Mi az, amit igazán szeretnél?

Mi az az egy vágyad, melyért odaadnád az összes többit?

Mi az az egy érzés, amely mindent helyettesít, mert valahogy benne van mindaz, amire vágysz?

Ezekre a kérdésekre az én válaszom a SZABADSÁG.

A Szabadság vágya… ennek a vágynak a belső érzete volt az, ami mindig velem volt. Ez az érzet indított meg az önMAGam felé vezető úton, és ez az érzés segített minden lépésemben…

… s a Szabadság megélése felé vezető úton egy szent pillanatban tisztán láthatóvá vált számomra az, hogy szellemi, lelki, emberi létem alapvető létállapotáért dolgoztam megkérdőjelezhetetlen elhatározással, hogy visszavegyem magamhoz létem tudatos vezérlését, s újra éljem a Szabad Akarat Erejét.

Szabadság = Én-azonosság… Lélek-azonos élet.

Az élet, melyben minden pillanatomban lelkem szavára élek, s melyben szellemem fénye átragyogja emberi létezésemet.

Őszinte egyszerűség és Egy-szerű őszinteség…

… csupán ennyi.

Valóban ennyire egyszerű… s közben pedig mégsem. Az ideáig tartó út sok lépésből áll, és a te életedben ezt csak te teheted meg. Mindenki a magáét. Senki más nem képes megtenni helyetted. Egyik lépés a másik után… sokszor sötétben tapogatózva, a nagy üresség vákuumában, vagy épp a mérhetetlen információs halmazban válogatva… a legtöbben egyedül kezdjük…

… s saját folyamatunkban egy pillanatban megérünk arra, hogy felismerjük, nem feltétlenül kell ezt egyedül végig csinálni. Vannak olyan lelkek, akik segítségedre lehetnek, s támogatni, katalizálni tudják a folyamatot, mely benned zajlik.

“Ha az épp csak lángra lobbant farönköt egy már hatalmas lángokkal égő társa mellé helyezzük, majd egy idő után elhúzzuk mellőle, akkor az első farönk is sokkal hevesebben lángol majd. Végső soron ugyanaz a tűz ég mindkettőben. A spirituális tanító egyik feladata, hogy ilyen tűz legyen… túllépve az elme szintjén, a veled töltött időben létrehozza és fenntartsa az erőteljes, tudatos jelenlét állapotát… mely maga a gyógyír.”

(Eckhart Tolle)

 

 

Mi az, hogy lélek ébredés?

Ahhoz, hogy teljes körűen értsd jelen helyzetedet, ismerned kell a Föld bolygó élet-rendszerét. Ez a rendszer-ismeret megmutatja neked azt, hogy hogyan él Gaia a maga lét-szintjén, és hogyan változnak számára és rajta a korszakok (az ő perspektívájából az évszakok), melyeket saját pályája és a rá ható planetáris, sztelláris, galaktikus körülmények formálnak. A Föld megjárta a Vaskor kozmikus hullámvölgyét az utóbbi 3-4 ezer évben. Az ő sorsa így alakult, s a mi sorsunk vele együtt az volt, hogy menjünk vele ebbe a mélységbe. Megjártuk vele a földi éjszakát s most ébredezve a teljes sötétség és elhatárolódás korából… csak pillogunk… ahogy egyre nyílik az emlékezés tere… Istenem…. hol jártunk… mit meg nem éltünk…

Ha ezen a kérdésen és a hozzá kapcsolódó igen szerteágazó érzetvilágokon felül tudunk emelkedni, s megérezvén saját döntésünk felelősségét felszabadulunk az érzelmi terhek alól, megnyílik számunkra az út, melyen lépkedve módszeresen szabadíthatjuk fel a létünket vaskori állapotából. A felismerést követően az első lépés önmagunk feltérképezése és megtisztítása. Áthangolhatjuk a bennünk futó vaskori mintázatokat, hitrendszereket, és szokásokat, vissza adhatjuk magunknak a hozzáférést az erőhöz, a képességeinkhez, hogy újra tudjunk kapcsolódni számunkra ismerős, bár sok ezer évre ‘láthatatlanságba burkolózó’ dimenziókkal… lelkünk, szellemünk energetikai tereivel. 

A folyamat első kulcsa az, hogy a helyzet felismerése után elfogadjuk az állapotunkat, s vele együtt mindazt, ami a tapasztalati mezőnkbe (lélek-terünkbe) bekerült a Vaskor időszaka alatt. Fontos, hogy elfogadjuk a hordozott sebesüléseinket, és a morfogenetikus mezőnkben jelen lévő terheket, a fájdalom és sértettség tartalmakat. És szükséges az is, hogy elfogadjuk azt, hogy a megtisztulás, a rezgés minőség emelkedés és az energia szint emelése földi időbe és sok-sok munkába, gyakorlásba kerül. Viszont ez az út elvezet a Szabadsághoz, mert az Én-ismeret felszabadít, és hozzá segít ahhoz a kapcsolódáshoz, melyen keresztül a a benned élő Szellem-Lélek lényed megnyilvánulhat a személyeden keresztül.

 

Hogyan lettem ébredő lélek kísérő?

Mondhatjuk, hogy világ életemben az voltam…

… ám csak saját én-ismereti utam bejárásával váltam képessé arra, hogy mindazt, amit apró gyerek korom óta ebben a világban tettem, átfogó rálátással, az összefüggések ismeretében, valódi tudásként tudjam megélni, s mások számára láthatóvá tenni.

Lélek-kísérő vagyok… Lélek-tréner. Saját tapasztalataim átadásával segítem, támogatom a hozzám hasonló lelkeket, embereket, hogy saját útjukat már könnyebben, egyszerűbben, rövidebb idő alatt járják meg és sikeresen egységbe rendezzék saját létezésükben energetikai és fizikai szintű jelenlétüket, s elkezdjék újra tapasztalni teljes létezésüket.

Ez életre szóló élet-tervemben azt vállaltam, hogy saját folyamatom megélésével megírok egy gyors, hatékony és igen összetett, a vaskori lét-állapotból kivezető mintát, és ennek gyakorlati megvalósítási folyamatát, tudás anyagát átadom azoknak a lelkeknek, aki hozzám hasonló utat járnak be ebben az életükben. Én-ébresztő folyamatomban, önmagam sorsán keresztül tanultam meg mindazt, ami szükséges és hasznos ahhoz, hogy a lélek visszataláljon önmagához és újra megtapasztalja teljes létezésének minőségét. Saját életem, saját lélek-korszak-megváltásom történetének megélésével gyűjtöttem össze minden eszközöm, mely segíti a lélek, a szellem rálátását, önmaga eredendő létének felismerését, terének megtisztulását, erejéhez való hozzáférésének újbóli megnyitását. A lélek-tér felszabadulásával, az emberi részeink hangolásával pedig elérhetjük újra az Egység, az Egész-ség állapotát, és megvalósíthatjuk azt az életet, melynek eredendő szellem szintű lét-minőségünk a forrása, s az ez életre megálmodott élet-tervünk színárnyalata hatja át. Majd e folyamat legtágabb szintjén rátalálhatunk arra a szellemi tereinket átszövő mintára, mely szükségessé tette a vaskor transzformációs terébe való lemerülést, s felszínre hozza a belső munka legbecsesebb gyümölcsét… a válaszokat önismereti utunk legalapvetőbb kérdéseire: Mi vagyok? Ki vagyok? Honnan jöttem? Mi a dolgom? Hogyan tegyem azt ez életben?

 

Mit jelent számomra lélek-kísérőnek lenni?

Tiszta, valódi, gyakorlati tapasztalatok, látásmódok, eszközök átadását, segítő, támogató jelenléttel való tér-tartást, iránymutatást, a kitartást ébren tartó motiváció, lélek-késztetés erősítését… s azt, hogy minden alkalommal arra emlékeztetlek, amivé válni szeretnél.

Én azt látom benned, ami eredendően vagy… s abban segítelek, hogy egyre táguló és tisztuló látásoddal ezt te magad is egyre tisztábban lásd és egyre erő-teljesebben érezd.

 

Egy valódi segítő nem akarja a te dolgod helyetted megtenni.

A segítő az az ember, aki teret tart neked, támaszt ad,

amíg te magad felébreszted magadban belső erődet,

s így fel tudod emelni saját magadat.

 

 

Mit kapsz tőlem?

A legnagyobb ajándék, amit kaphatsz tőlem az a strukturált folyamat, mely jól látható, érezhető teret ad mind az emberi lényed, mind energetikai létsíkjaid számára ahhoz, hogy a leghatékonyabban (optimális energia befektetéssel, a legrövidebb idő alatt, valós, 4 rétegű megváltás) tudd végig vinni az önmegvalósítás folyamatát. Ez a tér-tartás segít téged, hogy bízni tudj abban, hogy minden Rendben megy… s az önMAGodba vetett bizalom szárnyakat ad. Itt vagyok, tanúskodom, becsülöm erőfeszítéseidet, segítek egyensúlyozni a mindennapi élet és a belső munka között, őrizlek,  hogy neked ne kelljen tévutakon tévelyegni akár évek elpazarlásával, egyértelműsítem a következő lépést, segítek fenntartani a kitartáshoz szükséges jelenlétet és nem hagyom, hogy beleess a halogatás, az önámítás, az önhittség, a kishitűség, vagy bármely más csapdába… a tiszta, erőteljes, határozott… és egyben gyengéd jelenlét erejével.

 

Összefüggés látást…  Rálátást… Átlátást… A megértésért, hogy lásd a teljes képet. Segítek neked saját én-térképed felfedezésében, megértésében minden létsíkodra vonatkozóan, s azok összefüggésében… Ez a feloldás, az áthangolás kulcsa… hogy innentől kezdve két kezedben tartsd teremtő erődet, s tudatos választások által te magad vezéreld az életed.

 

Iránymutatást… ami nem egyenlő azzal, hogy megmondom, mit tegyél, vagy merre menjél. Javaslok, felajánlok neked irányokat, eszközöket, melyek segítségével járod saját utadat. Mert a te teredben, a te életedben te vagy az úr. Első és legfontosabb lépésként erre szeretnélek emlékeztetni. A te tered, a te lényed, a te életed, a te birodalmad… melyben te vagy a teremtő. Újra rátalálva belső erődre a te birodalmadban az Univerzum Törvényei szerint az, van, amit te mondasz.

Támogatást… ami nem azt jelenti, hogy én dolgozom helyetted. Ha nem kívülről vársz válaszokat, megoldásokat, hanem a segítségemmel saját belső erődet vágyod megtalálni, erősíteni, és saját válaszaidat, megoldásaidat meglelni, akkor vagyok én a te embered. Kísérlek, tudásommal, eszközeimmel segítelek, belső munkád folyamatában, mely során aktiváljuk én-részeidet, áthangolunk hit-, szokás-, és minta-rendszereket, megtisztítjuk lényed terét a vaskori lerakódásoktól, terhektől, hogy le tudd rázni magadról mindazt, ami már nem vagy, ami már nem kell… hogy újra fényesen és szabadon ragyogj teljességedben.

Eszközöket, ismereteket… ami nem azt jelenti, hogy megmondom, hogyan élj. Viszont eléd tárok olyan lehetőségeket, melyekben megtalálhatod önmagad. Megmutatom azokat a mindennapi élethez tartozó apró tudásokat, melyek összességeként egy másik, hozzád való, minőségi életet tudsz élni. Megmutatom azt is, hogy hogyan tudsz könnyedén változtatni. Átadom neked az emberi élet gyakorlati tanításait.

Integrálás… mert nem az a cél, hogy az életedbe belezsúfoljunk ezer másik dolgot. A cél az, hogy a folyamat előrehaladtával integráljuk az új frekvenciájú létezést a mindennapi emberi életedbe. Segítek, hogy a megtalált tudás az életeddé váljon… És segítek abban is, hogy tudd tudatosan fenntartani, megélni, kezelni a magas frekvenciájú létállapotot ebben a mai világban, a mai körülmények között.

Valódi változás… mert nem célunk a tüneti kezelés. Közös munkánk célja nem az, hogy ideiglenesen kissé jobban érezd magad s nem cél az, hogy a jelenlétemtől függjön a jóléted. A problémák gyökereit kezeljük… s a forrás kód feloldásával megszűnik annak minden következménye, minden tünete. A lélek terének tisztulásával, megszűnik minden olyan fizikai, érzelmi tünet is, mellyel a lélek a forrás problémára kívánja felhívni a figyelmedet. Önmagad megváltására tanítalak téged, hogy önmagad gyógyítója légy s egyre kevésbé legyen rám szükséged.

Belső struktúrára épülő új élet… mely nem légből kapott, kívülről érkező tudások követéséről, nem külső erőforrásokon alapuló látszat változásról szól. A valódi jelenlét beindítja a szervezet, és a lélek öngyógyító folyamatait, melynek eredményeképpen a saját belső rendszered tisztul meg, s lelsz rá saját erődre. Ezt jelenti a szabadság, az önállóság, a függetlenség… a felnőttség.

 

 

Hogyan működik?

