A megvilágosodást, az egység-állapotban való létezést nem elérni nehéz…

… hanem azt megtartani és az életünkké tenni.

 

A lélek-ébredés folyamatában a megvilágosult pillanatok, az Isteni Rend állapotában való lét egység-élményei egyszerűen megjelennek, beköszöntenek. Az ezekre való összpontosítással, és egyszerű eszközökkel, gyakorlatokkal ezeket egyre hosszabbra tudjuk tágítani, és egyre intenzívebben megélt pillanatokká, majd órákká, majd napokká, hetekké, hónapokká válnak.

Elköteleződés és kitartó gyakorlás útján a tudatos és tudattalan, az egység állapotú és tört-minta rendű állapotaink aránya folyamatosan változik. Egyre növekszik az aránya a tudatosan megélt pillanatoknak, s csökken a tere az öntudatlan mechanizmusok által vezérelt létnek.

Tudatos fejlesztéssel, gyakorlással szellem- és lélek-tudatosságunk egyszer csak életté válik.

Ezt jelenti a megélt tudatosság, mely már nem csak a szellemi, lelki, tudati tereinkben van jelen, hanem megnyilvánul az emberi személyünk és a fizikai testünk által létünk anyagi, fizikai síkjainak terében is.

 

 

 

A megélt tudatosság fejlesztésének folyamata négy párhuzamos térben való kód-, minta-aktiváló és áthangoló folyamatot ölel magába

 • Morfogenetikus és epigenetikus terekben való tisztító, ébresztő munka eredményeit elkezdjük átírni a fizikai testünkre
 • Ébresztjük az emberi lényünk tudatosságát, végtelen intelligenciáját, képesség-tárát
 • Aktiváljuk fizikai testünk intelligenciáját, a DNS tereinkben hordozott bölcsességet és őserőt, a magyar néplélek kód-rendszerét, melyet vérünkben hordozunk
 • Egységbe hívjuk és összerendezzük lényünk négy szféráját (szellem, lélek, ember, test), és gyakoroljuk az együttműködést és az egyensúlyt

 

A tudatosság-fejlesztés folyamatának terei

 • Tudatossági mező tágítása
 • Frekvencia (rezgésszint) emelés
 • Lélek-minta-rendszerek tisztítása, aktiválása, elfojtás-, leszabályozó-, önszabotázs kód-rendszerek oldása
 • Kapcsolódási képesség fejlesztése lélek és emberi tereink között (energetikai és anyagi természetű létsíkjaink között)
 • Energia szint emelése, test energia elbíró képességének fejlesztése
 • Emlékezés arra, ami valójában vagy: szellem szintű létsík megélése, az életterv betöltődése
 • Tudatosság mezők stabilizálása, lefűzése, horgonyzása
 • A szellemi minőség, a lélek jelenlét ereje és az emberi szférák képességeinek összehangolása
 • Az egyre növekvő Tudás és Teremtő Erő egyensúlyozása, a növekvő felelősség szint megélése
 • Az együttműködés lehozása, megvalósítása
 • A mester szintű létezés gyakorlása, stabilizálása
 • Fény-pilléri lét-minőségbe állás, az életterv tartalmának véghez vitele

A perspektíva tágításával rá tudsz látni arra, hol tartasz emberként, hol tartasz lélekként. A nagy kép ismeretében egyszerűbbé válik az a pont, állapot, amiben most épp benne vagy. Nagy látószögből könnyebb megtalálni az aktuális jelened gyökér okait, melyek oldásával egyszerre tisztul lélek-tered és emberi lényed, életed. Ahogy megérkeznek hozzád a felismerések, a megértések, az elfogadások… lehetővé válik a  valódi változás, mely nem tüneti kezelés, hanem mélyreható és valós végeredményt hoz…

 

Tudatos élet a gyakorlatban

A tudatosság fejlesztés másik aspektusa. Nem véletlenül vagyunk itt, a Földön, a 3D anyagi világ terében. Egyéni létezőként mi MAGunk választottuk azt, hogy lejövünk ide, ebbe a én-kép-ző központba, egy önmagunkról megformálandó teljes képért, s annak megvalósításáért, fejlesztéséért, megtapasztalásáért. A tudatosság-fejlesztés eredendő és végső célja az, hogy itt, emberként jól éljünk… hogy legjobb önmagunként legyünk jelen,  személyünk, testünk megtestesítse mindazt, ami szellemi és lélek tereinkben vagyunk. Az önmagunkban megtalált tudatos létünket elkezdjük manifesztálni az emberi életünkben, engedjük megmutatkozni teljes tényünket lelkünk kérésének, vágyinak, iránymutatásainak nyomán.

Lélek-azonos élet…

… amikor lelkünk átragyog az emberen…

 

A választás

Sokszor mesélek a tanítványaimnak az elszállt éveimről. A spirituális ego egyik zsákutcájáról, melyben én magam éveket töltöttem. Saját tapasztalati tereimből mondom, hogy nem a megvilágosodást elérni nehéz, hanem az, ami utána következik. Amikor emberként megtapasztaljuk, megérezzük az egység állapot gyönyörűségét… majd megérkezik az az érzés is, hogy nem akarjuk elveszíteni többé. Lélek-ébredésünk folyamatában talán az egyik legnagyobb kihívás, hogy a megtalált egység-érzést, s annak eleinte igen ‘ritka vendég típusú’ jelenlétét pozitív aspektusában tudjuk megélni, s ne örök veszteség élményként, amikor távozik, s visszaáll az öntudatlan mintákat futtató droid állapotunk, annak félelmeivel, szenvedés programjaival, szűkösségével, hiányállapotaival.

Eleinte az egység állapot magamnál tartásának érdekében a következőt tettem: meditáltam egész nap. Benne tartottam magam egy olyan létformában, melyben könnyen megtartottam az egység-állapotomat. Az emberi életem teljesen leegyszerűsödött és semmi mást nem gyakoroltam, mint egységben lenni… évekig… mert benne ragadtam. Olyan könnyű volt és oly csodás, gyönyörűséges állapot… melyhez nem kellett más, csak meditatív állapotban tartani magamat. A lelkem pihent, gyógyult ezekben az években, de közben az élet íve gyorsan haladt el mellettem… hiszen emberként alig voltam jelen.

A nagy választás számomra az volt, hogy megtanultam elengedni az egység-állapotot. Elengedtem a hozzá való ragaszkodásomat, hogy meg tudjam mozdítani az emberi személyemet és annak életét. Éreztem… hogy nem azért vagyok itt, hogy ne legyek jelen az anyagban. Igaz a lelkem szárnyalása csodás dolog, de azért választottam magamnak emberi életet és testet, hogy mindazt, amit felismertem, visszatanultam lélek és szellem szinten, elkezdjem kitágítani (lehozni) az ember lényem, a személyem, a testem létezése és az életem tereibe. Ez a választás nagyon nehéz volt, hisz az anyagba átírni mindazt, ami energetikai terekben egyszerűen csak van… sok-sok gyakorlást igényel. A gyakorlással tanulás egyszerűen azt jelenti, hogy a test, a szervezet valamit visszatanul, újra magáévá tesz, megébreszt magában, emlékezik…

Az anyagi részünk pedig egy módon tanul:

Ismétlés a tudás anyja.

Gyakorlat teszi a mestert.

Az ismételt mozdulatok, gyakorlatok, elme-kódok ébresztenek és behangolják szervezetünket, belső mőködésünket (elménket, idegrendszerünket, hormonális működésünket, érzékszerveinket, szerveinket, energia pályáink működését…)

A gyakorlatban megélt tudatosság alapja ez: újra nevelem a testemet, újra-kondicionálom az emberi, a személyi lényemet… immáron felnőtt, tudatos létezőként, lélekként, szellemem iránymutatásával.

 

 

Saját folyamatomban, ahogy saját választásomat, szándékomat betettem a térbe, elkezdtek megérkezni hozzám az eszközök a változtatásra, és az új szokás-rendszerek megerősítésére. Megkezdődött önmagam újra-nevelésének folyamata. Lépésenként, hónapról-hónapra, évről-évre saját tempómban és ritmusomban. Megkezdődött a 30 évig használt szokás-rendszerek átszoktatása, áthangolása. A gyakorlás folyamatában egyre több valódi élethelyzetben, állapotban, tevékenységben tudtam megtartani az egység-állapotomat… és egyre élvezetesebb lett az, amit tudatos vezérlésnek hívok. Már nem csak csendben, hanem hangok között is meg tudtam tartani magamat. Már nem csak egy magamban, hanem más frekvenciájú emberek között is… már nem csak mozdulatlanságban, hanem a mozdulásban is… meg tudtam tartani MAGam… mert addigra az Egység az alap-állapotommá vált… s egy pillanatban megéreztem azt, amit az élet gyönyörűségének hívhatunk… milyen testben átérezni, különböző kapcsolódásokban, élethelyzetekben megélni a Szentnégyesség állapotát, létem, lényem ragyogását, s ennek másokra gyakorolt hatását.

Így vált a megtalált tudatosságom valódi életté.

 

Felelősség vállalás

Sokan jöttünk ebbe az életünkbe azzal a céllal, hogy megtegyünk mindent a tudatosság-terünk kitágításáért, tisztításáért, frekvenciánk emelkedéséért… s így ez életünk terében lehetőségünk nyíljon arra, hogy levetkőzzük magunkról az elmúlt 3-4 ezer év alatt magunkra szedett komplex törés-állapotot és újra teljes önMAGunk legyünk. Az erre való lélek-késztetés megmutatkozhat különböző érzésekben. Lehet, hogy gyerek korunk óta tudjuk, hogy mit kell megvalósítanunk, megélnünk, megtalálnunk, megváltanunk… lehet, hogy az ébredési folyamat bizonyos pontján nyílik be ez az információs tér.

Élő emberként hozzáállásunkat ehhez a célhoz át kell járja az elköteleződés, a kitartás, lelkünkhöz való kapcsolódásunk, hűségünk választása, a testünkkel való erős szövetség megélése, valamint az az érzés, hogy önmagunk teljessége csak és kizárólag úgy érhető el, hogy folyamatosan önmagunk egységét választjuk. A magatartásunk alapja az önmagunkért való felelősség vállalás képessége kell hogy legyen. Ez az egyik alapvető pont, mely legalapvetőbb alapja az lélek-fejlődési, életváltoztatási cél elérésének.

 

Ez mit jelent?

Legelső lépésként meg kell vizsgálnunk, hogy tudjuk-e egyáltalán MAGunkat választani:

   • Hova helyezem magam a saját életemben?
   • Jellemző rám az a minta, mely szerint önmagamat az utolsó utáni helyre sorolom a saját életemben?
   • Ki akarok lépni ebből a minta-rendszerből?
   • Meg tudom engedni magamnak, hogy a középpontjában legyek saját életemnek?

Amikor célunk a Saját Teremtő Erőnk visszahívása, s annak két kezünkbe vétele, tudnunk kell, hogy az Erő felvételének feltétele az ÖnMAGunkért való felelősség felvállalása. Ez a kettő együtt jár. Akkor kapjuk vissza Teremtő Erőnkhöz való hozzáférésünket, amikor újra vállaljuk az önmagunkkal való kapcsolódást.

Felelősség vállalás = Kapcsolódni… Kapcsolatban lenni

Kapcsolódni = Megnyílni, elköteleződni valami felé…

 • Ez esetben önmagad felé… ami azt jelenti, hogy fontos vagy önmagad számára…
 • A választásod felé… hogy dolgozol önmagadon… önmagadért.

 

 

Az ön-vizsgálat fontos… hogy őszinte szemmel tudj önmagadra tekinteni, s a választásodra.

A lélek-ébredés folyamata erről szól. Ennek a felelősségnek a felvállalásáról, újra magadhoz vételéről… melynek nyomán… s vele együtt kéz a kézben veszed vissza saját Teremtő Erődet…

Hogy ezentúl az élet ne megtörténjen veled… hanem te magad legyél annak teremtője.

 

Az én-szeretet a felelősség vállalás mellett a másik tartó oszlopa a sikeres tudatosság-fejlesztő folyamatnak.

Amikor a felelősség vállalás egyenlő az önmagammal, ön-részeimmel való kapcsolódással…

… akkor az ön-szeretet egyenlő az önmagamnak való teret adással.

Ez az a két alapvető tényező, ami nélkül hiába akarunk valamit… nem tud elérkezni. Mert ha akarsz valamit, oda kell tenned magad… (a helyedre saját életedben).

 

 

Mit jelent a tudatosság?

Önismeret: Egyszerűen azt, hogy ismerem magam. Ismerem testem, emberem, lelkem, szellemem működését és ismerem azt az együttműködést fizikai és energetikai létsíkjaim között, amit életnek nevezünk. Ismerem létezésem szintjeit, azok kapcsolódását, és az élet-tér rendszerét, működését, melynek része vagyok. Tudom ki vagyok, mi vagyok és miért vagyok itt. Mi a dolgom és azt hogyan tegyem…

Önérzet és öntudat: Amikor beletágulsz lényed teljes terébe, s van egy értő és egy érző aspektusú jelenléted létezésed mind a 4 szférájára vonatkozóan, ez a lét-érzés a forrása minden emberi pillanatodnak, tettednek, megnyilvánulásodnak.

 

Tudatosság szerkezete az ébredő lélek terében

 • Test-tudatosság: Amikor lényünk tudatossá válik a testének működésére, igényeire, szükségleteire, egészségének, jól-létének ‘kulcsaira’ a metabolikus folyamataira, energetikai folyamataira.
 • Ember (személy) tudatosság: Amikor az emberi lényünk dolgozik önmaga működésének megismerésén, generációs tereinek, genetikus és epigenetikus tereinek gyógyulásán, vér-tudatosság tereinek aktiválásán, az emberi őserő ébresztésén, az élet-tér működésének és az abban elfoglalt helyének megismerésén, valamint a testével és lélek-tereivel való kapcsolódás minőségén.
 • Lélek-tudatosság: Amikor a lélek dolgozik önmaga megismerésén, gyógyulásán, lélek-fejlődésének irányain, testével, emberi személyével, életével és szellemi tereivel való kapcsolódásának minőségén.
 • Szellem tudatosság: Amikor a szellem dolgozik önmaga megismerésén, a lélek gyógyulásán, eredendő szellem-fejlődési irányain és a négy jelenléti tartomány egységbe rendezésén.
 • Csillag tudatosság: Amikor ébreszted a tudatodat arra, hogy szellemként honnan jöttél, miért vagy most épp a Föld bolygó terében, mi a szándékod itt és hol tartasz a tapasztalati meződ megélésének tereiben.
 • Mester lét: Beálltál Fény-pilléri minőségedbe, mindazt, ami vagy, amit tudsz, ami a dolgod éled a mindennapi életedben.

A tudatosság-rétegeink ébredése teljesíti ki jelenlétünket, ami egy pillanatban eléri a KEREK-EGÉSZ ÁLLAPOTOT.

 

 

Mit jelent a gyakorlatba lehozott tudatosság?

 • Kiterjedt önismeretet, mely megmutatja számodra a mindennapjaidban, hogy emberként mit, miért, mikor és hogyan tegyél, hogyan legyél jelen teljes önmagadként. 
 • Lélek-azonos életet, melyet lelked vágyinak megfelelően élsz, belső tereidből kifelé áramoltatva.
 • Első sorban önismeret fejlesztés. Ez az alapja annak, hogy azt az életet éld, amit szeretnél.
  • Megismerni önmagadat, Önmagadra találni
  • Oldani a blokkokat melyek megakadályoznak abban, hogy az legyél ami és aki vagy
  • Felismerni, aktiválni, megtanulni használni  belső erőidet
  • Megvalósítani önmagad, megtalálni a helyed a világban, és azt tenni, amire születtél
 • Wellness másképp: A valódi tudatosság jelentése nemes egyszerűségében: Jól-lét. Amikor lelked minőségének megfelelő életet élsz… egyszerűen jól vagy és jól élsz.

 

Hogyan lehet idáig eljutni?

Ha nem olyan az életed, amilyennek szívedből vágyod azt, ha tudod, érzed belül azt, hogy kinek kellene lenned, mi kell válnod… a gyökerek szintjén kell dolgozni a változáson. Egy hatékony tudatosság fejlesztő folyamatban egyszerre dolgozunk a lélek-tér tisztításán, felszabadításán és az oldások által lehetővé vált élettér-változtatásokon. Gyakorlati útmutatást, javaslatokat kapsz lépésről lépésre, hogy jutsz el ideáig, mire légy éber, mit cserélj le mire és azt hogyan tedd. Gyakorlati tanácsokat kapsz az egyensúlyod megtartásához, az új életed kialakításához. Jelenlétem támogatja az utadat, s téged azon járva, hogy tested, lelked megtisztulásával emelkedjen a rezgés szinted, táguljon a tudatosságod, s megérkezz újra a szer-állapot létezésébe, a szakrális lét terébe. Tapasztalati eszközeim átadásával segítek, hogy a kitartó belső munka eredményeképpen megemelkedett frekvenciádat hogyan tudod megtartani, és valódi emberi életként élni. Hol és hogyan találsz rá arra a kapura, melyet megnyitva betöltődik élet-terved, s hogyan tudod azt lehozni a mindennapok gyakorlatába.

 

 

Mit tudok én neked adni?

Az én dolgom az, hogy segítsem és kísérjem azokat a lelkeket, embereket, akik ez életben el akarják érni a teljes létezésük állapotát, s ezért tudatosan készek kitartóan dolgozni.

 

Hogyan teszem mindezt?

(a teljesség igénye nélkül)

Tudatosság fejlesztés: Tudatossági mezők tágítása, rezgésszint emelés, tudatosság szféráinak felismerése, feltérképezése majd összekapcsolása, egyesítése, a tudat-szintek együttműködésének gyakorlása, képzése.

Önismeret fejlesztés: Test-, ember-, élet-, lélek-, szellem-, és csillag-tudatosság szinteken megélni a választ a kérdésre: Ki vagyok én?

Önszeretet fejlesztés: Önmagaddal való kapcsolódásból nyert teremtő erő képességének tisztítása, aktiválása, gyakorlása. 

Egyensúly, stabilitás, középpont tréning: A tudatosság-fejlesztő munka kiinduló pontja és alapja a középpontos teremtés képessége, valamint a saját hatalomba állás, a szabad akarat erejének megélése, az itt és most kapuján keresztül a kvantum-tér-állapot megélése, életformává tétele.

Önismereti – Kungfu: Gyakorlati önfejlesztés. Árnyalt, komoly gyakorlati munka és tanulás a jól-lét állapotának eléréséhez.

Öröm képesség fejlesztés: A lélek-tér gyógyulásának folyamatában emlékezel, visszatanulod a képességet arra, hogy az emberi életet annak éld meg, ami valójában: öröm-pillanatok sokaságának.

Tudatos életvezetés: Az életminőség, közérzet, jól-lét javítása úgy, hogy belső erőforrásaidat aktiváljuk, erősítjük, fejlesztjük. Nem külső segítségre való hagyatkozás, hanem belső, saját eszköztár kialakítása.

Szakrális terek energetikája: Teszem mindezt az emberi élet teljességében, a szakrális terek szépségével, magyar vérünk ősi erejének bölcsességéből táplálkozón, a földi és az égi részeinket összekapcsolón. Teszem mindezt így, mert ez a gyönyörűség útja, ahol minden lépésünk nem csupán hatékony… de szépséges, szerelmetes és csodálatos is.

 

Mindezt…

… egy lélek-azonos életért.

 

… és a mai világban először felmerülő kérdésedre a válasz:

Hogy hogyan lesz minderre időd?

Nem célom tovább zsúfolni az életed.

E helyett merőben új látószögeket, új horizontokat mutatok meg neked.