Nőnap alkalmából

by , on
Már 8, 2019

 

Nőnap alkalmából én a SzerElem népéről kívánok szólni. Arról a magyar néplélekről, mely lélekmagjában hordozza a Szer-Elem-Lét minden földi kódját… Arról az energetikai mintázatról, melyet minden magyar DNS-készlettel leszülető lélek, minden magyar ember magában hordoz… s csak arra vár, hogy újra aktiválódhasson… hogy megnyissa az emlékezés terét.

A nemzetközi Nőnap ünnepének alkalmából arról a hagyomány-rendszerről kívánok szólni, mely még tisztán megnyilvánította azt az alapvető létformát, melyet sejtjeinkben hordozunk. A még ezer évvel ezelőtt is élő ősi magyar hagyomány-rendszer talán a legjobb eszköz arra, hogy megnyissa bennünk ezt a rég nem látott érzet-világot. 

A magyar néplélek minőségét tisztán kifejező hit-rendszer a Boldogasszony hagyomány.

Igen beszédes… ha megengedjük, hogy már a neve magával vigyen egy belső utazásra. 

 

 

A magyar nép NagyBoldogasszony népe. NagyBoldogasszony, ki mindannyiunk édesanyja. Akitől az életünket kaptuk, s aki oltalmazza földi ittlétünket. NagyBoldogasszony a mindent körülölelő égi NagyAnya, aki Isten női minőségének megnyilvánulása. A Kozmikus Anya, aki a teremtett világ egészét karjaiban tartja.

Az Isteni Női… A Női Teljesség állapota. Földön élő nőként a Boldogasszony útjának tapasztalásait bejárva ebbe a létállapotba megérkezvén válunk Bölcs Anyává… Földön élő Bölcs Asszonnyá. Az Univerzum és a természet eredendő ritmusával együtt lüktető, együtt élő Életasszonnyá. Életasszonnyá, aki önmaga létének teljességén keresztül ragyogja bele a földi világba IstenAnya erejét és tisztaságát. A Földön élő nő Boldogasszonysága… mely által megnyilvánul NagyBoldogasszony, az Isteni Női frekvenciája.

 

Boldogasszony, az a nő, aki IstenAnya beavatottja, aki életén keresztül járja az évköröket, a négy női minőség körét. Aki önMAGában hordozott minőségeivel közvetlenül kapcsolódik, s az Univerzális Egy ritmusára mozdul. Aki az évkör segítségével megtalálta magában az iránytűt, mely  elsődleges tájékozódási rendszerévé vált a földi világban. Az Isteni Egy-ség ritmusára dobbanva rátalált női belső erejére, női minőségeinek teljes rendszerére, melyeket megismerve, aktiválta női létének energiáit… s kiteljesedett létével éli és hirdeti a SzerElem Igazságát… az Isteni Egy-ség földi megnyilvánulását. A Boldogasszonyság az a létállapot, amikor a nő tudja, érzi és éli azt a csodát, amit nőnek lenni jelent itt a földi világ terében.

A Boldogasszonyság Útja nem más, mint rátalálni belső önMAGunkra.

A női teljesség létállapota, mely ragyogó, gyönyörködtető, Szer-Elem-Életet elhozó. Termékenységet adó, bőséget biztosító, védelmező, házat-hazát óvó Isteni minőség. A BoldogAsszonyság minőségében helye van az  Isteni Egység bölcsességének, az Élet-Szerelemnek, a termékenységnek. Csakúgy, mint az egyensúlyban, szabadon áramló Erőnek, a stabilitásnak és az élet gyakorlati tudásának. Amikor a nő Boldog, teremtő erejét a földi világ gyarapodásának, táplálásának, gyümölcsözővé tevésének szolgálatába állítja… s létét az élet szépségének, ragyogásának, bőségének megteremtésének szenteli. Teszi mindezt eredendő forrásból táplálkozva, középpontos teremtői minőségében saját boldogságát, jólétének energiáit a világba kisugározva.

Boldogasszony, aki a Mennyek Égi Birodalmát a Földre lehozza… s földi Mennyországgá varázsolja az életet önmaga s környezete számára. Az ősi magyar hit-rendszer tudta, hogy a Föld, a nép, a család jólléte az asszony boldogságának mértékétől függ. Az asszony, akinek a neve Boldog, az Isteni Igazság Szent és Tiszta terének energiájával, a Szer Elem erejével teremt… Boldogságot hoz, boldogságot fakaszt. Boldogságból teremt és a boldogság állapotának Szerelmével áldja meg önmagát, a körülötte lévő teret, és a hozzá érkezőket.

 

 

A MAGunkban hordozott DNS kódok erről szólnak. A MAGyar DNS minta-rendszer mindezt tudja… mert ebben élt e néplélek… a kezdetek óta. A magyar ember mindig tudta, hogy a világ, s benne az élet jólléte az asszony Boldogságán áll vagy bukik… Amikor egy nép asszonyai Boldogok, az élet virágzik. Az ős-magyar hit- és érték-rendszer erről szól… s a nép, az ember ereje ebből volt.

 

Kívánok a Földön élő minden nőnek, férfinak és gyermeknek Boldogasszony napot… az évkör minden napjára 🙂

… Kívánom ezt a Föld, az emberiség, s minden Földön élő Boldogulására.

Áldás reád áldott nő… és a benned születő BoldogAsszonyra!

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük