… az életem az üzenet…”

(Mahatma Ghandi)

 

Életasszony vagyok. Értek az Élethez. Egy különös rálátással szemlélem azt az igen összetett rendszert, amit emberi életnek hívunk. Minden, amit tudok, minden, ami mára az életemmé vált, saját önmegvalósítási utam során érkezett el hozzám… és megnyitott számomra egy másik világot.

 

Az életasszony

Az asszony, aki megérett valami újra…

… ami igazából ősi.

 

 

Önmagamat tisztogattam régmúlt korok porától, testemet, elmémet, lelkem terét takarítottam sok ezer év lerakódásaitól. Ébresztettem magamban sejtjeim tudását, élem az áthangolódás útját… Az emlékezés terét megnyitva ősi tudásokra, megtaláltam MAGamban eredendő, természetes emberi mivoltomat, ősi bölcsességek forrásából táplálkozó eredendő emberi, női létállapotomat. Újra tanultam teljességem állapotát, s a mindennapi életemben gyakorlom azt, hogy hogyan válik mindez ÉLETTÉ.

Az asszony, aki a szakrális tudást életként éli…

… ember társait tanítja, avatja, érkezteti és kíséri.

Az életasszony ismeri önmagát, ismeri személyiségének világos és sötét oldalát. Ismeri életének, létének, lényének működését, s tudja, hogyan vezérelje tudatosan az életét. Tudja a helyét a természet rendjében, ismeri, érzékeli, éli az Élet Szentségét. Ismeri az Életerő Forrását s azt önmaga és mások életének, jóllétének érdekében tudatosan használja. Az Élet védelmezője, táplálója és kísérője. Az életmisztériumok őrzője, az átadó láncok ébresztője.

 • A nő, aki emlékezik… önmaga által önmagában gyógyul
 • Az élő asszony… aki éli szakralitását női őserejével összekapcsolódottan
 • Lényének tiszta tudatában élő asszony
 • Az asszony, aki érzékel, érez, kapcsolódik önMAGával, az Univerzum rendszerével, Univerzális tudás terekkel
 • A természeti asszony, aki emlékezik, hogy belső természete együtt dobban a földi természettel
 • A nő, akinek a szakrális tér a mindennapi élet-tere… A felszín szimbolikája mögötti teljes tér, az összefüggések tere az élete…

 

A tér… ahogyan Én ismerem.

Az Élet… ahogyan én ismerem.

 

Az a dolgom, hogy jól Éljek… és példámmal, természetes, erőteljes emberi jelenlétemmel árasszam az új Föld ígéretét, az új élet lehetőségét, az új korszak elérkeztét. Jelenlétemmel gyógyítom a Föld terét…

 

 

Boldogasszony

Életasszonyként élem azt, amit szkíta-hun-magyar vérem tudás kincséből ébresztettem újjá. Élem azt, amit őseim éltek, élem a Boldogasszony hitrendszer által megnyilvánított teljes emberi életet. Élem a Boldogságot, mely nem egy végeláthatatlan rózsaszín felhő, vagy lila köd…

… A valódi Boldogság egy energetikai-rend, egy állapot, melyet mi magunk hozhatunk létre saját magunkban.

 

 

Hogyan váltam Életasszonnyá?

 

Te magad lehetsz az, aki a múltat önmagában oldja fel,

hogy ma az lehess, aki szíved vágya szerint lenni szeretnél.

 

Amikor egy nő gyógyítja önmagát… gyógyul az élete. A Vaskor öntudatlan rombolásának következmény-rendszerében élve, annak súlyát, sarát, terheit magunkban hordozva ez a folyamat sokszor nem könnyű. Női testben élő lélekként önmagunk megtisztításának, felszabadításának folyamata a méhhel kezdődik. Saját méh-terünk újraébresztésével, felszabadításával, megtisztításával, a méh-erő-tér működésének újraindításával, a méh energia-rendszerének helyreállítása. Méhünk tere az összekötő kapocs, mely által újra ráhangolhatjuk tudatosságunkat az Univerzális Egység Ritmusára és ezzel együtt a Földi Természet működési rendjére. Mert itt is igaz a törvény:

Egységben az Erő!

Önmagunk egységének megtalálása magával hozza a belső erő felszabadításának, újratöltődésének aktusát, majd az erő szabad áramlásának életélményét. Rátalálunk nőiségünkben rejlő teremtő erőforrásainkra és megérkezünk a szakrális lét állapotába, ahol ráérzünk a helyünkre, a létezésünk céljára és női lét-állapotunk minden csínjára-bínjára, ősasszonyi bölcsesség tereinkre s annak végtelen erejére, tartalmára.

 

 

Önmagunk ébresztése

Lélek ébredésünk folyamatában meggyógyítjuk magunkat a felejtés, a nem emlékezés állapotából, majd emlékezetünket visszanyerve, erőnket újra megtalálva, meggyógyítjuk magunkat a szűk-ség, az elszeparáltság lét-állapotából… s ahogy beletágulunk eredendő végtelenségünkbe megtaláljuk a kiutat az energiátlanságból, az erőtlenségből is. S amint lélek-erőnk újra szabadon áramlik, megkezdhetjük meggyógyítani magunkat a lerakódásoktól, a terhektől és szennyeződésektől, a leszabályozottságtól, a túlterheltségtől, a szétesettségtől és minden olyan élet tartalomtól, melyet magunkra vettünk, de nem a sajátunk, vagy már nem a miénk. Emlékezetünk elvisz minket olyan terekbe, ahol magától értetődően jelen van azon tudás kincs, mely mindezen folyamatainkat segíti, szolgálja. Visszatanuljuk saját testünk energetikai működését s innentől kezdve tudatosan vezéreljük jelenlétünket, állapotainkat, életünket.

Itt az idő, hogy életünket kezünkbe vegyük.

Itt az idő, hogy újra kapcsolódjunk ősi természetünkkel… s emberként éljünk.

 

 

Életasszony tudása

Sokan kérdezik:

“Ennyi mindennel foglalkozol?”

A válaszom erre:

Mindez csupán egy dolog.

Az élettel foglalkozom.

 

Értek az élethez. 

A munkám nem más mint, hogy megmutatom neked az életet, amit élek…

Megmutatom neked mindazt, amire hosszú évek munkája során újra emlékeztem, aktiváltam magamban… és most élem.

Megmutatom neked azt, hogy az örömteli, minőségi élet minden ember számára elérhető.

 

Megmutatom neked az utat, hogy hogyan találsz vissza saját lélek-jelenléted erejébe, hogyan tudsz visszatérni a benned élő természet erejébe, s mindezt, hogy tedd életté. Segítek neked emlékezni, megtalálni magadban igaz, valós természetedet és segítek neked abban, hogyan alakítsd át életedet, hogy innentől kezdve eredendő, belső természetednek megfelelő életet élhess… mely lelked vágya.

 

 

Az élet rendszere összetett. Jóllétünk milliónyi apró tétel összességéből épül fel. Az életedet  úgy képzeld el, mint rendszert. Ha tudatossá válsz a rendszer felépítő egységeire, azok áthangolásával megváltoztathatod az életed.

Megmutatom neked, hogy milyen a mindennapi élet gyakorlati tudatossága, hogy miből áll, miből tevődik össze a minőségi élet a gyakorlatban.

   • Táplálkozás, a tested táplálása, karbantartása a gyakorlatban
   • Metabolikus (anyagcsere) folyamatok tudatosítása, rendszerezése
     • Mérgező tényezők a 21-i században és a természetes élet ereje
     • Felhalmozódott hatások megjelenése mai életünkben azok egészségünkre, életminőségünkre gyakorolt hatása
     • Kozmetikumok, vegyszerek, levegő, ivóvíz, gyógyszerek, média, elektromágneses szennyeződés, pszichés befolyásolás… hatása a jóllétünkre
     • Energia vesztést, kimerülést okozó, fenntartó tényezők tudatosítása
   • Stressz faktorok rendszere, s azok hatása jó-létünkre
   • Szokások, minták és azok hatásának tudatosítása, hogyan válik életünk a szokások összességévé
   • Élőhelyünk, életterünk, életvitelünk tudatosítása, kezelése jóllétünk érdekében
   • Kapcsolati rendszerünk, párkapcsolati életünk működésének, minőségének, lehetőségeinek tudatosítása, fejlesztése
   • Emberi testünk működése, az élethez szükséges alap tudás magunkról
   • A testünk, emberünk, lelkünk, szellemünk kapcsolódásának ismerete, annak hangolása jóllétünk érdekében
   • Energetikai állapotunk hogyan határozza meg egészségünket, közérzetünket, hogyan tudunk változtatni
   • Természet-azonos emberi életforma sajátosságai és az ebből nyerhető erő, öröm, jól-lét
   • Közérzet és jólét fejlesztő gyakorlatok
     • Mozgásformák
     • Figyelem koncentrációt, ön-összerendeződést fejlesztő gyakorlatok
   • Energetikai élet-eszközök egy jobb életért
     • Öngyógyítás
     • Belső rend, belső egyensúly aktiváló és fenntartó eszközök
     • Saját emelkedő frekvencia megtartása, rendíthetetlen jelenlét állapota
   • Sejt-memóriában tárolt emberi tudás ébresztése
   • Minőségi élet, tantrikus lét, mint életforma
   • Kvantum-tér-állapot testben való megélése, életformává tétele, kvantum immunitás

 

Emlékezem és emlékeztetlek

 

Az vagyok, aki emlékezik és emlékeztet. Emlékeztet téged arra, hogy mindaz, amit tudnod kell… mindaz, amivé válni akarsz… benned van.

Nem a határainkon túl kell keresnünk a Tudást, az Erőnket…

Mindenünk meg van mi kellhet, s rálelünk belső tereinkben. A Boldogság nem holmi ábránd, melyre magunkon kívül találhatunk. A Boldogság lényünk egyensúlyának Rendje, emberi vérünk ősi tudásában élő harmónia. Keresd meg magadban mindezt és megtalálod saját, semmi mástól nem függő Boldogságodat. Áldott magyar véred magában hordozza mindazt a bölcsességet, melyre szükséged van ahhoz, hogy előhozd magadból őseink tudását, s a szerint élj. Éld a Boldogság Útját… mely ott lapul benned. Emlékezz, ébreszd, találd meg magadban a Szer-Elem-Lét Erejét. Nyisd meg magadban a BoldogAsszony világát.

Itt az idő, hogy szembe nézz saját nagyságoddal!

 

Amikor elérkezi a te időd… rám találsz.

Tapasztalt, hozzáértő, tiszta, tág terekbe nyújtózó jelenlétem terében kísérlek, őrizlek téged, hogy dolgozhass magadon, s munkád gyümölcseként megélhesd teljességedet. A lelkedet kísérem és támogatom. Emlékeztetlek önmagadra, és segítek, hogy emberként a lelkednek tetsző életet élhesd.

 

Az életem az üzenet…

Amit élek azt tanítom. Az életet tanítom. Emlékezem… s emlékeztetek…