Ez életben létezésem egyik szála arról szól, hogy jelenlétemmel segítem, kísérem azokat a lelkeket, akik erre az életükre tették fel a vaskorból való ébredésükről szóló komoly belső munkát. Olyan lelkek mellett vagyok jelen tanítóként, gyógyítóként, akikkel lélek-szerződésünk van erre és megérkeztek abba a készen-léti állapotba, mely képessé teszi őket az önMAGuk teljességébe való visszatalálásra, és arra a végtelen összetettségű munkára, ami ehhez kell.
Első sorban olyan lelkekkel foglalkozom, akik előrehaladott ébredési szakaszukat élik, a megnyílt tudatossági mezőket, az összekapcsoltságot már hosszú ideje tapasztalják, jól mozognak sok dimenziós terekben, és valamilyen szinten képesek érző és értő formában is összekapcsolni az energetikai mezőket az anyagi, fizikai létsíkokkal… s mindezzel együtt megérkezett hozzájuk a lélek kész-tetés ezen mezők stabilizálására, gyakorlására, életté tétele…
Vágyuk Egy-szerű és Egy-értelmű: Egy az egyben kívánják megélni, megtestesíteni, megnyilvánítani lelki és szellemi minőségüket, s legjobb önMAGukként élni ez életre vonatkozó élettervüket… teljes tisztaságban, 8D szintű stabilitással.
Az általam kísért ébredett lelkek mester szintű életre való készülésének folyamatában vagyok mellettük. Amikor az ébredő lélek készen áll meghaladni a mindent tudás állapotát, készen van felállni a fotelből, készen van kilépni a spiri-ego tereiből… rálát arra, hogy ébredési folyamatának első szakaszának végére ért, s megébred benne a vágy arra, hogy mindazt, amit tud, amit érzékel, amit megtalált magában meg is élje emberi lénye által. Ekkor megindul az a folyamat, melyben a lélek elkezdi felnövelni önMAGa hatalmasságához ez életre választott ember lényét (személyiségét, egyéniségét) és a fizikai testét. E kép-zés folyamatában az anyagi szférák, fizikai részeink kép-essé válnak arra, hogy megtestesítsék, megnyilvánítsák a bennük élő lélek, szellem teljes spektrumát. Ez egy hosszú távú folyamat, együtt-működés közöttünk. Nagy anyag, sok beavatás, sok tanulni és gyakorolni való, mely test-, ember-, lélek-, szellem szférákban párhuzamosan dolgozik… ezért igen intenzív munka és megélnivaló. Ez az út vezet a megtestesült lélek, a megnyilvánult szellem, a megélt teljesség állapotába.

 

Férfi testben élő lelkek számára 3, női testben élők számára 4 éves képzési folyamat terében, egyéni és/vagy csoportos formában adom át, mutatom meg azt a folyamatot, mely a gyakorlatban megélt tudatosság létállapotához vezet.

A tanítványaim képzése első lépésekben egyéni konzultációs terekben történik, majd mivel az a tapasztalatom, hogy csoportban (hasonló karakterű és szinten lévő tanítványaim számára meghívással) sokkal intenzívebb a fejlődés, időről-időre, ahogy a kapacitásom engedi, felajánlom ezt a lehetőséget azoknak, akik már egy ideje járnak hozzám, úgy érzem készen vannak erre és jól tudnának együtt dolgozni, együtt fejlődni, jelenlétükkel egymást támogatni.

 

 

Két ellentétes impulzus hajthat bennünket.

Az egyik: Ezt vágyom tenni! A másik: Ezt kell tennem!

Az első a szabadság hangja, a másik a félelemé.

 

Amíg az öntudatlanul futtatott kódok, programok, hitrendszerek vezérelnek bennünket, a félelem az úr a terünkben, s egész életünket re-akciós állapotban töltjük. Tehát bármit, amit teremtünk magunknak, a félelemre való reagálásként teremtjük. Belső önMAGunk felé vezető úton, a megtisztulás útján rátalálunk lelkünk hangjára, s vele együtt a valódi Szabadságra. Kezünkbe vesszük az életünk irányítását, s tudatos uraivá válunk. Ettől fogva pedig átlépünk az aktív teremtő állapotba, s azt az életet teremthetjük magunk köré, mely a szívünk vágya.

A kulcs bennünk van. Mi magunk vagyunk a kulcs. Mi kell változzunk ahhoz, hogy a jövő változzon. A változás pedig csak belülről, önmagunkon keresztül történhet meg.

Ebben tudok melléd állni. Jelenlétemmel, tudásommal, eszközeimmel téged segíteni… lelked ébredésének támogatójaként.