Rimaasszonyok, avagy az élet dúlái…

Rimaasszonyok, Rimalányok, Rimaszécsek, Aranyasszonyok. Életasszonyok az ősi magyar hagyomány világában.

A Rimalányok képzett nők voltak. Tudásuk felölelte az élet minden területének bölcsességeit. Nemcsak gyógyító tudásuk volt magas szintű, hanem magasan képzettek voltak a harcművészetek, a kézművesség, s az élet szinte minden területén. A beavatott, kiképzett Rimalányok feladata volt több ezer éven keresztül a Hun hagyományok, szokások, természeti ismeretek, bölcsességek megőrzése és továbbadása is. jelenlétükkel, tudásukkal hozzájárultak a törzsek jóllétéhez, növekedéséhez. Tanításukkal és gyógyító jelenlétükkel biztosították a törzs tagjainak szellemi, lelki és fizikai jólétét. Tevékenységüket biztos múltú alapokon állva végezték, s nyugodt és békés életet teremtett. Rimának lenni nagy tisztesség volt. A Rima Áldott Nő, aki égi áldással bír. Sok tanulás, képződés, és beavatások sora után energetikai támaszává vált a közösségnek, aki magas szintű kapocsként funkcionált a földi élet és az univerzális terek között. Életének és tevékenységének célja egy jobb és harmonikusabb és egészségesebb életvitel megvalósítása volt.

 

Hívhatjuk őket Aranyasszonyoknak is, mely elnevezés energetikai háttere az a létállapot, melyet Napbaöltözött NagyBoldogasszony állapotnak is nevezhetünk. Ez nem mást jelent, mint amikor egy asszony tiszta jelenlétével, tiszta terével a lelke szavára él. Lelkének fény-magjának energiájából táplálkozik, onnan nyer erőt, s indíttatást. Direkt összeköttetésben áll az univerzális ritmussal, frekvenciákkal, a Nap és a Hold energetikájával. A Nap-kapun keresztül pedig közvetlen kapcsolatban áll a galaktikus központtal, s a legtisztább Forrás tereivel. A univerzális rezgésre hangolódva itt a Földön emberként együtt rezdül a természettel.

 

Az aranyasszonyok veleszületett képessége a gyógyítás. Nemcsak földi dolgokkal, hanem az ÖregŐsteenség erejével gyógyítottak.

Isten = Ős-Ten = Ős-Tenmagad = Ős-TenMAGod (az Isten szavunk eredeti formája)

 

Ez azt jelenti, hogy nem csak a gyógynövényeket, a kristályokat, energetikai és fizikai gyógymódokat és azok alkalmazását ismerték, hanem érezték a betegséget is, és bölcsességükből, hatalmas tapasztalatukból kifolyólag olyan szellemi csatornák nyíltak meg számukra, ami által átlátták a betegségek közvetlen testi-lelki okait, és azt is, hogy milyen módszerrel lehet a leginkább meggyógyítani ezeket. Tudták, hogy a betegségek elsősorban a lélek figyelmeztetései, üzenetei a személyiség felé.

 

AranyAsszonyok az Aranykor valóságának hordozói

„Az aranyasszony az az őstudást képviselő nőtípus, aki az IstenAnya kelyhe testi valójában.

Magában hordozza a „mag” mindentudását, s azt a képességét, hogy a FöldAnyával és az IstenAnyával, folyamatosan kapcsolatban legyen.

Az aranyasszony ma új szerepet kap Magyarország felemelkedésében, és megújulásában.

Az aranyasszonyok feladata ma a nő ébresztése, s vele a férfi ébredésének elősegítése, az Új Egyensúly születésének segítése, mely alapja a család, a nemzet, s a Föld felemelkedésének.

  • összekapcsolni az Éget és a Földet, az égi és a földi tudást.
  • egybeszeretni mindent, ami szétválasztott és egymással harcban áll
  • önmagában a középpontot élni, s a középpont erejében az egységbe másokat összerendezni (a Jelen-Lét erejébe hívni)
  • a Kárpát medence szakrális tudásának maradványait összegyűjteni, a népművészet és népi hagyományok kincseit a szakrális geometria és a szakrális jelképtár alapján közérthetővé és elérhetővé tenni a modern ember számára
  • a Kárpát medence – az AnyaFöld kristály-szerkezetében rejlő és ott kódolt – információit kibontani, a  felszínre hozni és elérhetővé, érthetővé tenni a mai ember ébredését szolgálva
  • felszabadítani a  múltba taszító, lehúzó és megbénító asszonysorsokat, s feloldani a kollektív tudattalan női fájdalomtesti mintázatát
  • ébreszteni a nőkben szakrális tudásukat: fizikai-energetikai-lelki/érzelmi-mentális- és szellemi/spirituális értelemben egyaránt
  • a leányok szakrális ébresztése – a női közösségbe fogadása és szakrális tanítása
  • párkapcsolati tanítások az új kapcsolati minták érdekében
  • párkapcsolati és szülői társszövetség tanítások a gyermekek és a családok érdekében”

(Forrás: Pozsgai Nikoletta)

 

Túllépni a jelen kor töredezettségének állapotán

Ezen gyönyörű hagyományokból az átadó láncok elhalásának következtében majd’ semmi nem maradt fenn a köztudatban. S ami fellelhető, az is a legtöbbször szilánknyi töredéke ennek az erőteljes rendszernek… az is legtöbbször egy elkorcsosult verziója. Erre egyszerű példa az, hogy a gyógynövények segítették az aranyasszonyokat, ezeket is használták gyógyításaikhoz. Tudásuknak ezen részét örökölték meg később a javasasszonyok, a bábák, a dúlák… ahogy egyre jobban töredezett szét egyes funkciók szerint az össz-élet-tudás.

Mai nyelvünk terében talán még a rima, rimánkodik szó jelenthet számunkra valamit. Ez onnan ered, hogy a rima, a rimaasszony egyik feladata volt a haldokló ember kísérése, átkísérése. Ezen rítus folyamatában  ő volt az, aki fenntartotta és tisztította a teret a haldokló és családja számára… ő volt az, aki segített nekik elsírni bánatukat. Kiadott hangokkal generálta a teret, segítve a családtagok felszabadulását, megkönnyebbülését, a gyász folyamat első, intenzív szakaszát.

Ilyen és sok egyéb példa vonalán indulhatunk el, hogy rátaláljunk ősi hagyományunk darabjaira, s összerendezzük azt magunkban, s mások számára.

 

A mai Aranyasszonyok

Az asszonyokban, a nőkben a mai napig benne rejlik az az eszencia, az a lényegi rész, amely őket bármikor aranyasszonnyá teheti. Tiszta térrel élő asszonnyá. A természettel együtt rezdülő asszonnyá. Önmagunkat megtisztítva régmúlt korok porától, testünk, elménk, lelkünk terét kitakarítva, megindulhatunk az áthangolódás útján. Egyre jobban emlékezve ősi női tudásokra, megtaláljuk magunkban a valódi nőt. Azt az eredeti női emberi mivoltunkat, melyben tisztán látjuk a feminin és masculin energiáink különbözőségét, azok együttműködésének harmóniáját, s az ebből eredő egyensúlyt. Tudatos belső munkálkodással kialakított belső egyensúlyunk pedig megmutatkozik emberi lényünk, életünk egészségében, teljességében. Az egészséges szerelmi és szexuális élet újra aktiválása, tisztítása fontos lépése e folyamatnak, mely a női méh energetikájának újra élesztésével történhet meg. A női energetikánk felélesztésével kitisztul előttünk az az eredendő női létállapot, melyben minden női aspektusunk, női minőségünk jelen van, s létjogosultsága van. Újra tanuljuk teljességünk állapotát, s megérkezik hozzánk létünk nagyra becsülése is…. újra.

 

Mi kell ahhoz, hogy a nő ma is megélhesse aranyasszonyi mivoltát? 

A teremtésnek, mint univerzális erőnek, mint Isteni kiváltságnak a gyakorlatban történő legcsodálatosabb megnyilvánulása a gyermekáldás, gyermekszülés, új élet e világra szülése… mely képesség a női testben itt élőknek adatott meg a földi világban.

Hogy ezt a kiváltságot megkapta, ezzel megkapott hozzá egy sor más adományt is: az intuíciót, a felelősségvállalás igazságát, az érzések kifejezését, a gondoskodást, a táplálni tudást, a szépséget, a lágyságot, puhaságot… a bizalom és az alázat mindenható erejét, a végtelen térbe nyitás képességét.

Mindez azonban nem működik kellő önismeret és változni, fejlődni vágyás nélkül, hiszen addig ezek az adományok csak szunnyadó eszenciák a lélekben, várva, hogy mikor jön el az ő idejük… újra.

A régi aranyasszonyok ismerték önmagukat, ismerték személyiségük világos és sötét oldalait, és tudták, hogyan használják lényük különböző aspektusait egységben, egyensúlyban.

Amikor a nő elkezdi felfedezni valódi önmagát, akkor kezd felfényleni lélekszikrájának aranysárga fénye, és kezd előtűnni az igazi asszony… az Aranyasszony…

 

Aranyasszonyok… éledjetek!

Éledjetek újra… lépteitekkel gyógyítsátok a Földet… érintésetekkel gyógyítsátok a lelket… szavaitokkal gyógyítsátok az embert…

Mutassatok utat a ma emberének, hogyan szeresse Egy-be mindazt, ami kettő-vé lett…

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük