Boldogasszony Élet

by , on
okt 23, 2018

 

Ősmagyar Boldogasszony hagyományunk…

… avagy a Női Boldogság Út

 

A női életutat járva Leányból Szeretővé érve, majd megérkezve az anyaságba és végül a nagy-anyaságba, bejárjuk a női boldogság utat.

Boldogság út = A női kiteljesedés útja

Ez a folyamat akkor szól a kiteljesedésről – és nem az elfogyásról -, ha a soron következő minőségbe érkezésünkkel az előző megélt minőségeink nem távoznak az életünkből, nem azok helyére érkezik el az életciklusunknak megfelelő következő minőség. Pl.: Nem válunk Leányból Anyává, anélkül, hogy a Szerető minőséget megéltük volna, mert ha a nő úgy érkezik meg az anyaságba, hogy kimarad a Szerető minőség megélése, ebbe a minőségbe való beavatás, az azt eredményezi, hogy nem lesz képes úgy szeretni, ahogyan képes lehetne annak teljességében, tisztaságában. Szeretete szolgai lesz, önfeláldozó, lemondó, mártír, megfáradt… mivel a kiteljesedés alapvető pillére hiányozni fog az életéből… az ÖNSZERETET.

 

A Szerető minőség az a periódus, mely során a nő megtapasztalja a mennyek asszonya minőségét először önmaga szeretetén keresztül, majd ebből kinyílva felkészül más emberekkel való kapcsolódásra és a páros küldetésbe állásra. A nő e szakaszban tanulja meg megélni a szívével való kapcsolódást, az önszeretetbe való megérkezést, és ez által a kölcsönös együttműködésen alapuló, társ-szeretetre való képességet.

Tudatos felkészültséggel van rá lehetőségünk, hogy az anyaságba érve ne veszítsük el kapcsolatunkat leányságunkkal, ne veszítsük el szerető minőségünket, s ne veszítsük el kapcsolatunkat azzal az önmegvalósító nővel sem, aki küldetéssel érkezett a Földre. Ez esetben az Anya minőségbe való megérkezés valóban a női teremtő erő megéléséről, a kiteljesedésről szól, aminek gyümölcseként meg tudunk érkezni a bölcs öregasszony minőségébe.

A boldogság út végkifejleteként megérkezünk a NagyBoldogasszony minőségünkbe úgy, hogy szívvel-lélekkel megéltük előző három minőségünket, és folyamatosan magunkban is hordozzuk azokat. Összegyűjtjük, eggyé tesszük, egyben megéljük. Éljük női teljességünket, a Boldogasszony életet.

 

A mai női élet-minta nem erről szól. Sok ezer éves történelem, és annak lenyomatai nyilvánulnak meg abban a női élet-út mintában, melyet a mai nők többsége él. Leányságának erejét nem használva, a Szerető minőség létének hiányában, önfeláldozó anyasági mintákat követve, a bAnya periódusába keserűen, megtörve, megfáradva érkezik el. Ez esetben a bAnya élet-időszak nem a Bölcs Asszony kiteljesedett energiájában telik, a bölcsesség forrásának szerepével, az összegyűjtött tudások átadásával, hanem a lassú, értelmetlen elmúlással és magányos elfogyással.

 

A mai nő számára van választási lehetőség! Tudatossággal, elhivatottsággal és kitartással meg tudunk érkezni abba a kiteljesedett női állapotba, ahol a teljes életutunk tapasztalásainak összes gyümölcse szolgálatunkra van, és a legmagasabb szinten éljük meg azokat. Lehetőségünk van kiteljesedni a Bölcs Asszony energiáiban és ebből a megélt állapotból átlényegülni életünk végén a fénybe át-születésünkkel.

Ehhez nincs másra szükségünk, mint a tudatos választásra… melynek belső munkálataival megindulunk egy másik élet felé.

 

Miért fontos felismerni, elismerni, tisztítani és újra integrálni női én-részeinket?

Az elmúlt 2000 év történelme jelen van gondolati, érzelmi és testi szinteken egyaránt. A DNS szintű, sok generáción átívelő kondicionálás eredményeképp a ma élő ember önmaga tört verziójában létezik. Tört, azaz töredezett… Megvan mindene, minden része… ám az én-részek közötti kapcsolódás sokszor gyenge és legtöbbször igen hiányos. Én-részeink, egységet képező energetikai teljességünk ismerete, tudatosítása, a blokkok oldás és gyógyítása kulcs fontosságú a mai világban ahhoz, hogy életutunk a kiteljesedésről szóljon… és ne a manapság jelen lévő elfogyás, megrokkanás, betegségben elmúlás utat programozzuk magunknak, fel kell vegyük a kapcsolatot újra önMAGunkkal.

Teljességünk akkor tud megnyilvánulni mindennapi életünkben, ha a négy alapvető élet-minőségünket együtt, egyszerre éljük… s közöttük a kapcsolódás szabadon áramlik. Én-részeink kapcsolatban állnak egymással, egymásra ható viszonyban vannak jelen. Ha az egyik sérül, az kihatással van a többire is. Az utóbbi 2-3000 év történelmének nyomán jelen helyzetünkben a legtöbb én-részünk tisztításra, ráaggatott mocskok és porrétegek elengedésére szorul. A feledés homályából és a száműzetésből kell előbányásszuk vagy a láncokat, kalodákat kell leszereljünk róluk.

 

Az Élet-Út választható.

Választhatunk, hogy a már szokásunkká vált síneken megyünk tovább, melyet örökölt és neveltetésünk által kondicionált öntudatlan mechanizmusaink irányítanak…

… vagy jelenlegi önmagunk szabad akaratának erejével mást választunk. Választjuk az eredendőt, a természetest, a törés-minták előtti női létezés minőségét és teljességét.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük