Egybehívó

 

Női egyetemes tudás melyek gyakorlásával megtalálod női önMAGad

Ősi bölcsességek a maguk természetes egyszerűségében

Ismeretek, gyakorlatok és eszközök segítségével mélyreható, valódi változás, a megélések által több szinten egyszerre ható blokkoldás

Kölcsönösségen alapuló, határozott és egyben gyengéd női kíséret az úton, hogy kihozd magadból a Nőt, akinek születtél

ÖnMaAGadra találás tiszta jelenlétben és energetikai térben, melybe beleengedődhetsz

Régi minták elengedése, energetikai kódok hangolása, gyógyulás, tisztulás ősi és modern eszközökkel

Ünnep… mindezt megérintő, megható, szépséges női körben!

 

 

A nő, aki elmélyül saját méhe erejében,

megmerítkezik régmúlt korok idejében,

kincsre lel, s benne önmagára,

valódi Lényének tiszta Tudatára.

(SzZs)

 

Ha a nő őrzi hagyományait, éli szakralitását, akkor női őserejével összekapcsolódottan nem tud más lenni, mint a maga teljességében álló nő. Érzékel, érez, kapcsolódik a Mindennel, az Univerzum rendszerével, univerzális tudás terekkel, a természettel.

Azonban – ahogy sok alapvető női bölcsesség – annak tudása sincs átadva generációk óta, hogy már a gyermek foganása előtt tehetünk arról, hogy milyen módon és milyen emberré fog válni gyermekünk. Hogy gyermekünket lélekhívással hívjuk meg földi életébe, hogy kapcsolódjunk vele, míg a méhünkben lakik, hogy készítsük fel a születésre, hogy fűzzük egybe lélekszálait szülés közben… s tegyük mindezt tudatosan, alapvető női tudásokra támaszkodva azért, hogy a lélek ne töredezzen össze a leszületés közben. Saját belső emlékezetünk ébresztésével ráláthatunk, hogy lehetőségünk van arra, hogy már megszületésekor láthassuk azt, hogy milyen tehetséget hozott és mi a küldetése, s hogy ebben a küldetésben a kezdetektől fogva kísérhessük őt. Így nem volna szükségszerű az, hogy harminc-negyven évesen kelljen azzal dolgoznunk, hogy ki is vagyunk valójában, mire is teremtettünk, mi is a dolgunk.

Olyan korban élünk, ahol igen nagyok a kételyeink. Mert látszólag minden ott van, rengeteg különféle információ áramlik felénk a világból… ám ezek nagy többsége csak elfedi a lényeget és összezavar minket. Másrészről pedig sok-sok generáció óta nincs már kapcsolatunk azzal a női erővel, a legalapvetőbb energiákkal, tudásokkal, ami tisztán érezteti velünk azt, hogy mi a saját belső Igazságunk. Tehát milyen ellentmondásos(!), az információs forradalom világában mégis információhiányban szenvedünk. A belső Bölcsességet lecseréltük tengernyi kívülről jövő információra… s elvesztünk. A belső kapcsolatunk nemcsak önmagunkkal, hanem a természettel, saját eredendő természetünkkel és a Világmindenséggel is egyre halványul, sőt akár meg is szűnhet. Ez a hiány állapot egyre erősíti bennünk a magány, az elveszettség, a zavarodottság, s annak érzetét, hogy valami hiányzik, valami nem jó… de nem tudom, hogy mi az érzését. Keresésünkben pedig egyre inkább hagyjuk, hogy a körülöttünk lévő világ befolyásoljon bennünket, s ebben a folyamatban valahol elvesztjük önmagunkat. Ez az állapot különböző érzelmi, anyagi, testi tünetek megjelenésében nyilvánulhat meg. Ezek mint figyelmeztető jelek érkeznek hozzád… azért, mert itt az idő, hogy megismerd alapvető, ősi női valód, s gyógyítsd szétszóródni látszó részeidet!

Az átfogó elméleti és gyakorlati képzés kísér a nőiséged beavató útján, hogy saját élményeidben gyógyulj, s szüless újjá… Teljes ÖnMAGadban.

 

Hívlak kapcsolódni újra önMAGoddal, gyógyulni egy szépséges térbe! Légy része a nemzetközi és világméretű női ébredésnek!

Hívlak téged… leány, nő, asszony, bölcs anya… ki ébredsz, s emlékezel. Hívlak téged, hogy lépj a tettek mezejére, vedd kezedbe életed!

 

A program terének tartalma

… avagy mire számíthatsz az alkalmak során

 

ÉN-ismeret

Női én-ismeret

Nőiség történeti ismeretek

Ősi Női Tudás: ciklusok, méherő, vérmisztériumok…

Női Életút tanítások

Élet út beavatások

 

Nővériség… újra

A nőiség alap létezési formája a nővériség… volt… s amikor így volt, a nők számíthattak egymásra, támogatták egymást, tanították, gyógyították, segítették egymást. Ennek az eredendő lényünkből kiáradó alap létformánknak az újra ébresztése zajlik most szerte a világban. A nők újra egymás felé nyújtják kezeiket, mert sejtjeikben emlékeznek arra, hogy milyen csodálatos is az, amikor egymás segítése, kísérése, a női együtt ereje a mindennapi életünk természetes rendje és része. Újra élednek a női körök, s újra éled a nők szakrális tudatossága. Újraszüljük saját nőiségünket és a kollektív nőiség egészét. Gyógyul a személyes női élet, a női erőbe vetett hit és bizalom. A megtartó női kör ereje éled fel és hoz szépséges, örömteli, gyógyító élményeket. Újjáéled  nőiségünk önértékelése, s megérkezünk újra a nagyra becsülés és tisztelet létállapotába.

Ahhoz, hogy a nővériség újra pozitív fogalom, megtapasztalható valóság legyen – gyógyulnunk kell…

… gyógyulnunk kell saját nőiségünkben.

 

 

A Szent Emlékezés Útja… avagy a tudatos ön-munka

Egyre több nő tudja, érzi, hogy vannak olyan dolgok, amire nem emlékezünk… Ez az emlékezés első lépcsőfoka. Nem tudjuk, hogy mi hiányzik… csak azt érezzük, hogy valami nem jó, hogy valaminek másképp kellene lennie… hogy ez így üres, kevés, jelentőség és lényeg nélküli. És egyre több nő érzi belül azt is, hogy mennyire fontos saját életünk, gyermekeink, szeretteink életének, jól-létének és jövőjének szempontjából az… hogy emlékezzünk… arra az örök női bölcsességre, mely nő létezésünk alapjait képezi.

Hívlak téged is, ha úgy érzed számodra is elérkezett az idő ahhoz, hogy:

Az légy, aki a múltat önmagában, önmaga által oldja fel, s így képessé válj azzá lenni, aki a jelen pillanatban szíved legtisztább vágya szerint lenni szeretnél.

 

Szakrális Női Tudás… Női titkok, a nőiség titkai

A titkok, melyeket nagyanyák adtak át leányaiknak és unokáiknak, a nőiség közös tudása. A Női Létezés élet-bölcsességei, értékei, kincsei:

  • női életút
  • ciklikusság, női ritmus bennünk lüktető törvénye
  • női teremtő erő, életerő
  • minőségi élet nőként

Abban a pillanatban, ahogy emlékezni kezdesz rájuk, rájössz, hogy már tudod őket, s soha el nem felejtetted.

A patriarchátus előtti korokban a nők őrizték és generációs láncolatban adták tovább ezt a tudást.  Életük részeként őrizték a női életmisztériumok bölcsességét, s vezették a beavatásokat. Az avatás, beavatás nem mást jelent, mint ismeretekbe, tudás-kincsbe való bevezetést, valamint a női életút változásainak megtisztelt, nagyra becsült, ünnepi frekvencián való megélését.

 

 

Méh-Erő-Tér ébresztés… avagy Erőbe állás, az Őserő visszahívása

A szakrális női tudáskincs alapja a női méh, az anya-méh, az élet forrás-tere, a Női Erő központja. A méhhez kötődik minden avató rítus, a méh-ből születik minden gyógyítás és általa oldódik ki minden, ami már nem kell. A női méhet tisztítani, ébreszteni, a méh terét aktiválni szükséges, hogy újra eredendő természetéből fakadóan működjön. A méh terét folyamatosan tisztán kell tartanunk, melyben segít a havi vérzés életünk egy részében, de a mai világban ez önmagában nem tudja tisztán tartani a női méhet, nem tudja kitisztítani azt a mérhetetlen mennyiségű szennyeződést, ami ma éri a nőt… s amit hordoz magában sok ezer év történelmének lenyomataként, lerakódásaiként. Női létünknek, méhünk terének tisztításához számos egyszerű és nagyszerű módszer és eszköz található az ősi tudás-tárban. Ezeket vesszük elő megfelelő sorrendben és ritmusban, hogy a tisztulás, az aktiválás, az erősödés egy jól eső, gyengéd folyamatban történjen meg.

 

Női beavatások… avagy a női életút megélése

A méhet és vele a női energiarendszert fel kell készíteni ahhoz, hogy megkezdhessük a női vérmisztérium beavatásokat. Megindulva nőiségünk kiteljesedésének útján… felnőve újra önmagunkhoz… megérkezzünk NŐI TELJESSÉGÜNKbe:

  • KÖZVETLEN CSATORNA: A női beavatások  rítusai ébresztik a bennünk alvó ősi női tudásokat, megnyitják saját belső kapuinkat, melyek által közvetlen hozzáférésünk nyílik a női bölcsesség univerzális tereihez
  • ÉBRESZTÉS ÉS INTEGRÁLÁS: A női minőségek és archetípusok ébresztése saját lényünk terében, elfeledett, elnyomott én-részeink leporolása, erősítése, újra magunkhoz ölelése
  • TISZTÍTÁS: A beavatások terében tisztulnak jelen életbeli tapasztalásaink traumái, lélek-terünkben hordozott előző életek lenyomatai, valamint a generációs terekből kapott női élet-minták is. Egy szóval… oldódik minden blokk, ami fenntartja a töredezett állapotot, s gátolja a teljességben létezésünket.
  • TÖLTÉS, ERŐSÍTÉS: Női én-részeink újra megtalálása, tisztítása, integrálása után megindul az energia szabad áramlása, az életerő kitölti egységbe rendezett lényünket, és megérkezünk a SzerElem lét-állapotába

 

 

Él-mény… a leghatékonyabb blokkoldó, minta áthangoló és minta aktiváló technika

Az ősi női tudás ott él mindannyiunkban… csak azért nem éljük, mert ebben az életünkben nem történtek meg velünk azok az élet-események, melyek ezeket a kódokat aktiválták volna.

A gyakorlatok, meditációk, szertartások, rituálék, ünnepek során a saját megélések módszerével gyógyulunk egy magas energia szintű térben. Az energetikai blokkok oldásának az általam ismert leghatékonyabb módja. Amikor beszélünk valamiről, az elménkkel és a tudatos tereinkkel dolgozunk… az élet-élményben e mellett részt vesz a testünk is, minden sejtünkkel, s a lelkünk, teljes érzelmi mezőnkkel.

A testi megélés zsigeri szinten hat ránk, így a változás – megfelelő tudatosító beszélgetésekkel együtt – átíródik lényünk minden szintjére. Az áthangoló munka egyszerre hat testi, érzelmi, mentális, energetikai és lélek (morfogenetikus mező, epigenetikus tér) szinten. Így tudjuk a hordozott blokkok, kódok, programok, elavult minta-, érték-, és hit-rendszerek oldását véglegesen megtenni, hogy a változás, amiért dolgozunk valódi és hosszan tartó legyen.

Az élmény saját tapasztalássá válik, tehát saját bőrödön, saját testedben… a sejtjeidben érzed annak hatását.

 

Női Teremtő Erő… avagy megérkezünk abba az állapotba, amikor tudatosan, belső erőforrásainkból azt az életet teremtjük, ami a szívünk vágya.

A NŐből indul ki, a NŐből NŐ ki minden…

… ez az Univerzum Rendje.

A nő az élet forrás-tere. Benne fogan és belőle születik meg. Az Univerzális IstenAnya, vagy épp FöldAnya tereiben.

Saját életünk is női terünkből teremtődik, s itt az ideje annak, hogy teremtő erőnk tudatosságába visszatérjünk.

Emlékezzünk arra, akik valójában vagyunk.

Álljunk vissza a helyünkre.

Térképezzük fel, mit kaptunk, mit örököltünk, mit hordozunk magunkban.

Ismerve töréseinket és sérüléseinket hangoljuk át sebeink fájdalmát, hogy a velük együtt szerzett tapasztalás erőforrásunkká váljon.

Tisztítsuk meg magunkat attól, ami már nem kell.

Szabadítsuk fel önmagunkban az Őserőt.

És álljunk újra Női Erőnkbe.

 

Tiszta női lét – Új Élet

Női létünk megtisztítása, energetikai rendszerünk megértése, újra aktiválása, az erő felszabadítása, újratöltődése után…

… rácsodálkozol a testedre, a női működéseidre és nőiséged értékeire, a nőiségedben rejlő teremtő erőforrásokra, s akkor megérted, hogy miért megszentelt a nőiséged. Megérkezel a szakrális lét állapotába, ahol sejt szinten tudod, mit jelent az ön-szeretet, az ön-becsülés, az ön-érzet. Ráérzel a helyedre, a létezésednek céljára, női lét-állapotod minden csínjára-bínjára

Ráébredsz arra, hogy nőiséged megélt teljessége az, ami elhozhatja számodra azt az életet, amire vágysz. Benned van kulcs ahhoz, hogy az életedbe megteremtsd minden olyan kívánságod, mely számodra jelenti a teljes életet. Örömöt, szabadságot, könnyed áramlást… erőnlétet, életerőt, hozzád való fizikai, anyagi körülményeket… lényedből fakadó, belőled áradó küldetésként megélt tevékenységet… hozzád méltó emberi kapcsolatokat, családot, gyermeket… tudatos, minden szintre kiterjedő, harmonikus párkapcsolatot, magas frekvencián vibráló, energetikai tudáson alapuló szexuális életet… Vagy épp nyugalmat, belső békét, belső erőforrásokra épülő életet, ön-vezetést, saját életed irányítását… S teremthetünk magunknak gyönyörűségekkel teli női életutat, energikus, örömmel teli öreg kort… hogy életünk végén úgy érezzük…

“Azt a mindenit! Ez jó volt!”

Ezért érdemes dolgozni 🙂

 

Ez a tudás-átörökítő tér az ébredő, minta-váltó generáció számára születik, akik szeretnék felvenni az ősi tudás átadó láncainak több száz évvel ezelőtt elejtett fonalát.

Neked szól, ha te már a tudást, a természetünkből fakadó bölcsességeket kívánod átadni, tovább adni… s nem annak hiányát.

Ahhoz, hogy tudd a minőségi női életet s annak aspektusait választani… kell tudjál annak létezéséről, valóságosságáról!

 

A Női Kör Ereje

A ma élő, felébredett ember megindul önmagam újra építésének útján, s rálát arra, hogy töredezettségét gyógyítania kell. A teljességünkhöz vezető úton pedig ebben az életünkben dolgoznunk kell. Tehetjük ezt magunkban egyedül, vagy tanfolyamok, workshopok terében,  vagy akár különböző terápiák segítségével.

A női kör terében ugyanez történik. Vissza-tanulunk, tisztulunk és gyógyulunk. S tesszük ezt egy olyan térben, mely meghitt, megérint és megindít… Tesszük ezt lágy, puha, érzéki szépséges női energiákkal áramló térben. Ez a tér a feloldódás… a gyógyulás női útja…. az emlékezés tere.

Ahogy a belső újraéledő képeken át visszasejlik elmúlt idők emlékezete, rájössz: Hiszen ez a bölcsesség mindig is bennem volt, csak nem jó tükörbe néztem eddig!

 

 

Életünkbe integrálni a tudást…

Hogy ne csak tudd (az elméddel), hanem csináld is… hogy a tudás megnyíljon benned, mindennapi életed részévé váljon.

Amikor kezünkbe akarjuk venni életünket s jobbításáért elkezdünk tenni, szükségünk van elhivatottságra, mely kitartásra ösztönöz. Ezért a most induló Női Kör fejlődés-folyamatát úgy alkottam meg, hogy folyamatos támogatásban lesz részed.

TESTI MEGÉLÉS: sejt szintű blokkoldás, áthangolódás, gyógyulás

TUDATOSÍTÁS: tudatosító beszélgetés, élmény megosztás

GYAKORLATOK, ESZKÖZÖK: természetükből fakadóan egyszerű módszerek

OTTHONI GYAKORLÁS: otthoni gyakorló feladatok, megerősítő eszközök, melyek könnyen beilleszthetők az életünkbe

… így a változás valós, minden szintre kiterjedő, hosszan tartó lesz.

 

Átfogó elméleti és gyakorlati képzés, mely kísér a nőiséged beavató útján, hogy saját élményeidben gyógyulj, s szüless újjá… Teljes ÖnMAGadban.

 

Ha úgy érzed megérettél valami újra… ami igazából ősi… Hívlak, téged, a Nők közé, akik emlékezni, gyógyulni és felszabadulni vágynak… Várlak…

     … aki a teret életre kelti és a kört egybe hívja: Szabadi Zsuzsanna

 

Ki vagyok én? 

A Grál avatott asszonya, aki küldetésében a szakrális női tudást elsősorban éli…

… tanítja, nőtársait avatja, érkezteti és kíséri.

Az Élet Szentségét, az Élet Forrását, és az Élet Erejét tudó, a szakrális nőiségre emlékező, a női életmisztériumokat ismerő, azokba avató, érkeztető, a női teljesség beavató útján kísérő nő. Az életet adó nő, az élet kelyhe, a Grál. A nő, aki ismeri a Grál titkát, éli női szakrális tudását. A legfőbb szentség, az Élet védelmezője, táplálója és kísérője. Az életmisztériumok őrzője, a Grál Papnője.

Az vagyok, aki emlékezik és emlékeztet. Emlékeztet téged arra, hogy mindaz, amit tudnod kell… mindaz, amivé válni akarsz… benned van.

Felajánlom hozzáértő, tiszta jelenlétemet és tág terekbe nyújtózó tudásomat neked, hogy ebben a tiszta, biztonságos térben dolgozhass magadon, s munkád gyümölcseként megélhesd női teljességedet.

Utat mutatok, s teret tartok neked, belső átalakulásod folyamataihoz… hogy megérkezhess a SzerElem létállapotába… hogy életed fizikai, lelki és szellemi, valamint energetikai tereiben is teljességben megélt pillanatok sora lehessen. Az Élet legyen valódi és teljes, testet-lelket kielégítő, belső bizonyosságból eredő. Női életutad eseményei legyenek könnyeden megélt, női bölcsességből táplálkozó, örömteli történetek.

 

Gyakorlati tudnivalók

A csoport indul: 2020. március 25., 17.30 – 20.00-ig.

Találkozás: 2 hetente, szerda este

Helyszín: Kecskeméttől 10 percre, természeti környezetben.

Érkezés: Saját autóval, vagy kecskeméti találkozó után telekocsikkal

Részvételi hozzájárulás: 5.500 Ft /alkalom

 

Az első modul 4 alkalmat tartalmaz:

Március 25. szerda, 17.30-20.00

Április 8. szerda, 17.30- 20.00

Április 22. szerda 17.30- 20.00

Május 6. szerda 17.30- 20.00

Az első modul után ha a csoport kíván tovább menni, folytatjuk.

 

Részvételedhez előzetes regisztráció szükséges.

Az első modulra regisztrálni 10.000 forint (helyfoglalási díj, vissza nem térítendő) befizetésével tudsz, melyet vagy banki átutalással, vagy legkésőbb az első alkalmunkon készpénzben tudsz rendezni. A befizetett összegből minden alkalommal 2.500 forint kerül majd jóváírásra, ebből kifolyólag az egyes alkalmakra készpénzben 3.000 forintot kell majd magaddal hoznod.

A férőhelyek száma korlátozott, 6-8 fő. A helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik.

 

Jelentkezés:

elet@szabadizsuzsanna.com

szabadi.zsuzsanna@me.com

http://www.szabadizsuzsanna.com/kapcsolat/

A regisztrációd után e-mailben küldöm a részleteket, tudnivalókat a hangolódáshoz, felkészüléshez.

 

Találkozás 2 hetente szerda este. Minden alkalom egy beavatás. Minden alkalom után meghatározott gyakorlatok végzése otthon. Erőteljes, tudatos ön-munka, melynek eredményeképp rátalálsz felszabadult, örömteli, erős női önmagadra… s ezáltal újra teljes, valódi, lüktető, élettel teli női életedre. Ebbe a térbe, ebbe a folyamatba hívlak…

… hívlak téged.