Teljességbe Avató Szertartás…

a Nyári Napforduló magasba röpítő, kiteljesítő erejével

 

A szertartás tere mindenki számára nyitott, aki érzi a hívást egy jóleső, könnyed, örömteli, gyógyító együttléthez.

Szeretettel várom a nőket, férfiakat e felemelő szer térbe.

 

A program terében jelen lesz:

 • Bevezető előadás a egyéniségünk négy alap minőségéről, újra integrálásuk fontosságáról
 • Emlékező, gyógyító tér, vezetett frekvencia emelő meditáció
 • Teljességbe, Egységbe hangoló Szertartás labirintus járással, a négy erő behívása, integrálása
 • Energetikai beavatás az Egységben megélt Egyéniségért
 • Ünnep síppal, dobbal… nádi hegedűvel 🙂

A gyógyító szertartás célja:

 • Önelfojtásaink, önvisszafojtások elengedése, kitagadott én-részeink integrálása
 • A négy alap minőségünk egységéből fakadó Erő-teljes létállapotba való megérkezés

 

Emlékezés, Ébresztés, Egybefonás

Erőbe Állás

Lényünk teljességének ébresztési folyamatában kulcs fontosságúak az én-részeink… belső minőségeink, melyek ébresztése, elfogadása, összekapcsolása és integrálása az egyik legnagyobb kihívás mostani életünkben. Én-részeink… melyek összessége vagyunk… s melyek közös jelenléte, együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy emlékezzünk, rátaláljunk, és elkezdjük megélni teljes, valódi önmagunkat életünk hétköznapjaiban.

 

A teljesség

a teljes ég

ébredjen benned!

 

Mit jelent a Jelen-lét?

Teljességünk ébresztésének folyamatában talán a legfontosabb az, hogy ráérezzünk arra… mit is jelent ‘Jel-en lenni’. A Jelen lét, mely határozott mégis gyengéden áramlik. A Jelenlét, mely mindent érzékel, mégis benne van az összpontosítás és a fókusz. A Jelenlét, mely egyszerre kapcsolódik a belső és külső világokkal. A Jelenlét, mely beletágul az itt és mostba, s magában foglal Mindent… Veszi, értelmezi a jeleket… Tehát kapcsolatban van…

Kapcsolódik önmagával:

 • belső világaival: önmaga minden részével, azok összességével
 • környezettel: a körülöttünk lévő világgal, másokkal, a természettel, a térrel… melyben létezik, melynek részeként létezik

 

Ez a Jelenlét a ma élő ember számára nem könnyű dolog, mert legtöbben nem a szívükből élnek. A ma élő ember fejből él… ez a része szervezi, vezérli az életét. Nem szívének, lelkének dallamára… hanem elméjének szavára.

Ezen egyszerű okból kifolyólag a ma élő ember alig képes a valódi kapcsolódásra… hisz erre az Univerzum szívünket… lelkünket adta számunkra… Amikor lelkünk szabadon áramló kapcsolódásban van önmagával és a világgal… összhangban áramlunk a Kozmikus Áramlással, együtt rezdülünk a Természet Eredendő Ritmusával… Együtt mozdulunk… Együt vagyunk… a Mindennel… KAPCSOLÓDUNK… így tudunk valóban kapcsolódni önMAGunkkal…

 

 

Miért fontos felismerni, elismerni és újra integrálni én-részeinket?

Elmúlt 2 ezer év történelme jelen van gondolati, érzelmi és testi szinteken egyaránt. A DNS szintű, sok generáción átívelő kondicionálás eredményeképp a ma élő ember önmaga tört verziójában létezik. Tört, azaz töredezett… Meg van mindene, minden része… ám az én-részek közötti kapcsolódás sokszor gyenge és legtöbbször igen hiányos. Én-részeink, egységet képező energetikai teljességünk ismerete, tudatosítása, a blokkok oldás és gyógyítása kulcs fontosságú a mai világban. Ahhoz, hogy élet utunk a kiteljesedésről szóljon… és ne a manapság jelen lévő elfogyás, megrokkanás, betegségben elmúlás utat programozzuk magunknak, fel kell vegyük a kapcsolatot újra önmagunkkal.

Teljességünk akkor tud megnyilvánulni mindennapi életünkben, ha a négy alapvető élet-minőségünket együtt, egyszerre éljük… s közöttük a kapcsolódás szabadon áramlik. Én-részeink kapcsolatban állnak egymással, egymásra ható viszonyban vannak jelen. Ha az egyik sérül, az kihatással van a többire is. Az utóbbi 2-3 ezer év történelmének nyomán jelen helyzetünkben a legtöbb én-részünk tisztításra, ráaggatott mocskok, és porrétegek elengedésére szorul. A feledés homályából és a száműzetésből kell előbányásszuk, vagy láncokat, kalodákat kell leszereljünk róluk.

 

Csak ebben az életedben hányszor hallottál ilyeneket?

 • Ne gyerekeskedj már!
 • Ne sírj már!
 • Túl sok vagy… vegyél vissza magadból!
 • Ne bolondozz… nem illik az utcán énekelni!
 • Őrült vagy!
 • Túl naiv vagy, az élet nagyon komoly dolog!
 • Ha valamit akarsz, azért küzdeni kell!
 • Az élet nehéz!
 • Szállj le a fellegekből… bilibe lóg a kezed. Ez itt a való világ!
 • Szabadság vagy szerelem… választanod kell!
 • A házasság nem arra való, hogy megéld a vágyaidat!
 • Ilyeneket egy rendes asszony nem tudhat!
 • Hivatás vagy gyermek áldás… választanod kell!
 • Szülőnek lenni nehéz feladat.
 • Amint szülővé válsz megszűnsz létezni önmagad.
 • A szülőség önfeláldozást igényel.
 • Az öreg emberek betegek és magányosak.
 • Az öreg emberekben semmi érdekes nincs, nem is látogatja őket senki.
 • Idősödni, korosodni rossz, mert elveszted a fiatalságodat.

 

 

Akkor, és csak akkor, ha mind a négy alap élet-minőségünk velünk van, s szabadon megéljük őket… akkor válik életünk teljessé. Mert ebben az egység állapotban magától értetődővé válik számunkra, hogy életünk mely pillanatában, mely helyzetében melyik minőségünk vezet minket, táplál minket, pihentet, ellazít…  vagy épp motivál, lelkesít… tölt fel erővel bennünket.

Természetesen ezen belső erőink folyamatosan jelen vannak bennünk, s csupán az arányuk változik… Mindig olyan formán, ahogyan az adott helyzetben a legjobb nekünk. S ha így éljük a mindennapi életünket, akkor nem megkeseredett vénember lesz belőlünk, hanem önmagában kiteljesedett idős ember, kinek tapasztalati tárháza végtelen, s bölcsessége megélt tudásából ered. Élete teljes, örömökkel teli, s sugárzó, bölcs lényét nagy becsben tartják, mert hatalmas érték.

 

Ez a szertartás abban segít, hogy ne kívülről befelé éld az életedet. Ne kívülről jövő információk határozzák meg önképedet, s önmagaddal való kapcsolódásod minőségét. Ne az elvárások, társadalmi hitrendszerek, és generációkon át örökített szokás-rendszerek határozzák meg azt, ahogyan éled az életed…

… Hanem belülről kifelé, belső tudatosságból, én-ismeretedből, belső erőből… önMAGaddal való kapcsolódásodból eredjen az életed.

 

Elfogadom, ébresztem elfeledett GYERMEK ÉNEMET.

Megkeresem, aktiválom, s újra megélem megtagadott SZERELEMMEL SZERETŐ ÉN-részemet.

Megtisztítom, s újra értelmezem ANYAI/APAI ÉN-részemet.

Megtisztítom és magamhoz ölelem BÖLCS ÖREG ÉNEMET.

 

Elfogadom magam és a teljességet választom!

Emlékszem, hogy hogyan legyek kerek egész!

 

 

Szer-tartás

Mély, gyógyító meditatív állapotban (áhitat) jelenlétünket és tudatosságunkat a Szer (Tiszta Univerzális Energia) megtartására, fenntartására összpontosítjuk, s e magas frekvenciájú, energia töltöttségű állapotban szándékunk szerinti célért végzünk tudatos belső munkát. A szertartás nem más, mint egy nagy energiájú, magas frekvenciájú energia tér, mely lehetőséget ad számunkra, hogy emlékezzünk… Emlékezzünk, tehát tanuljunk, és gyógyuljunk. Gyógyuljunk önmagunkban önmagunk által. A szertartás meditatív állapota rendkívül hatásos gyógymód. A mélyen fókuszált és összpontosított figyelmünket egy általunk, a szertatás térbe betett szándék mezőre irányítjuk. Ebben az energiával teli jelenlét-mezőben minden, ami történik velünk mély megélés-élményeket jelent számunkra, melyek által sejt szintű gyógyulások és ezzel együtt tudatos felismerések érkezhetnek el hozzánk.

Az egyik legszebb és leghatékonyabb blokk, letapadás és törés-minta oldó eszköz. Egyszerre hat a biokémiai, az érzelmi, a gondolati tereinkre és a morfogenetikus mezőnk tartalmára. A szertartás gyógyító terében könnyed és jóleső módon tudunk programokat, mintákat, akár hitrendszereket átfordítani, áthangolni.

 

BeAvatás

Kapu nyitás, összekapcsolás, transzformációs folyamat. Az energetikai kapu megnyitásával a szertartás térben lévő számára megnyílik a lehetőség arra, hogy legteljesebb önMAGával kapcsolódjon, megélje önMAGa teljességét, s ezáltal megébredjen a sejt memóriában tárolt Tudás, és rég nem látott képességek. A szertartás térben megélt élet-élmények aktiváló, beavató hatással vannak a résztvevőkre.

 

Mire számíthatsz e program terében?

Ez a szertartás egy Élet-Út Beavatás

Az Élet-Út választható.

Választhatjuk, hogy a már szokásunkká vált síneken megyünk tovább, melyet örökölt és neveltetésünk által kondicionált öntudatlan mechanizmusaink irányítanak…

… vagy jelenlegi önmagunk szabad akaratának erejével mást választunk. Választjuk az eredendőt, a természetest, a törés-minták előtti létezés teljességét… mely kiteljesedett életet és boldog idős kort hoz el számunkra.

 

A szertartás egy rövid bevezető előadással kezdődik, mely kialakítja bennünk és körülöttünk a szándék teret. A szándékot, a célt, melynek tisztításáért, gyógyításáért, ébresztéséért, integrálásáért dolgozunk az est folyamán. Az emberi élet teljességéről  és annak hiányáról sokat lehet és kell is beszélni, ám sokkal mélyebb, teljesebb változásokat tudunk előidézni magunkban, az életünkben, amikor saját élményünk, élet-eseményünk keletkezik. Ha nem csak hallunk az elérhető Tudásról, hanem megmerítkezve annak terében, átéljük lehetségességét, valódiságát… a megélt minta sajátunkká lesz. A szertartás emelkedett energiájú, ünnepi folyamata ehhez ad nekünk teret, melyben az avatás – az energia munka -, nagy hatékonysággal dolgozik… ébreszti a sejt memóriában szunnyadó Tudást.

A bevezető után frekvencia hangoló vezetett meditációval folytatjuk, melyet ez esetben ülő helyzetben végzünk. A vezetett meditáció során utazunk időkön és tereken át oda… ahol még az emberi ÉletÚt a kiteljesedésről szólt és nem az elenyészésről. A meditáció segít rálátnunk arra, hogy van választásunk, s lehetőségünk van egy olyan ÉletUtat választani, ahol az évek és évtizedek során önmagunkat építjük… A meditáció után beleolvadunk a szertartás térbe, ahol az erőket begyűjtő labirintus járás, majd az oldó, gyógyító gyengéd energetikai beavatás következik. A szertartást dobolással, ünnepléssel teljesítjük ki.

 

A testi megélés és a beavató élet-élmény megébreszt benned magasabb frekvenciájú állapotokat, és érkeztet egy magasabb tudatszintre. Ezáltal lehetőséget ad számodra, hogy életedet ezután egy magasabb minőségben tud megélni.

A szertartás egy olyan gyógyító módszer, melynek tere felemel oda, ahová menni szeretnél. Lehetővé teszi, hogy megmerítkezhess abban, ami felé tartasz. Hozzá segít téged ahhoz, hogy ráláss, ráérezz eredendő léted minőségére, s aktiváld ezen lét-minőségeidet újra…  egyéni életedbe.

 

Szeretettel hívlak az ünnepi gyógyító térbe, ha megszólít, megérint ez a hívás.

 

 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK:

A jeles nap: 2019. június 29. szombat, 16.00-tól 19.00-ig.

Helyszín: Kecskemét, Eyva Ház

Részvételi hozzájárulás: 5.500 Ft

A szertartáson való részvételedhez előzetes regisztráció szükséges. A férőhelyek száma korlátozott, kérlek, időben jelezd részvételi szándékod.

 

Jelentkezés:

elet@szabadizsuzsanna.com

szabadi.zsuzsanna@me.com

www.szabadizsuzsanna.com/kapcsolat/