ez életre választottál társul magadnak. Képezned kell a személyedet és tested képességtárát is fejlesztened kell ahhoz, hogy kép-es legyen elbírni a végtelent, képes legyen megtestesíteni téged.

A folyamatban felnöveled az emberi részedet…

… lelked hatalmasságához.

 

A Földön élő emberiség, az ébredő lelkek nagy többsége jelenleg abban az állapotban van, amit a ‘szállós’, fellevegősödött’ jelzővel lehet kifejezni. Mindent tud, mindent lát, mindent érzékel, hatalmasra nőtt tudatossági terével…

… de ennek jó ha 5%-át éli meg emberként,

… és ettől a kettősségtől egyre feszültebb, egyre rosszabbul érzi magát

 

Ez azért van, mert a lélek arra próbálja inspirálni az embert, akit erre az életre legfőbb szövetségesének, élettársának választott, hogy a testével együtt kezdje el önmagát fejleszteni, edzeni, képességeit ébreszteni, hogy képessé váljon arra, hogy a megébredt, felszabadult végtelen egyéni létezőt meg tudja nyilvánítani…

… megtestesítővé váljon számára.

 

Ebben a második szakaszban fejlődik a tested, az embered, az egyéniség, a személy, akinek neve és élete van…

… a teljes lélek-szellem-létezésedet megtestesíteni képes állapotba.

 

 

 

Párhuzamos ébredés

Természetesen a két szakaszt lehet együtt, egyszerre is élni!

Amióta tanítok, én ezt a vonalat kívánom erősíteni, hogy ne kelljen ebben az elszállt, védtelen, túlszentült, élettől elrugaszkodott, fizikai síkon erőtlen, sokszor az energetikai térbe való meneküléssel egybekötött állapotban éveket eltöltenie az ébredő léleknek…

… és ezzel az állapottal még nagyobbra tágítani a finom energetikai és az anyagi létsíkok közötti Tö-Rést.

 

Én nem így tettem, mert nem tudtam… senki nem volt, hogy felhívja rá a figyelememet. Sötétben tapogatózva jártam az utam… senki nem volt, aki tudott volna irányt mutatni, eszközöket tanítani, hogy felhívja a figyelmemet arra, hogy a lélek térben végzett munkával párhuzamos célszerű fejleszteni az embert és a testet.

… és ezt látom a hozzám érkezőkön is. Hatalmas lépésekkel önMAGukat ébresztő lelkek, hétmérföldes csizmával úton-járók,

… akik azért találnak rám, hogy mindazt, amit megtaláltak, megébresztettek magukban…

… el tudják kezdeni megélni, le tudják hozni a 3D-be.

 

A lélek-ébredés második szakasza tartalmazza:

 • Igent mondasz a lelked hívására és elkezdesz dolgozni azon, hogy a végtelent lehozd és megéld a 3D-ben, az emberi, fizikai, anyagi létezési-meződ szintjén IS
 • Elkezded edzeni a testedet és az emberi részed, hogy be tudja fogadni a lélek-szellem meződ erejét és képesség tárát, az egyre nagyobb intenzitással áramló Univerzális energiát
 • Meggyógyítod az energetikai és anyagi lét-síkjaid között a tö-RÉS-t, hogy az energia át tudjon áramolni a fizikai tereidbe
 • ERŐ-be állsz
 • Elkezded gyakorolni a tudatos vezérlést, a középpontos teremtői létet, a krisztusi tudatosság létállapotát
 • Én-Szer-etet állapot: önálló, önjáró, öntápláló létállapotra áttérés… ami nem más, mint a valódi felnőtté válás
 • Napi gyakorlással stabilizálod, erősíted magad
 • Megtanulod azokat az eszközöket, melyekkel bárhol bármilyen körülmények között meg tudod tartani magad annak, ami vagy (egységbe-rendezés, tisztítás, töltés és védelem, tár-tartás, tár-hangolás)
 • Felismered, tudatosítod azt, hogy minden frekvencia kérdése, és megtanulod saját jelenléted minden aspektusának (köztük a frekvenciád) tudatos vezérlését, hangolását
 • Egyensúlyba rendezed a földi és energetikai (égi) létezés-mezőidet
 • Egyensúlyba rendezed a benned élő férfi és női léteződet
 • Egyensúlyba rendezed az anyagi szintű erőnlétedhez szükséges ősi négy elem kapcsolódásodat
 • Egyensúlyba rendezed a szentnégyességedet (test, ember, lélek, szellem)
 • Megéled a jól vagyok állapotát és dolgozol a jól érzem magam és jó életet élek megvalósításán
 • Gyakorolsz, gyakorolsz, gyakorolsz…. gyakorolsz…
 • Az áthangolás, újra kódolás folyamatában a szükséges ismétlés szám elérésével megteremted magadnak a mester szintű létformát, Fény pilléri minőségedbe állsz és teszed az ez életre hozott dolgod…

…  önMAGod létezésének MESTERÉVÉ válsz.

Eléred azt az állapotot, amit tudatos vezérlésnek hívunk.

 

 

Szellemi és lélek tereidből az erő, az energia, az információ és a képesség-tárad szabadon áramlik az emberi, testi megnyilvánulás-tereidbe,

s azok képesek mindazt, ami vagy MEGTESTESÍTENI.

 

A valódi kapcsolódás öröme és egyéb földi csodák

Csodálatos érzés… amikor a Mindenséged Egy-be ér…

És, amikor ez meg van… amikor testben-lélekben ERŐ-s vagy…

… megkezded megnyitni kapcsolódások, a lágy erő, a gyengédség, a SzerElem tér csodás és gyönyörűséges Földi Mennyország tereit.

… mert csak az tud gyengéd lenni,

aki valóban ERŐ-s…

… s az tudja megélni az élet csodáit, aki gyengéd.

Akkor tudunk elkezdeni kapcsolódási terekben, párkapcsolati terekben fejlődni, rég nem látott minőségekben, szinteken ezt a földi csodát megélni… amikor erőbe álltunk. Saját stabilitásunk és erő-n létünk adja ahhoz az alapot és lehetőséget… hogy végre újra képesek legyünk egyenrangú, mellé rendelő, kölcsönös energiaáramláson alapuló, SzerElem létállapotú kapcsolódásokat megélni.

Első lépésként az Élet-Szerelem állapotának elérése a cél. Amikor saját belső rendünk, belső erőnk és stabilitásunk, a tengelyben állás, az Isteni Rend-del szinkronban létezés elhozza számunkra azt a csodálatos, szívet-lelket, testet gyönyörködtető állapotot…

… ahol megnyílnak bennünk azok a terek, melyekben emlékszünk, ráérzünk arra, hogy mit is jelen a Földön emberként élni. Megébred bennünk az érzés arra, hogy mit is jelent valójába és teljességében a Tantrikus élet-minőség. A gyönyörűséges testérzetek, az áramlás, a szinkronisztikus terek… a könnyedség, az erőnlét… A bőség alapú alapú kapcsolódások, a valódi gyengédség, a létezésünk teljes spektrumán átívelő kapcsolódás…  Az Eggyé válás, odaadódás… majd a tudatos gyengéd kivonódás… a tudatosan vezérelt létezés gyönyörűsége… a polaritás gyönyörűséges játéka.

 

A LYÓ Élet

A jól-lét, a jólét, a jó élet a belső Rend állapotából fakad. Ennek alapja az Isteni Renddel való együtt-rezgés, a tengelyben állás, az erőben állás, a tudatos lét vezérlés képességei, a saját belső Rend állapotába való szer-veződés képessége… A Szer állapotának, a SzerElem-létállapotnak a megteremtése és megtartása…

… az eredendő Lyó-Szerkezetű- Lét állapotunk összerendezése és megtartása.

 

Jó élet = Lélak azonos élet

Könnyed élet = Lélek-Erővel élt élet

Örömteli élet = Valódi kapcsolódáson alapuló élet

 

Itt vagyok és segítek, hogy te is emlékezhess! Emlékezhess arra, hogy milyen sok féle, és milyen sokféle minőségű élet létezik…

… s te, lélekként, újra tudatosan választhass, amikor készen vagy rá…

… Egy jobb életet!

 

A legnagyobb ajándék, amit tőlem kaphatsz: tiszta, egyszerű, hatékony munka, kertelés, mellébeszélés, misztifikálás nélkül.

Megnézzük, rálátunk, megdolgozzuk, megerősítjük.

Ennyi.

 

Ehhez az kell, hogy tudd mit nem akarsz és mit akarsz helyette… és hogy oda állj teljes lényeddel a változás mellé. 

Vágy + Tett = Siker

Hatékony segítség: elég tapasztalt ahhoz, hogy elkerüljük a fölösleges köröket, optimalizáljuk a párhuzamosan ébredő mezőket és a közöttük lévő energia áramlást, együttműködést.

 

Ez a hívás szólt mindenkinek, aki már érzékeli, hogy az Élet minősége rajtunk múlik,

és a teljességünk megélésében rejlik.

 

Emlékezem és emlékeztetek… hogy egyre több lélek ébredjen önnön tudatosságára, itt és most az acél és a beton vaskorában, a technológia rideg illúzió-világában, a beszűkült és elfelszínesedett kapcsolatok világában.…

Itt vagyok és emlékeztetlek arra, hogy a külcsín felszínén úszó látszatvilág szokásai között, ahol az anyag, a gondolatok, a szabályok ketrece, a gépek és a profit látszólagos fontossága meghaladta az érzések megélésének és a valódi kapcsolódásnak erejét…

… emlékeztetlek a Szer Elem Energia Erejére

…. emlékeztetlek az önMAGoddal való összekapcsoltság erejére

… emlékeztetlek a teljességben megélt emberi élet ízeire…

 

Itt vagyok, hogy segítsek neked rálátni arra, hogy a modern élet illúzió rétegein túl csupán az Itt és Most valós. A mai világ zsúfoltságát elhagyva pedig ráérzékelsz arra, hogy minden mást hátrahagyva az érzés, az érzékelés iránymutatásaival, a természet eredendő ritmusával együtt hullámozva a cselekvés, a tetteid azok, amik valóságtartalmat adnak emberi életednek, lélek-létezésednek…

… így válsz lélek-létezőt megtestesítő emberré.