Hívlak téged Nő… Hívlak téged Férfi… Szent Szövetségben újra ébredni.

Hívom az Egy-séget… hívom a Teljességet… a Földön újra megnyilvánulni.

Gyógyítsuk Mag-unkat! Gyógyítsuk Egy-Mást! Gyógyuljunk Egy-Másban!… az Egy-ütt terekben…

Hívlak Téged!… Nő és Férfi! Az Egy-üttre újra rátalálni… A Mennyországot együtt a Földön újra ébreszteni…

 

 

Életem célja az, hogy élő példaként bebizonyítsam, hogy az Igaz Szerelem létezik… valós. Az Igaz Szerelem, melynek érzetét sokan apró gyermek korunk óta hordozzuk szívünkben. Tisztán érezzük, érzékeljük, látjuk… és egész életünkben keressük. Emberi életünkben viszont évről-évre azt tapasztaljuk, hogy akárkivel is találkozunk, akármennyire is akarjuk… egyszerűen nem olyan… S ki-ki 30-40 éves korára beáll azon ‘felnőtt’ emberek sorába, aki azt mondogatja a még bizalommal teli fiataloknak… hogy az Igaz Szerelem nem létezik… hisz ez a személyes tapasztalása.

E tanfolyam egy olyan térbe enged bepillantás, bevezetést, beavatást, ahol Te saját magad találhatod meg újra… belső Igazságodat… s annak Erejét.

Ahogyan ezt én is tettem…

 

 

Nem az a kérdés, hogy létezik-e az Igazi! Hanem az, hogy mit kell ezért tennem, hogy képessé váljak egy ilyen minőségű kapcsolódásra!

… annak behívására, és megélésére…

 

A kérdés az, hogy mit kell azért tennem, hogy létre jöjjön bennem az az Eredendő Belső Rend, mely megnyitja a kaput a béke-létállapotba, a harmónia frekvenciáihoz, a SzerElem energiákhoz…

A Szakrális Szerelem mindenki számára megélhető… ám ezért a mai világban tennünk kell. Nekünk kell azzá az emberré lenni újra, aki képes az ilyen minőségű kapcsolódásra.

A tanfolyam 

 • a párkapcsolati hitrendszerek, mintarendszerek oldásával, 
 • alapvető, eredendő, természetes kapcsolódási kódok aktiválásával, 
 • képességek fejlesztésével

… segít céljaid elérésében.

 

Ez a tudás-átörökítő tér az ébredő, minta-váltó generáció számára születik, akik szeretnék felvenni az ősi tudás átadó láncainak több száz évvel ezelőtt elejtett fonalát.

Neked szól, ha te már a tudást, a természetünkből fakadó bölcsességeket kívánod élni és tovább adni… s nem annak hiányát.

Ahhoz, hogy tudd a minőségi párkapcsolati, szerelmi és szexuális életet választani… kell tudjál annak létezéséről, valóságosságáról!

 

 

A program terének tartalma

… avagy mire számíthatsz az alkalmak során

 

 

A Szent Emlékezés Útja… avagy a tudatos ön-munka

Egyre több ember tudja, érzi, hogy vannak olyan dolgok, amire nem emlékezik… Ez az emlékezés első lépcsőfoka. Nem tudjuk, hogy mi hiányzik… csak azt érezzük, hogy valami nem jó, valaminek másképp kellene lennie… hogy ez így üres, kevés, jelentőség és lényeg nélküli. És egyre több ember érzi belül azt is, hogy az élet felé, melyet önmagának kíván… az önismereten, a belső munkán keresztül vezet az út. A ma élő, felébredett ember megindul önmaga újra építésének útján, s rálát arra, hogy töredezettségét gyógyítania kell.

Hívlak téged is, ha úgy érzed számodra is elérkezett az idő ahhoz, hogy:

Az légy, aki a múltat önmagában, önmaga által oldja fel, s így képessé válj azzá lenni, aki a jelen pillanatban szíved legtisztább vágya szerint lenni szeretnél.

A Szakrális Szerelem – Intimitás Gyógyítás Tanfolyam terében: vissza-tanulunk, tisztulunk és gyógyulunk. S tesszük ezt egy olyan térben, mely ősi bölcsességek emlékezetén alapul, saját tapasztalatok szilárd építőköveiből épül fel, s szeretettel lélektől-lélekig áramol. Az ősi energiákkal áramló térben a lélek emlékszik… s gyógyul benne ember… minden… és mindenki. Ez a tér a feloldódás… a hangolódás tere… a gyógyulás útja…. az emlékezés tere…

… ahogy rálépsz az önmagad erőihez vezető elfeledett ösvényekre, és felrémlik… ismerősek ezek a helyek…

… S ahogy kinyitod lelked porlepte részeit, visszasejlik az elmúlt idők emlékezete, és rájössz… Ez az ősi bölcsesség mindig is bennem volt, s most itt az ideje felébreszteni.

 

 

Párkapcsolati tudatosság iskolája

Benned van kulcs ahhoz, hogy az életedben megteremtsd minden olyan kívánságod, mely számodra jelenti a teljes életet. Örömöt, szabadságot, könnyed áramlást… erőnlétet, életerőt, lényedből fakadó, belőled áradó életet… hozzád méltó emberi kapcsolatokat, tudatos, minden szintre kiterjedő, harmonikus párkapcsolatot, magas frekvencián vibráló, energetikai tudáson alapuló szexuális életet.

Ma élő emberként, a Vaskori lét homályából ébredő lélekként egyre többünkben ébred újra a valódi kapcsolódásra, a valódi SzerElemben Igaz Egyesülésre való vágy.

Ezen az úton első lépésként a legfontosabb, hogy mind nőként, mind férfiként megérkezzünk az érzetvilágba: a férfi és a nő ugyanazt akarja, kéri, vágyja… EGYMÁST.

Legfőbb, legbelsőbb vágyunk mindannyiunkban ez. Egy-esülni… Egy-be-olvadni, SzerElemben Eggyé válni… újra.

Ez a képesség ott lakozik mindannyiunkban!

 

A témát alapjaiban felépítő, majd azt kiteljesítő tanítások, beavatások, ébresztések és emlékeztetők, gyakorlatok várnak téged az októberben induló Szakrális Szerelem – Intimitás Gyógyítás Tanfolyam terében.

 

Gyakoroljuk, hogy a SzerElem hullámhosszára rá tudjunk állni önmagunkban, belső erőforrásokból. Azt tanuljuk vissza, hogyan éljük meg a kapcsolódást, a Szerelem állapotát belső erőből, hogyan cseréljük le az eddigi mechanizmusainkat. Hogyan váltsunk át belső béke és bőség létállapotra, melyből kiindulva újra képessé válunk a teljességben való kapcsolódásra.

Régen az emberek – férfiak és nők egyaránt – éveket készültek, tanultak erre a nagy eseményre… a Szerelemben való egyesülésre!

Miért hiszi a ma élő ember, hogy ehhez neki nem kell semmilyen felkészülés? Miért hiszi a mai ember azt, hogy ez majd magától jön, hogy nem kell tanulni, gyakorolni, fejleszteni ezen képességeinket?

Éppúgy tanulnunk kell ezt is, mint ahogyan szakmai tudásunkat megszerezzük, fejlesztjük, évekig járunk iskolába, majd több évig gyakoroljuk… s így válunk életünk ezen területén avatottá.

A Szerelem képességünk, a belső Rend, a valódi kapcsolódás képessége, a természetes intimitás, az örömképesség, a gyönyörképesség ugyanúgy fejleszthető és gyakorolható, mint bármely más emberi képességünk.

 

Ha érzed a hiányt, és úgy érzed megérettél valami újra… ami Isten Igazából Ősi…

… itt az idő, hogy a változás mezejére lépj.

