… az életem az üzenet…”

(Mahatma Ghandi)

 

Életasszony vagyok. Értek az Élethez. Egy különös rálátással szemlélem azt az igen összetett rendszert, amit emberi életnek hívunk. Minden, amit tudok, minden, ami mára az életemmé vált, saját önismereti utam során érkezett el hozzám… és megnyitott számomra egy másik világot.

 

Az életasszony

Az asszony, aki megérett valami újra…

… ami igazából ősi.

 

 

Önmagamat tisztogattam régmúlt korok porától, testemet, elmémet, lelkem terét takarítottam sok ezer év lerakódásaitól. Ébresztettem magamban sejtjeim tudádását, megindultam s élem az áthangolódás útját. Egyre jobban emlékezve ősi tudásokra, megtaláltam MAGamban eredendő emberi mivoltomat, ősi bölcsességek forrásából táplálkozó eredendő női létállapotomat. Újra tanultam teljességem állapotát, s a mindennapi életemben gyakorlom azt, hogy hogyan válik mindez ÉLETTÉ.

Az asszony, aki a szakrális tudást elsősorban éli…

… majd tanítja, ember társait avatja, érkezteti és kíséri.

Az életasszony ismeri önmagát, ismeri személyiségének napfényes és sötét oldalát. Ismeri életének, létének, lényének működését, s tudja, hogyan vezérelje tudatosan az életét. Tudja a helyét a természet rendjében, ismeri, érzékeli, éli az Élet Szentségét. Ismeri az Életerő Forrását s azt önmaga és mások életének, jóllétének érdekében tudatosan használja. Az Élet védelmezője, táplálója és kísérője. Az életmisztériumok őrzője.

 • A nő, aki emlékezik… önmaga által önmagában gyógyul
 • Az élő asszony… aki éli szakralitását női őserejével összekapcsolódottan
 • Lényének tiszta tudatában élő asszony
 • Az asszony, aki érzékel, érez, kapcsolódik önMAGával, az Univerzum rendszerével, Univerzális tudás terekkel
 • A természeti asszony, aki emlékezik, hogy belső természete együtt dobban a földi természettel
 • A nő, akinek a szakrális tér a mindennapi élet-tere… A felszín szimbolikája mögötti teljes tér, az összefüggések tere az élete…

 

A tér… ahogyan Én ismerem.

Az Élet… ahogyan én ismerem.

 

Élek. És példámmal, egyre erőteljesebb emberi jelenlétemmel, valamint egyre gyarapodó földi eszköztárammal árasztom az új Föld ígéretét, az új élet lehetőségét, az új korszak elérkeztét. Jelenlétemmel gyógyítom a Föld terét…

 

 

Boldogasszony

Életasszonyként élem azt, amit magyar vérem tudás kincséből ébresztettem újjá. Élem azt, amit őseim éltek, élem a Boldogasszony hitrendszer által megnyilvánított teljes emberi életet. Élem a Boldogságot, mely nem egy végeláthatatlan rózsaszín felhő, vagy lila köd…

… A valódi Boldogság egy energetikai-rend, egy állapot, melyet mi magunk hozhatunk létre saját magunkban.

 

 

Hogyan váltam Életasszonnyá?

 

Te magad lehetsz az, aki a múltat önmagában oldja fel,

hogy ma az lehess, aki szíved szerint lenni szeretnél.

 

Amikor egy nő gyógyítja önmagát… gyógyul az élete. A Vaskor öntudatlan rombolásának következmény-rendszerében élve, annak súlyát, sarát, terheit magunkban hordozva ez a folyamat sokszor nem könnyű. Női testben élő lélekként önmagunk megtisztításának, felszabadításának folyamata a méhhel kezdődik. Saját méh-terünk újraébresztésével, felszabadításával, megtisztításával, a méh-erő-tér működésének újraindításával, a méh energia-rendszerének helyreállítása. Méhünk tere az összekötő kapocs, mely által újra ráhangolhatjuk tudatosságunkat az Univerzális Egység Ritmusára és ezzel együtt a Földi Természet működési rendjére. Mert itt is igaz a törvény:

Egységben az Erő!

Önmagunk egységének megtalálása magával hozza a belső erő felszabadításának, újratöltődésének aktusát, majd az erő szabad áramlásának életélményét. Rátalálunk nőiségünkben rejlő teremtő erőforrásainkra és megérkezünk a szakrális lét állapotába, ahol ráérzünk a helyünkre, a létezésünk céljára és női lét-állapotunk minden csínjára-bínjára, ősasszonyi bölcsesség tereinkre s annak végtelen tartalmára.

 

 

Önmagunk ébresztése

Ma élő emberként, ébredő lélekként megadatik számunkra, hogy meggyógyítsuk magunkat a felejtés, a nem emlékezés állapotából, majd emlékezetünket visszanyerve, erőnket újra megtalálva, meggyógyítsuk magunkat az elszeparáltság lét-állapotából, az energiátlanságból, az erőtlenségből. S amint lélek-erőnk újra szabadon áramlik, megkezdhetjük meggyógyítani magunkat a lerakódásoktól, a terhektől és szennyeződésektől, a túlterheltségtől, a szétesettségtől és minden olyan élet tartalomtól, melyet magunkra vettünk, de nem a sajátunk. Emlékezetünk elvisz minket olyan terekbe, ahol magától értetődően jelen van azon tudás kincs, mely mindezen folyamatainkat segíti, szolgálja. Visszatanuljuk saját testünk energetikai működését s innentől kezdve tudatosan vezéreljük jelenlétünket, állapotainkat, életünket.

Itt az idő, hogy életünket kezünkbe vegyük.

Itt az idő, hogy újra kapcsolódjunk ősi természetünkkel.

 

 

Életasszony tudása

Sokan kérdezik:

“Ennyi mindennel foglalkozol?”

A válaszom erre:

Mindez csupán egy dolog.

Az élettel foglalkozom.

 

Értek az élethez. 

A munkám nem más mint, hogy megmutatom neked az életet, amit élek…

Megmutatom neked mindazt, amire hosszú évek munkája során újra emlékeztem, aktiváltam magamban… és most élem.

Megmutatom neked azt, hogy az örömteli, minőségi élet minden ember számára elérhető.

 

Nem vagyok más, mint a természet erejébe való visszaérkezés gyakorlati tanítója. Segítek neked emlékezni, segítek megtalálni magadban igaz, valós természetedet és segítek neked abban, hogyan alakítsd át életedet, hogy innentől kezdve eredendő, belső természetednek megfelelő életet élhess.

 

 

Az élet rendszere összetett. Jóllétünk milliónyi apró tétel összességéből épül fel. Az életedet  úgy képzeld el, mint rendszert. Ha tudatossá válsz a rendszer felépítő egységeire, azok áthangolásával megváltoztathatod az életed.

Megmutatom neked, hogy milyen a mindennapi élet gyakorlati tudatossága, hogy miből áll, miből tevődik össze a minőségi élet a gyakorlatban.

Szívesen megosztom veled mindazt, amit megéltem, amire éber lettem, amire kiterjed tudatosságom:

   • Táplálkozás, a tested táplálása, karbantartása a gyakorlatban
   • Metabolikus (anyagcsere) folyamatok tudatosítása, rendszerezése
     • Mérgező tényezők a 21-i században és a természetes élet ereje
     • Felhalmozódott hatások megjelenése mai életünkben azok egészségünkre, életminőségünkre gyakorolt hatása
     • Kozmetikumok, vegyszerek, levegő, ivóvíz, gyógyszerek, média, elektromágneses szennyeződés, pszichés befolyásolás… hatása a jóllétünkre
     • Energia vesztést, kimerülést  okozó tényezők tudatosítása
   • Stressz faktorok rendszere, s azok hatása jóllétünkre
   • Szokások, minták és azok hatásának tudatosítása, hogyan válik életünk a szokások összességévé
   • Élőhelyünk, életterünk, életvitelünk tudatosítása, kezelése jóllétünk érdekében
   • Kapcsolati rendszerünk, párkapcsolati életünk működésének, minőségének, lehetőségeinek tudatosítása, fejlesztése
   • Emberi testünk működése, az élethez szükséges alap tudás magunkról
   • A testünk, lelkünk, szellemünk kapcsolódásának ismerete, annak hangolása jóllétünk érdekében
   • Energetikai állapotunk hogyan határozza meg egészségünket, közérzetünket, hogyan tudunk változtatni
   • Természet-azonos emberi életforma sajátosságai és az ebből nyerhető erő, öröm, jóllét
   • Közérzet és jóllét fejlesztő gyakorlatok
     • Mozgásformák
     • Figyelem koncentrációt, ön-összerendeződést fejlesztő gyakorlatok
   • Energetikai élet-eszközök egy jobb életért
     • Öngyógyítás
     • Belső rend, belső egyensúly aktiváló és fenntartó eszközök
     • Saját emelkedő frekvencia megtartása
   • Sejt-memóriában tárolt emberi tudás ébresztése

 

Emlékezem és emlékeztetlek

 

Az vagyok, aki emlékezik és emlékeztet. Emlékeztet téged arra, hogy mindaz, amit tudnod kell… mindaz, amivé válni akarsz… benned van.

Nem a határainkon túl kell keresnünk az erőnket…

Mindenünk meg van mi kellhet, s rálelünk saját szívünkben. A Boldogság nem holmi ábránd, melyre magunkon kívül találhatunk. A Boldogság lelkünk egyensúlyának Rendje és az emberi vérünk ősi tudásában élő harmónia. Keresd meg magadban mindezt és megtalálod saját, semmi mástól nem függő Boldogságod. Áldott magyar véred magában hordozza mindazt a bölcsességet, melyre szükséged van ahhoz, hogy előhozd magadból őseink tudását, s a szeint élj. Éld a Boldogság Útját… mely ott lapul benned. Emlékezz, ébreszd, találd meg magadban a Szer-Elem-Lét Erejét. Nyisd meg magadban a BoldogAsszony világát.

Nézz szembe saját nagyságoddal!

 

Felajánlom hozzáértő, tiszta jelenlétemet és tág terekbe nyújtózó tudásomat neked, hogy dolgozhass magadon, s munkád gyümölcseként megélhesd teljességedet. A lelkedet kísérem és támogatom. Emlékeztetlek önmagadra, és segítek, hogy emberként a lelkednek tetsző életet élhesd.

 

Az életem az üzenet…

Amit élek azt tanítom. Az életet tanítom. Az élet folytonosságát, szentségét segítem jelenlétemmel, tudásommal,

mindennel, amire már emlékezem.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük