Táltos dobos Gyógyító Szertartás…

… A Papnő én-részünk felszabadításáért, gyógyításáért

 

A program terében jelen lesz:

 • Bevezető előadás a szakrális női tér és a papnő énrészünk alap tudás kincséről
 • Táltos dobos hang meditáció: emlékező, gyógyító tér, vezetett meditáció
 • Szív-tér ébresztő, Egységbe hangoló Szertartás terében energetikai beavatás

 

Emlékezés, Tisztítás, Ébresztés

 

[smartslider3 slider=10]

 

Egybehívó

Ősi bölcsességek, a maguk természetes egyszerűségében

Tiszta jelenlét és energetikai tér, melybe beleengedődhetsz

Egy folyamat, mely során rátalálsz önmagadra

Határozott és egyben gyengéd női kíséret az úton, hogy kihozd magadból a Nőt

Gyógyulás, tisztulás, régi minták elengedése, energetikai kódok hangolása ősi és modern eszközökkel

Mélyreható, valódi változás, a megélések által több szinten egyszerre ható blokkoldás

Élmény, ahogy talán még eddig nem ismerted a női együttlétet

Ünnep… mindezt megérintő, megható, szépséges női körben

 

 

PapNő Éned ébredjen benned!

Női Erőnk ébresztésének folyamatában kulcs fontosságú pillanat, amikor újra IGEN-t tudunk mondani énünk azon részének létjogosultságára, melyet a Papnő szóval írhatunk le egyszerűen. A Papnő az a bennünk élő – manapság alvó, szunnyadó – minőségünk, egyéniségünk része, mely által képesek vagyunk a Valódi Kapcsolódásra. Igaz, Teljes Kapcsolódásra önmagunkkal, másokkal, a természettel, a világgal, az Univerzum erejével, a Tudással. Ezen eltagadott, meggyötört, részünk – aki sok nehézséget élt meg az elmúlt két ezer év történelmének terében -, az a részünk, mely képessé tesz bennünket női létezésünk erejét, tudását megélni… az Univerzális terekkel való kapcsolódásunk által. Ez az a női részünk, aki kulcs fontosságú szakrális női énünk ébresztésének folyamatában. Az a részünk, aki által emlékezünk, rátalálunk, és elkezdjük megélni teljes, valódi önmagunkat életünk hétköznapjaiban. 

 

Mit jelent a Jelen-lét?

Szakrális női énünk ébresztésének folyamatában talán a legfontosabb az, hogy ráérezzünk arra… mit is jelent ‘Jel-en lenni’. A Jelen lét, mely határozott mégis gyengéden áramlik. A Jelenlét, mely mindent érzékel, mégis benne van az összpontosítás és a fókusz. A Jelenlét, mely egyszerre kapcsolódik a belső és külső világokkal. A Jelenlét, mely beletágul az itt és mostba, s magában foglal Mindent… Veszi, értelmezi a jeleket…

Ez a Jelenlét a ma élő ember számára nem könnyű dolog, mert legtöbben nem a szívükből élnek. A ma élő ember fejből él… ez a része szervezi, vezérli az életét. Nem szívének, lelkének dallamára… hanem elméjének szavára.

Ezen egyszerű okból kifolyólag a ma élő ember alig képes a valódi kapcsolódásra… hisz erre az Univerzum szívünket… lelkünket adta számunkra… női testünkben a méhünkkel együtt dolgozva. Amikor a méhünk szabadon áramló kapcsolatban van szívünk végtelen tereivel, összhangban áramlunk a Kozmikus Áramlással, együtt rezdülünk a Természet Eredendő Ritmusával… Együtt mozdulunk… Együt vagyunk… a Mindennel… KAPCSOLÓDUNK.

… Az Erő Szabadon Áramlik bennünk. Szabadon áramlik belénk, bennünk, belőlünk…

… Folyamatos és szabadon áramló kapcsolódásban vagyunk a körülöttünk lévő világgal… és képesek vagyunk befogadni annak jeleit… Jelen vagyunk.

 

Miért fontos újra ébreszteni a Papnő én-részünket?

A papnői énünk női létünk, teljességünk szerves része, mely az utóbbi két ezer évben láthatatlanná vált. Ehhez a minőségünkhöz tartozik női erőnk legalapvetőbb része. Ez az a részünk, melyen egész női létünk alapszik… az intuíció – melyet a mai világban hatodik érzéknek neveznek -, s az ezen felüli érzékelési képességek (7., 8., 9., érzék) melyekkel érzünk, érzékelünk, beleérzünk, ráérzünk mindarra, amit életnek nevezünk. A nő nem az elméjéből, nem a logikus gondolatok útján talál megoldásokra… hanem érzékel. A méhe, a szíve kapcsolódásából, lelkének, szellemének bölcsességén keresztül egyszerűen Tud. Ez a női út. A női létezés. Eredendő természetünkből fakadóan ez az az erő, ami megmondja nekünk, hogy mikor mit tegyünk, és mit ne. Mikor merre menjünk, mibe kezdjünk, hogyan döntsünk… Ez az az erő, mely vezérli női életünk… Mert látunk… rálátunk… ráérzünk…

A papnő léthez az elmúlt ezer évek történelméből fakadóan annyi kín, meggyötörtség, fájdalom és félelem kapcsolódik a kollektív emberiség-tudatban, hogy a legtöbb ma élő, női testben jelen lévő lélek számára nem hozzáférhető saját papnői ereje. Ezen én-részünket ezer éves por fedi, gondolati, érzelmi és energetikai blokkok alatt.

Kívánom minden nő társamnak, hogy érezze… a sérülésekkel teli évezredek ellenére mindezen tudás és képesség nem veszett el. Bennünk él… minden sejtünk tartalmazza… csak vegetáló, inaktív állapotban hordozzuk magunkban. Elérhető a génjeinken, a sejt-memória tereken keresztül akkor is, ha az emberi élet síkján megtagadtatott a tudás, akkor is ha megszakadtak a tudás átadó láncok, akkor is ha megsemmisült minden könyv, és akkor is ha árnyképpé vált ezen női én-részünk.

 

Miért fontos a Papnő én-részünkkel való újra kapcsolódás?

 

A papnői minőségünk a személyiségünk része. Önmagunk kiteljesítésének útján fontos lépés, a találkozás… az újra összeérés… a kapcsolódás ezen részünkkel. A szakrális terek felé való újra megnyílásunkhoz az egyik legfontosabb én részünk a papnői minőségünk. A papnő az, aki megnyit és összenyit tereket. A bennünk élő papnő az, aki kapcsolatot teremt, kapcsolatban tart, energiát, információt áramoltat.

 

Papnői énünk ébresztésével, az azzal való újra egyesülés során elkezdhetjük képességeinket újra tudatosan használni:

 • Kapcsolódni az anyagi világ mögötti energetikai terekkel
 • Kapcsolódni a formát öltött materiális dolgok információs forrásával
 • Kapcsolódni az élet, a világ rendszerével, s benne önmagunkkal, és társainkkal
 • Kapcsolatot teremteni belső én-részeink között, azok tudatos összerendezésével
 • Kapcsolatban lenni a mindent átjáró, szabadon áramló ÉletErővel
 • Kapcsolódni saját életünk fonalával, annak vezérlésével
 • Kapcsolatban lenni méhünkkel, szívünkkel… s vezér elvé emelni őket, s együttműködésüket
 • Kapcsolódni az öt fizikai szintű érzékszerveinken túli érzékelési képességeinkkel
 • Kapcsolódni belső iránytűnkkel
 • … s ennek ajándékaként… kapcsolódni belső bizonyosságunkkal és biztonságunkkal
 • Kapcsolódni a mindenhol és mindenben jelen lévő ősi tudással, tiszta információk tárházával
 • Kapcsolódni belső béke terünkkel bármilyen kihívást jelentő külső környezetben
 • Kapcsolódni belső egyensúlyunkkal, harmónia teremtő képességünkkel
 • Kapcsolódni hozzánk hasonló, velünk azonos frekvencián rezgő emberekkel
 • Kapcsolódni SzerElemmel, valódi Szerelemben
 • ….

 

Kapcsolódni, Kapcsolatban lenni, Áramolni

 

Mindezen képességek női létünk alap minőségei… mindenki számára elérhető… Minden nő magában hordozza. Minden sejtünk tartalmazza. Még akkor is, ha eltekintünk attól, hogy ezt a részünket papnőnek nevezzük.

 

 

A méh és a szív tér összhangja

A méh ébresztésével együttműködve nyitni kell a szívet is… s újra ébreszteni a két szív kapcsolatát, együttműködési képességét.

A régiek azt mondták…

… a nő két szívvel él.

Az egyik mellében, a másik a hasában dobog.

Női ébredésünknek két legfontosabb alanya és segítője. A méhünk és a szívünk… s e kettő kapcsolata. Női létünk ereje, energiája méhünkből indul ki, majd a szívünk felszívva ezt az energiát megnyitja érzékelésünk terét, s aktiválja a tobozmirigy működését. Az intuíciónk, a tisztán látásunka… a Tudásunk a szívünkből indul ki…

… a szívünkön keresztül hangolódunk, nyílunk meg arra a térre, ahol a Minden-tudás létezik.

Akkor, amikor újra megengedjük magunknak azt, hogy érezzen a szívünk, a szív visszanyeri erejét, s képességét arra, hogy érezzen, és hogy be tudja fogadni a Jelenléten keresztül az üzeneteket… a jeleket.

 

Szer-tartás

Mély, gyógyító meditatív állapotban (áhitat) jelenlétünket és tudatosságunkat a Szer (Tiszta Univerzális Energia) megtartására, fenntartására összpontosítjuk, s e magas frekvenciájú, energia töltöttségű állapotban szándékunk szerinti célért végzünk tudatos belső munkát. A szertartás nem más, mint egy nagy energiájú, magas frekvenciájú energia tér, mely lehetőséget ad számunkra, hogy emlékezzünk… Emlékezzünk, tehát tanuljunk, és gyógyuljunk. Gyógyuljunk önmagunkban önmagunk által. A szertartás meditatív állapota rendkívül hatásos gyógymód. A mélyen fókuszált és összpontosított figyelmünket egy általunk, a szertatás térbe betett szándék mezőre irányítjuk. Ebben az energiával teli jelenlét-mezőben minden, ami történik velünk mély megélés-élményeket jelent számunkra, melyek által sejt szintű gyógyulások és ezzel együtt tudatos felismerések érkezhetnek el hozzánk.

Az egyik legszebb és leghatékonyabb blokk, letapadás és törés-minta oldó eszköz. Egyszerre hat a biokémiai, az érzelmi, a gondolati tereinkre és a morfogenetikus mezőnk tartalmára. A szertartás gyógyító terében könnyed és jóleső módon tudunk programokat, mintákat, akár hitrendszereket átfordítani, áthangolni.

 

BeAvatás

Kapu nyitás, összekapcsolás, transzformációs folyamat. Az energetikai kapu megnyitásával a szertartás térben lévő számára megnyílik a lehetőség arra, hogy legteljesebb önMAGával kapcsolódjon, megélje önMAGa teljességét, s ezáltal megébredjen a sejt memóriában tárolt Tudás, és rég nem látott képességek. A szertartás térben megélt élet-élmények aktiváló, beavató hatással vannak a résztvevőkre.

 

Mire számíthatsz e program terében?

Ez a szertartás felemelő, megnyitó, gyógyító terével Szívünk terét hivatott ébreszteni… A méhünk és a szívünk energetikai együttműködését tisztítani és újra aktiválni… A tobozmirigy működését ébreszteni.

A szertartás egy rövid bevezető előadással kezdődik, mely kialakítja bennünk és körülöttünk a szándék teret. A szándékot, a célt, melynek tisztításáért, gyógyításáért, ébresztéséért dolgozunk az est folyamán. A szakrális nőiségről és annak hiányáról sokat lehet és kell is beszélni, ám sokkal mélyebb, teljesebb változásokat tudunk előidézni magunkban, az életünkben, amikor saját élményünk, élet-eseményünk keletkezik. Ha nem csak hallunk az elérhető Tudásról, hanem megmerítkezve annak terében, átéljük lehetségességét, valódiságát… a megélt minta sajátunkká lesz. A szertartás emelkedett energiájú, ünnepi folyamata ehhez ad nekünk teret, melyben az avatás – az energia munka -, nagy hatékonysággal dolgozik… ébreszti a sejt memóriában szunnyadó Tudást.

A bevezető után frekvencia hangoló táltos dobos hang-meditációval folytatjuk, melyet ez esetben fekvő helyzetben végzünk. A vezetett meditáció során utazunk belső világunkban, megkeresve letapadásainkat, blokkjainkat. A meditáció után oldó, gyógyító gyengéd energetikai beavatást kapsz, mely ébreszti a méh-, a szív teret a testedben, valamint összerendezi a kapcsolatot két szíved között, s aktiválja a tobozmirigy működését. Az avatás folyamatában erőteljes és gyengéd jelenlétemmel kísérlek téged megtartó, biztonságos térben. A szertartás meghitt, intim női térben zajlik, zenével, könnyed érintésekkel, belső utazással, kapcsolódással.

 

A testi megélés és a beavató élet-élmény megébreszt benned magasabb frekvenciájú állapotokat, és érkeztet egy magasabb tudatszintre. Ezáltal lehetőséget ad számodra, hogy életedet ezután egy magasabb minőségben tud megélni.

A szertartás egy olyan gyógyító módszer, melynek tere felemel oda, ahová menni szeretnél. Lehetővé teszi, hogy megmerítkezhess abban, ami felé tartasz. Hozzá segít téged ahhoz, hogy ráláss, ráérezz eredendő léted minőségére, s aktiváld ezen lét-minőségeidet újra…  egyéni életedbe.

 

Szeretettel hívlak e gyógyító térbe, ha megszólít, megérint ez a hívás. Ez a hívás szól mindenkinek, aki már érzékeli, hogy Életünk minősége rajtunk múlik, és a szakrális terek megélésében rejlik. Amikor az életünk áhítattal átitatott, a megbecsülés érzetével megszentelt pillanatok folyamává válik, ahol az egység és a bőség érzetét a hála és az öröm színei járják át.

 

 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK:

A jeles nap: 2019. június 26. 17.30-tól 20.00-ig.

Helyszín: Kecskemét, Eyva Ház

Részvételi hozzájárulás: 5.500 Ft

A szertartáson való részvételedhez előzetes regisztráció szükséges. A férőhelyek száma korlátozott, kérlek, időben jelezd részvételi szándékod.

Jelentkezés:

elet@szabadizsuzsanna.com

szabadi.zsuzsanna@me.com

www.szabadizsuzsanna.com/kapcsolat/