Az idő a változásra mindig elérkezik. Onnan ismered fel, hogy eltűnnek belőled azok a gondolatok és érzések, amik folyamatosan azt szajkózzak, hogy mi az, ami nincsen…

… és megjelennek benned a tudatos érzések, gondolatok, amik arról szólnak hogy

1. Mi az, amire vágyom?

2. Mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon?

 

SzerElem Létállapot és a Belső Rend

Visszatérni alapvető, Isteni létállapotunkba, a SzerElem állapotába, a Belső Rend állapotába.

Visszatérni, újra megtalálni, emlékezni, és újra aktiválni azt a Tudást, melyet mindannyian önMAGunkban hordozunk. Leporolni, megtisztítani, előengedni, erőt adni neki… és elkezdeni újra élni:  megélednek rég elfeledett képességeink a kapcsolódás minőségi megéléséhez, s annak egyre magasabb szintre való fejlesztéséhez. Kitágulnak érzékeink, megszínesedik a világ… ahogy egyre inkább tudjuk élni az egyszerre érzékeny és erővel teli önmagunkat.

Segítek emlékezni arra az ősi Tudásra, ami megmutatja, hogy először önmagunkban kell rendet tennünk ahhoz, hogy Rend legyen az emberi életünkben. 

Segítek emlékezni arra, hogy hogyan teremts békét a benned élő férfi és a benned élő női részed között.

Segítek emlékezni arra, hogy hogyan teremtsd meg magadban az égi nászt, a SzerElem alapú létállapotot, hogy azt meg tudd valósítani a párkapcsolatod terében, az életedben.

 

 

Szerelem tanítások

A Szerelem azért érkezik el két ember életébe, hogy beavasson valamibe, ami mindig is a miénk volt. Jön, beavat, és megmutatja azt az állapotot, amely eredendő létezésünk. A szerelem visszakapcsol a lelkünkbe. Az a csoda, mely kaput nyit legteljesebb önmagunk felé. Amikor a Szerelem jön, teljesen mindegy, hogy milyen állapotban vagyunk, milyen életet élünk, mennyi a dolgunk, mit hiszünk, látunk, gondolunk magunkról és a világról. Amikor a szerelem megérkezik, hirtelen energikusak leszünk, tele élettel, kivirulunk, ragyogni kezdünk. A ma élő emberek többsége azt hiszi, hogy ezt a csodát egy másik ember hozza el számára és hogy tőle függ annak léte vagy nem léte. Ez esetben a szerelem egy hiányállapot kezelésére érkezik el és valóban külső energia forrásból táplálkozik.

Amikor én a Szerelemről mesélek, akkor nem másról szólok, mint a SzerElem ősenergiájának áramlásáról, és az abba való visszatérésről. Ez az a tér, ahol képesek vagyunk magas szinten kapcsolódni önmagunkkal és egy másik emberrel. Ez az az állapot, ahol jelen vagyunk, kapcsolódunk, érzékelünk és harmóniában kölcsönösen Egy-ütt működünk… áramlunk. Ez nem más, mint a SzerElem energiájának a működtetése két ember között. Ez egy belső alkímiai folyamat, ami bennünk zajlik. Ezt az energiát kell tudnunk létrehozni belülről. Amikor már belül működik, akkor tud megjelenni a külső világunkban. Ekkor jelenhet meg az életünkben a Szakrális Szerelem, a Szakrális Szeretkezés, a Teljes Egyesülés képessége.

A szakrális szerelem akkor kezdődik, amikor két önmagát szeretni tudó ember kapcsolódik. Készen arra, hogy a Szerelem egyre magasabb fokát élje meg együtt, egymással, tudatosan.

Ez a Szerető én-részünk alkímiája, a Szakrális Szerelem útja, a Tantrikus Szerelem útja.

 

 

A tanfolyam anyaga egyesíti az ősi, mágikus erőt, az ősi bölcsességet és az önismeretet. 

Az alkalmak során megidézzük az egyik legmélyebb, legszentebb teret az életünkben: a párkapcsolat terét. Tesszük ezt az emberiség tág értelemben vett történelmének fényében, visszahozunk minden elfeledett tudást, s megébresztjük azt saját lelkünk, testünk terében…

…hogy újra a helyükre kerülhessenek bennünk a dolgok. 

 

Helyére kerüljön… mindenekelőtt az “én”:

 • én ki vagyok, én hogyan vagyok önmagammal, én mire vágyom, én hogyan vagyok teljes…
 • majd jöhet az én mire vagyok képes, hogyan tudok kapcsolódni, mit teszek azért, hogy ez fejlődjön bennem
 • s mindezek után jöhet a milyen kapcsolatra vágyom, hogyan tudom/tudjuk megvalósítani (bevonzani, vagy fejleszteni a jelenlegit) a vágyott kapcsolatot

Amikor az önmagunk szeretete elkezd működni önmagunk felé, és a jó elfogadásának képessége is jelen van már bennünk, akkor tudunk igazán oda fordulni egy másik ember felé; önmagunk teljességével, bőségével ajándékozunk meg egy másik embert. Ezzel a szerelemnek és a szexualitásnak is egy teljesen más, jelentősen magasabb szintjét tudjuk megélni. Adni és kapni… áramoltatni.

 

A tanfolyam energetikai tere

Eredendő ősi tudások mentén haladunk egyre mélyebben a lélek és az emberi test működésének síkjain. A bennünk élő tudás vezet minket, hogy megláthassuk, mennyire tökéletesen megalkotott tér a párkapcsolat. 

 

A tanfolyam keretén belül semmilyen szexuális érintkezésre nem kerül sor.

A tanfolyam alkalmain a beavatások minden esetben a benned élő Tudás ébresztéséről szólnak… majd haza lehet menni gyakorolni 🙂

A tanfolyamon való részvételhez előzetes tudás és tapasztalat nem szükséges.

Attitűd: Ez egy szabad, nyitott őszinte és védett tér, amelyet közösen teremtünk, s melynek alapja az egymás iránti tisztelet! E térben nincs helye az ítélkezésnek, szégyennek, viszont van helye a megnyílásnak, a beleengedődésnek és a csoporton belüli teljes körű titoktartásnak.

Biztonságos, védett keretek között emberileg, lelkileg és szakmailag felkészült tanító segítségével ébresztheted, élheted meg azokat a belső útvonalakat, melyek felkészítenek egy sokkal tudatosabb, kiegyensúlyozottabb, érett hozzáállásra, és kielégítőbb pár-kapcsolati életre. Az én-ismeret, valamint az önmagadért való felelősségvállalás tudatos ösvényén járva elengedheted a testedhez, a szexualitáshoz, magához a párkapcsolathoz fűződő szégyent, bűntudatot, elvárásokat, hiányérzeteket, valamint a belőlük táplálkozó hitrendszereket, rögzült sémákat, szokásokat és védelmi mechanizmusokat. Önmagadban rejlő ősi tudások ébresztésével, gyakorlásával felfedezheted, és elmélyítheted a kapcsolódási képességedet önmagaddal és a páros kapcsolódás terében. Egy sokkal érettebb hozzáállásra és teljesebb életet hozó mintákra tehetsz szert önfejlesztésed által.

Életünkbe integrálni a tudást…

… hogy ne csak tudd (az elméddel), hanem csináld is… hogy a tudás megnyíljon benned, a tudássá válj, majd a tudás az életeddé váljon.

Amikor kezünkbe akarjuk venni életünket, s annak jobbításáért elkezdünk tenni, szükséges egyfajta elhivatottság, mely kitartásra ösztönöz bennünket. Amennyiben elszánod magad erre az utazásra önmagad felé, folyamatos támogatásban lesz részed.

TESTI MEGÉLÉS: sejt szintű blokkoldás, áthangolódás, gyógyulás

TUDATOSÍTÁS: tudatosító beszélgetés, élmény megosztás

GYAKORLATOK, ESZKÖZÖK: természetükből fakadóan egyszerű módszerek

OTTHONI GYAKORLÁS: otthoni gyakorló feladatok, megerősítő eszközök, melyek könnyen beilleszthetők az életünkbe

… így a változás valós, minden szintre kiterjedő, hosszan tartó lesz.

 

Átfogó elméleti és gyakorlati képzés, mely kísér, hogy saját élményeidben gyógyulj, s szüless újjá… teljes ÖnMAGadban.

 

Hívlak Téged, drága Nő, drága Férfi!

Egybe gyűljetek… újra Egységet teremtsetek!

Éljétek újra a Szerelmet!

 

 

Ez a tanfolyam neked szól, ha:

 • eleged van a párbaj kategóriájú párkapcsolatokból,  a játszmákból, s szeretnél a kölcsönös együttműködésen alapuló, harmonikus kapcsolatban élni
 • hiányérzeted van, szeretnéd tudni, hogy mi áll a hátterében
 • nem tudsz azonosulni a társadalom által elfogadott szexuális dogmákkal, tabukkal, konvenciókkal és szokásrendekkel
 • már tudod, hogy a szerelem és a szexualitás szent, és sokkal többről kell hogy szóljon, mint két emberi test fizikai kapcsolódásáról, szükséglet kielégítésről vagy feszültség levezetésről
 • szeretnéd tudni, hogy mit jelent az, hogy szakrális szerelem, szakrális szexualitás
 • megnyílt benned a vágy, hogy újra emlékezz arra, hogy mit jelent a tantrikus szerelmeskedés
 • szeretnéd tudni, hogyan juthatsz el, mit kell tenned, gyakorolnod ahhoz, hogy újra rátalálj magadban, az életedben a minőségi kapcsolódás képességeire
 • szeretnéd magadban, megtalálni, újra aktiválni, megtisztítani és erőbe állítani a Szerelemmel Szerető én-részedet
 • szeretnél tudatos lépéseket tenni a szerelem- és intimitás képességed fejlesztéséért

Szeretettel várlak:

 • azokat a párokat, akik úgy érzik, hogy megérettek arra hogy közösen egyszerre fejlődjenek. Itt az ideje annak, hogy férfi és nő Egy-szerre, Egy-szerűen, Egy-ütt fejlődjön… s ébredjen újra. Kéz a kézben emelkedjen, egymás mellett lépkedve az egyéni és a közös terük egyre nagyobb örömére.
 • ha kapcsolatban éltek, és közösen úgy döntötök hogy egyikőtök jön el a tanfolyamra. Ez esetben a megfelelő eljárás az, ha a benned megjelenő tudást hazaviszed megosztod a pároddal és közösen elkezditek gyakorolni.
 • ha jelenleg épp egyedül élsz és vágysz arra, hogy a valóban hozzád való és hozzád méltó párt tudd bevonzani.

Nagyon bízom benne, hogy a Férfiak is megmozdulnak végre a hívásra… csak képzeljétek el hány felébredett női testben élő lélek várja, kéri, hívja a hozzá való párját!

Mert ha a Férfiak nincsenek jelen, a folyamatosan ébredő, egyre tágabb tudatossággal és kitágult érzékelési képességgel élő nők ugyan kikkel fogják megélni mindazt, amire készülnek… és egyre inkább készen vannak…?

 

Szeretettel megosztom tapasztalásaimat és a bennem megéledt tudást azokkal, akik készen állnak arra, hogy tegyenek azért, hogy a szívük legmélyén hordozott, vágyott életet megélhessék a mindennapi életük terében.

Ha úgy érzed megérettél valami újra… ami igazából ősi… Hívlak, téged, azok közé, akik emlékezni, gyógyulni és felszabadulni vágynak… Várlak…

     … aki a teret életre kelti és a kört egybe hívja: Szabadi Zsuzsanna

 

Ki vagyok én? 

A Grál avatott asszonya, aki küldetésében a szakrális tudást elsősorban éli…

… tanítja, ember társait avatja, érkezteti és kíséri.

Az Élet Szentségét, az Élet Forrását, és az Élet Erejét tudó, a szakrális minőségekre emlékező, az életmisztériumokat ismerő, azokba avató, érkeztető, a teljesség beavató útján kísérő nő. Az életet adó nő, az élet kelyhe, a Grál. A nő, aki ismeri a Grál titkát, éli női szakrális tudását. A legfőbb szentség, az Élet védelmezője, táplálója és kísérője. Az életmisztériumok őrzője, a Grál Papnője.

Az vagyok, aki emlékezik és emlékeztet. Emlékeztet téged arra, hogy mindaz, amit tudnod kell… mindaz, amivé válni akarsz… benned van.

Felajánlom hozzáértő, tiszta jelenlétemet és tág terekbe nyújtózó tudásomat neked, hogy ebben a tiszta, biztonságos térben dolgozhass magadon, s munkád gyümölcseként megélhesd teljességedet.

Utat mutatok, s teret tartok neked, belső átalakulásod folyamataihoz… hogy megérkezhess a SzerElem létállapotába… hogy életed fizikai, lelki és szellemi, valamint energetikai tereiben is teljességben megélt pillanatok sora lehessen. Az Élet legyen valódi és teljes, testet-lelket kielégítő, belső bizonyosságból eredő. Életutad eseményei legyenek könnyeden megélt, bölcsességből táplálkozó, örömteli történetek.

 

Gyakorlati tudnivalók

A Tanfolyam első moduljának időpontjai:

 • 2019. október 12. szombat, 9.30-18.00-ig
 • 2019. november 9. szombat, 9.30-18.00-ig
 • 2019. december 7. szombat, 9.30-18.00-ig

Az első modul után, ha a csoport kíván tovább menni, magasabb szinteken fejlődni, folytatjuk a karácsonyi szünet után.

 

Helyszín: Kecskemét, Eyva Ház, Hoffmann János u. 10.

Kérlek, érkezz hamarabb, hogy időben és jelenlétből tudj kapcsolódni a csoporthoz, a teret 9.30-kor megnyitjuk.

Érkezés, hangolódás: 9.10-9.20 között

Várható befejezés: 18:00 (pontos időpontját az egyéni és csoport terek, belső munkák alakulása határozza meg)

 

Öltözet: Mozgásra alkalmas, kényelmes ruhában gyere, amiben jól érzed magad, szabadon az lehetsz, aki vagy, és tetszel önmagadnak.

 

Részvételi hozzájárulás: 14.000 Ft /alkalom

Pároknak 20% kedvezmény!

Részvételedhez előzetes regisztráció szükséges. A férőhelyek száma korlátozott, kérlek, időben jelezd részvételi szándékod.

Jelentkezni a regisztrációs összeg befizetésével tudsz, melyet banki átutalással tudsz rendezni.

A regisztrációs díj összege: 18.000 forint

A részvételi díjból fennmaradó összeget készpénzben hozd magaddal a program napján, alkalmanként 8.000 forintot.

A regisztrációs díj fizetésével kapcsolatos részleteket a jelentkező e-mailed elküldése után egyeztetjük.

Jelentkezés:

elet@szabadizsuzsanna.com

szabadi.zsuzsanna@me.com

http://www.szabadizsuzsanna.com/kapcsolat/

A regisztrációd után e-mailben küldöm a részleteket, tudnivalókat a hangolódáshoz, felkészüléshez.

 

Minden alkalom egy beavatás. Erőteljes, tudatos ön-munka, melynek eredményeképp rátalálsz felszabadult, örömteli, érzéki önmagadra… Ebbe a térbe, ebbe a folyamatba hívlak…

… hívlak téged.