Üzenet Neked,

ébredő lélek, ki utadon épp a két világ között jársz, üzenem neked…
Tartsd meg MAGad!
A mesterségesen gerjesztett félelemmező s annak megnyilvánulásai oly mértéket öltöttek az elmúlt napokban, hogy aktivitásra hívták bennem az Őrzőt. Az Őrzőt, kinek dolga az Élet, az emberi jóllét és az Igazság védelme, őrzése.

A bennem létező Őrző aktiválódása tettekre hívott. Ennek következtében ebben a levélben a jelen világ-helyzettel kapcsolatban olvashatsz.

Ez a levél azoknak az ébredő lelkeknek szól, akik már élik tudatosságukat és

 1. annak ÉSZLELÉS, ÉRZÉKELÉS szintjeit tisztán működtetik… tehát érzik, érzékelik, hogy mi történik körülöttünk…
 2. ÉS megérettek arra, hogy e tisztánérző képességüket kiegyensúlyozzák azzal, hogy beleállnak saját erejükbe, saját HATALMUKBA.

Ez az egyensúly adja a fél-elem mentes állapotot… amikor nem csak érzed és tudod, hogy mi van… hanem már kezelni is tudod azt.

 

Abban a pillanatban, hogy bele állsz saját erődbe,
elpárolog a kiszolgáltatottság érzése és a tehetetlenség…
s nyomában megszűnik a félelem.

 

GYAKORLATBAN MEGÉLT TUDATOSSÁG

Én-Védelem:

A tudatos és ezáltal erő-teljes jelenlét ebben a globális helyzetben azt jelenti, hogy minden szinten és minden téren tudomásod van arról, hogy mi vesz körül, hogy mi folyik körülötted a világban. Tudomásul veszed és tudatosan kezeled azokat a rád gyakorolt hatásokat, melyek létezésed  minden szintjén jelen vannak és egyszerre hatnak rád:

 • Testi, biokémiai szint
 • Érzelmi, lelki szint
 • Tudati, gondolati, pszichés szint
 • Egyéni energetikai, rezgés szint
 • Anyagi lét szintje
 • Szociális szint
 • Kollektív energetikai, tudati, rezgés szint

Amiről tudsz, ami benne van a tudatossági meződben, azt tudod kezelni, így nem tud hatással lenni rád. Ezért a legjobb én-védelmi módszer a tudatossági mező tágítása és annak stabilizálása.

 

Te tudod, mi folyik körülötted?

Bízom benne, hogy önMAGoddal való kapcsolódásodban meg tudod tartani stabilitásodat. Bízom benne, hogy éberen jársz-kelsz és tudatosítod magadban azokat a tudati, gondolati, érzelmi és képi bevetítéseket, tudat manipulációs eszközöket, melyek sorra jelennek meg a mindennapi emberi élet tereiben. Bízom benne, hogy egyre nagyobb éberségi szintre hangolod magad, hogy észlelni tudd, hogy tudatosítsd és összegezd azt nagy erejű és igen összetett hatás-rendszert, mely az utóbbi hónapokban teljes intenzitással és egyre nyilvánosabban pulzál a Föld, az emberiség életterében. Bízom benne, hogy tájékozódsz és már elkezdted önmagadban összerakni a NAGY KÉP-et.

Sorsfordító idők kapujába érkeztünk. Ami most történik nem más, mint az emberiség közös tudatának transzformációja… esély egy magasabb tudat-állapotra, frekvenciára való átálláshoz. Ehhez érkezett el az idő… számunkra… számodra is.

Tudatosítsuk, hogy 2012 óta a teljes naprendszerünk bekerült a Foton Övbe, s ennek hatására a Föld terének frekvenciája intenzíven emelkedik. Ez segíti a terében élő lelkeket az ébredésre, s így láthatóan az elmúlt 8-10 évben megsokszorozódott a felébredett lelkek száma világszerte és az egyéni és ezáltal a kollektív tudatossági szint exponenciálisan emelkedik.

És ezzel egy időben azt is fontos tudatosítani, hogy ez a tény indukál egy ellen pólusú hatást is, mely ennek a frekvencia és tudatosság szint emelkedésnek a lassítását, meggátolását érzi saját érdekének. Ez a két erő most egyszerre van jelen a világunkban, s ahogy a Föld természetes emelkedése történik, ahogy ennek intenzitása, tempója növekszik, úgy növekszik vele együtt az ellen hatás is, mely ezt nem kívánja engedni. Amit az elmúlt hónapokban megélt a földi világ, s a benne élő emberiség, az annak az ellenhatásnak a megnyilvánulása, mely keretek közé kívánja szorítani az emberiség ébredését, a tudat-szint emelkedést, s létre kíván hozni a földi világ terében egy olyan rendszert, mely művi úton kordában tartja, meghatározza az emberiség rezgés szintjét és tudatosságának állapotát.

Világ szintű transzformáció idejébe érkeztünk el. A nagy kollektív próbatétel pedig arról szól, hogy vajon képesek vagyunk-e mindezt legyőzni önerőből, és eljutni a „Nem Félek!” állapotába, megtartva önMAGunkat, s belső erőnkből táplálkozva nem-et mondani arra, ami készül. NEM-et mondani és visszautasítani.

Ami ehhez szükséges: Az egyéni (lélek-ember) terek tudatossága, erőnléte, függetlensége. Elhatárolódás, tiszta gondolati és érzelmi mező, belső stabilitás, tudatos választás. Jelen helyzet folyamatai ezt választják le az emberekről… s mindezt úgy, hogy a legtöbben nem is észlelik.

 

Az utóbbi hónapokban részesei vagyunk egy folyamatnak, melyben végletes mértékben befolyásolják az emberi létező észlelését, érzékelését, világlátását, nézőpontját, hitrendszerét… és ami a leginkább figyelemre méltó az a módszer, mellyel láthatatlanul, nem avatott szívű, szemű ember számára alig érzékelhető módon emelik a stressz szintet, a felszínen csak maszkos emberek tömegét látva magunk körül… belül pedig sok ezer év traumatikus tapasztalási mezejének aktiválása történik. Ez a pszichológiai játszma nem másról szól, mint aktiválni és befolyásolni az ember túlélő rendszerét oly szintre, hogy a túlélési félelemtől vezérelve bele kerüljön abba az energetikai, mentális és érzelmi állapotba, hogy bármit elfogadjon, befogadjon, amiről azt állítják, hogy az által a túlélése biztosított. E folyamat struktúrája igen egyszerű: A bevitt információval lehet az ember észlelését befolyásolni, ami kellő befolyásoltság után egyszerűen megváltoztatja az ember látásmódját és viselkedését.

A horror és a thriller szintre emelkedett ez a globális játszma, melynek folyamatában az emberiség egyre nagyobb befolyás, kontroll alá és ezáltal egyre kiszolgáltatottabb, függő helyzetbe kerül. Energetikailag, pszichése, érzelmileg, tudatilag, egyénileg és közösségileg, és egyre inkább anyagilag is. Ez a kiszolgáltatottsági helyzet egyre inkább eléri az ember fizikai, testi, pénzügyi, tehát legalapvetőbb létezési szintjeit is. Ezáltal a tehetetlenség, és az abból adódó kiszolgáltatott, függő állapot vezérli az embert a gondolkodás vagy a tisztán érzés helyett. Ebben a létállapotban az emberi test és elme teljes mértékben megvezethető.

Ez a számtalan típusú félelemmel, halálfélelemmel, egzisztenciális félelemmel és frusztrációval áthatott energiamező stabil mintázattá vált a Föld és az emberiség morfogenetikus mezejében. Ezt érzékelhettük az elmúlt héten. Ki hogyan… saját gyenge pontjainak felerősödésével (indulati energiák, szomorúság, félelem, menekülés, apatikus nemtörődömség…) Ez az a kollektív-tudat állapot, mely már maga előidézhet pszichés és pszichoszomatikus reakciókat, testi, tudati és érzelmi tüneteket, ha magunkban, egyéni tereinkben nem állítjuk meg ezt a folyamatot.

Az egyéni félelem-mintázatok generálódása ezzel véget is ért és fixálódott. Megtalálható a kollektív terek mintázataiban. Az elmúlt héten a stressz szint emelkedésének a másik oka az, hogy  ebben a megfélemlítéssel megvezető kollektív folyamatban megkezdődött a következő szint, a szociális fóbia mintázatok generálása és elterjesztése. Most ezek a minták épülnek be és fixálódnak a kollektív tudatmezőben világszerte. A közösségi szorongás érzelmi és gondolati bevetítése a félelem egy még tágabb szintjét indukálja növelve ezzel a szeparációt, s növelve ezzel a kollektív-tudat térből visszaható, már így is hatalmas frekvencia-nyomást.

Akinek eddig volt elég pszichés tartaléka e világ szintű kollektív helyzet kezeléséhez, azok talán még valamelyest tudnak nyugodtak maradni, megtartani a tiszta gondolkodás jogát. De ahogy növekszik a kollektív morfogenetikus mezőben ez a mesterségesen generált hatás, egyre inkább elfáradhat az ember. A fáradtság pedig egyre kevésbé teszi lehetővé saját tered megtartását. Ez a tudatosan irányított legyengítő, frekvencia csökkentő folyamat oly stádiumba lépett, hogy az már kiállásért és kiáltásért kiált. Ez az az állapot, ahol az egyre masszívabb kívülről érkező hatások már az immunrendszert is gyengítik, közvetlen hatással van a testre. Komoly és stabil érzelmi és mentális tartalékra van szüksége mindenkinek, hogy mindezek után a következő hónapokban egyre jobban megjelenő egzisztenciális szorongást is kezelni tudja pluszban. Ez lesz a következő szint… ahogy leérünk a mentális, majd az érzelmi szint után a fizikai szükségletek legalsó szintjére. Ekkor jön el majd a kérdés a testünkkel kapcsolatban is.

Tudatosítanod kell, hogy a most generált helyzet már alapvetően hatalmas stressz szintjét pluszban növeli a kollektív-tudat-térben az, hogy e helyzet s annak tartalmi megnyilvánulásainak kapcsán évezredes kollektív-mély-tudatban jelen lévő korábbi nagy világjárványok, háborúk emlékei ébrednek, s ezzel együtt az egyéni tereidben korábbi életek átélései aktiválódhatnak. Mindez exponenciálisan növelheti benned a zavarodottságot és a fáradtságot. Ez is tudatosításra vár… mert, ha mindezt tudod, akkor tudod kezelni is azt.

 

Arra is szeretném felhívni a figyelmedet kedves ébredő lélek társam, hogy ‘úgy nem félni, hogy nem veszel tudomást arról, hogy mi történik körülötted’… csak fél megoldás, s így sok a rés a pajzson. Igen, az elhatárolódás, a függetlenedés, a saját tér, saját frekvencia megtartása az első és legfontosabb lépés…

… ÉS ehhez kell hozzá tenni a másodikat is, mely arról szól, hogy miután megtanultad megőrizni a független teredet… ki kell nyitni a szemed és körülnézni, hogy mi folyik körülötted a világban… mert csak azt tudod kezelni, amit ismersz, csak arra tudsz felkészülni, amiről tudsz… mert a fény harcosa tudja, hogy a ‘mindenre felkészültség’ az a pajzs, melyen nincs rés…
A TELJES JELENLÉT.

 

Tehát, itt az idő megtenni a második lépést:
Úgy NEM FÉLNI, hogy szembe nézel azzal,
ami a világban történik és TUDOMÁSUL VESZED.

 

TELJES JELENLÉT = TUDATOS VÁLASZTÁS ÁLLAPOTA

Mi győz benned?

A külső befolyás, mely már minden létező szinten hatni akar rád…

… vagy saját, egyéni, belső Igazságod.

Engeded-e hogy a tudatodat befolyásolják?

Engeded-e, hogy az érzelmeidet megvezessék?

Engeded-e, hogy hozzányúljanak a testedhez?

 

Tudatosan választod meg, hogy mit engedsz be és mit utasítasz vissza?

Tudatos vagy arra, hogy ez mit jelent létezésed minden szintjét tekintve?

Tudod, hogy ezt hogyan kell?

Meg vannak ehhez az eszközeid?

Meg van ehhez a kellő felkészültséged?

EZT JELENTI A VALÓDI ÉN-VÉDELEM.

 

Tudod, hogyan légy hű önMAGodhoz?

Hogyan tartsd meg MAGad?

Hogyan szállj ki a reaktív állapotból, és hogyan állj rá a teremtő állapotodra?

 

Tudatosítsd, hogy az alap állapot az, hogy a Föld és a rajta élő emberiség ébred. Az alap állapot, ami van… az exponenciálisan ébredő lélek-mező. Tudatosítsd, hogy amit magad körül észlelsz most a világban az egy ellenhatás, mely az alap állapotra adott reaktív megnyilvánulás. A ‘mi volt előbb’ érzése… már magában segít visszavenni magadhoz az erődet. Tudatosítsd, hogy saját erőd a tiéd… és hogy ez az egész cirkusz arról szól, hogy eléggé lefárasszanak, befolyásoljanak ahhoz, hogy egyre kisebbnek érezd magad és elkezd kiadni a kezedből saját erődet és a saját lényed feletti hatalmadat. Mindez nem más mint hit-rendszer kérdése. Arról szól, hogy egyre inkább elhidd azt, hogy erőtlen vagy. Mert minden eldobott erő-csepp, amit nem használsz, bekerül egy köztes térbe… s más felveheti azt. Tudatosítsd, hogy ennek a korlátozó, gátló ellenhatásnak, annyi hatalma van feletted, amennyit te a saját hatalmadból átengedsz neki.

Tudatosítsd, hogy az alap megvezetési, kontroll erő: Az ember jóhiszeműségének és együttérzésének kihasználása, megvezetése. Tehát a RÉS a PAJZSON a naivitás. A hiszékenység pedig egyenlő a tudatosítás, tudomásul vétel hiányával és a felkészületlenséggel. A felkészületlenség abból adódik, hogy figyelmen kívül hagysz tényeket azzal, hogy nem nézel rájuk, és nem kezdesz el összefüggésekben gondolkozni. Ennek több oka lehet lélek-minta-mezőtől függően… de ez most e kritikus téma tekintetében nem számít. Ami számít az az, hogy a nem tudatosítás, a felkészületlenség, az eszköztelenség miatt hagyod magadat megvezetni, befolyásolni, vagy NEM. Ami számít az az, hogy meg tudod-e tartani magadnál szabad akaratod univerzális jogát, vagy hagyod lassan, láthatatlan folyamatokban elkallódni. Ami számít, hogy átlátod-e ezt a történést, érzékeled-e annak tartalmát, a feléd áramoltatott energiákat. Ami számít most az az, hogy ezeket a feléd áramoltatott energiákat tudatosítod-e, megvizsgálod-e, és szabadon, belső lélek-választásodnak megfelelően döntesz-e arról, hogy beengeded, vagy visszautasítod azt.

 

Ennek a láthatatlan hadviselést alkalmazó térben a fény harcosa felvértezi magát, él saját hatalmával és megtesz minden annak érdekében, hogy meg tudja tartani magát annak, ami. Eredendő önMAGa és belső békéje megtartásához előveszi harcos én-részeit, és leakasztja a szögről a ‘kardját’… tehát elő veszi a VÉD-elemhez szükséges eszközeit.

 

 

A tudatosítással együtt, párhuzamosan meg kell tanulnod és be kell gyakorolnod azokat az eszközöket, melyekkel

 • EGYÉNI SZINTEN meg tudod tartani magadat önMAGodnak bármely kialakuló helyzetben
 • és VILÁG SZINTEN felkészíted magad arra, hogy az öntudatlan tömegek által az elkövetkező években teremtett kollektív világ valóságban meg tudd találni azt, hogy te ebben tudatosan, hogyan vagy jelen.

 

A fény harcosa mindezt teszi úgy, hogy tudja… sosem valami ellen harcol. Mindig VALAMIÉRT… mert tudja, hogy ahova a figyelmét fókuszálja, oda áramoltatja saját energiáit és az nő. Ezért az ébredő lélek, ki előveszi harcos én-részeit, a belső erőit önmagáért teszi, s azért, hogy e térben helyt tudjon állni. A fény harcosa azt is tudja, hogy ha belső attitűdje szerint valami ellen lépne fel, az már magában hordozza az erőszak jelenlétét… A fény harcosának belső attitűdje a szeretet. Szer-etet önMAGa felé, szer-etet az egy Igazság felé, szer-etet a földi természet felé.

 

Ez a levél azoknak a lelkeknek szól, akik már túl vannak a tagadás, az ellenállás állapotán

és a tettek mezejére kívánnak lépni… saját magukért.

Nézz MAGadba, drága lélek, és érezz!

 

Szeretettel gondolok rád,

Szabadi Zsuzsanna

…. ezennel nem csak ébresztő, kísérő, hanem ŐRZŐ minőségemben is.

 

Én vagyok az Őrző, aki Ér-ez.

Én vagyok, ki érez, s emlékeztet.

Emlékeztetlek téged arra, hogy

… mindezt te is tudod… érzed.

EMLÉKEZZ!

Ha szívesen kapnál te is ilyen tudatosság fejlesztő, éberség-megtartást segítő e-maileket, iratkozz fel a levelező listámra 🙂
Ha eszedbe jut, szívedben megjelenik valaki olvasás közben, bizonyára mellé is segítségül szegődhet e pár sor és az általa hordozott energia. A cikket szabadon megoszthatod, továbbíthatod bárkinek.