Ami Isten az Égben

Szer-Elem itt a Földön

 

 

Pirkadatkor hangoddal ébredek,

Hogy a kelő Nappal kelthesselek.

Álmos szemedbe fénysugarat fonok,

Végtelen szívedbe Szerelmet hozok.

 

Szállj velem a Mindenségen át!

Leszek dallam a hű zongorán,

S leszek verssor tollaid tintáján.

Leszek a Nap, mely fényt ad,

Leszek a Hold, mely altat.

Leszek csillagtakaró,

Leszek ágy, befogadó.

 

Leszek virágzó fa, mely hűs árnyat ad,

Leszek mindennapi kenyér, mely jóllakat.

Leszek szárny, mely emel,

Leszek óvó kar, mely ölel.

Leszek csönd, mely nyugalmat ad,

Leszek kiáltás, mely belőled fakad.

 

Leszek a Minden és leszek a Semmi.

Vállaidon angyalként megpihenni.

Perzselő vágyban mindent porig égetni,

Karjaidban meghalni, majd új életre kelni.

 

Minden leszek és Semmi maradok.

Örökkévaló kezeidbe csöndben bebújok

És… ott maradok…

Mert én Te vagyok.

 

Ezzel a belső világgal, érzetekkel, képekkel, megélésekkel érkeztem ebbe az életbe. Hordozom a szívemben, mióta megérkeztem. Ezzel a tudással, a Tudáshoz való hozzáféréssel érkeztem, apró gyermekkorom óta tudatosan emlékezve mindenre. Teljes nyitottsággal voltam jelen emberi életemben, készen a Legjobbra, mi elérkezhet. Szerelem, Szerelem… tiszta és Egy-értelmű…. oly Egy-szerű… Él bennem…

 

Szerelem képesség

Élt bennem… és virágzott. Tiszta, egyértelmű Fényében ott élt a szívemben…

… mégis…

… az emberi életemben, a fizikai valóságomban, a mindennapjaimban nem volt jelen. Nem tudott jelen lenni. Nem volt létjogosultsága… mert a bennem futó vaskori hitrendszerek, szokás-rendek, mintázatok másról meséltek. Másról meséltek, mást teremtettek a kódok a fejemben, a sejtjeimben… a gyerekkori kondicionálásom mintarendszere, a morfogenetikus mezőmben hordozott lélek-mintázatom lenyomata. Ebben a kettősségben éltem… s majd eszemet vesztettem… mikor a belső és külső világom közötti hatalmas űrt érzékeltem. Már apró gyerekkorom óta vannak olyan emlékeim, melyekben az őrület határain egyensúlyoztam. Hisz tisztán ott élt bennem az Egység, a SzerElem állapot… s körülöttem mindenhol csak a töredezettséget, a fájdalmat, a szétválasztottságot láttam. Ebben a minta-rendszerben nevelkedtem én is… s 13 éves koromra beépült minden törés kód által generált hit- és minta-rendszer az én emberi életembe is. S ennek következtében megjelent minden a mai világban ‘normális’ viselkedési forma a párkapcsolatai tereimben. Kozmikus magány, magamra hagyottság, nem tiszteltség, ignoráltság, a szomorúság, és bánat. A bántalmazottság, a bántottság, a fájdalom, a méltóságom feladása, és önmagam feladása. Az áldozati állapot, az erőtlenség, a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság. És megjelentek az életemben a mai világ kollektív emberiség tereiben hordozott párkapcsolati minták is. A harc, a küzdés, a szokásból jövő, ám semmi valódi okkal nem rendelkező csaták… a valódi jelenlét, a kölcsönösség és az együttműködés hiánya… S így éltem én is… sokáig… mert nem tudtam mást…

Egy idő után már arra sem emlékeztem, hogy emlékeznem kellene valamire.

Csak sodródtam a körülöttem lévő világgal, s annak mintázataival. A kollektív emberiség, nőiség terekben bekövetkezett törések, az elmúlt több ezer éves állapot minden aspektusában megjelent az én életemben is. Az átadó láncok hiánya, a női tudás átadásának hiánya, természetünkből fakadó női bölcsességünktől való elszakadás az én családomban is jelen volt generációkra visszavezethetően. Így én sem emlékeztem… még arra sem, hogy valamire emlékeznem kellett volna.

De belül… legbelül… tisztán éreztem a SzerElem létállapot vanságát… s egyre nőtt a belső világom és az emberként megélt életem közötti feszültség.

Tudatosságom tágulásával, elérkezett számomra is az idő, amikor ráismertem a kapott minták erejére, a bennem öntudatlanul működő szokás-mechanizmusok kérlelhetetlenségére, s az ezek által generált élet során bennem kialakuló ürességre. A rálátással megszületett bennem a lendület is. A lendület ereje, mely megmozdított, kimozdított a SzerElem nélküli élet apátiájából, és erőt adott ahhoz a sok éves belső munkához melynek eredményeként ma az lehetek, aki vagyok. Az élet célommá vált, és félelmet nem ismerő elszántsággal és kitartással dolgoztam érte… A Szer-Elem-Életért.

Ahhoz, hogy az életem célja megvalósuljon, valóvá, valósággá váljon számomra a mindennapi életem terében, megtettem minden. És, ahogy lennie kellet, mindig a legjobbkor elérkeztek a mesterek is, akik kísértek, segítettek az úton. Emlékeztettek… engem… magamra… a nőre… s mindarra, ami Szent. Emlékeztettek azokra a Szerelem-Tudásokra, melyek bennem is, mint minden emberben… ott szunnyadtak. A sejtjeim emlékezni kezdtek. Nyíltak a terek és én megérkeztem. Megérkeztem a testembe, megérkeztem az életembe, megérkeztem a SzerElem létállapotba… s megérkeztem, megérettem arra, hogy a földi csodát segítsek másoknak megélni… Élni, megélni… megmutatni… emlékeztetni…

 

Szer-Elem-Lét

Az a Szer-Elem-Lét, melyet magzat korom óta önmagamban hordozok, és Szerelem formájában jelent meg számomra belső víziókban… nem más, mint az Egy. Az Egy, melyben létezem, az Egy, ami vagyok… az Isteni Rend létállapota, mely szabadon áramlik és átjár az Erő.

A Szer-Elem létállapotba való visszatalálás mindannyiunk számára lehetséges. Ehhez viszont manapság dolgoznunk kell… önmagukon… a két felünk… a Yin és Yang aspektusaink, a bennünk élő nő és a bennünk élő férfi minőségeink, a két agyféltekénk újra egymásra találásán, egymásra hangolódásán, egyesülésén, együttműködési képességén.

Az elmúlt évek terében végzett belső munka során a bennem élő férfi alázatot tanult… Tiszteletet, megbecsülést, figyelmességet. Újra emlékezik a belátás erejére, mely felszabadít időn és téren át… s megnyitja a hála erejének kapuját. Felismerte az önként hátrébb lépés, női én-részeimnek való teret adás szükségességét és előnyeit. Felismerte, hogy létének legnagyobb csodája az, amikor Ő a Lovagom, aki a tenyerén hordoz… és imád. Imádja a bennem élő nőt… s a gyönyörűség csodáját, melyet elhoz számára.
A bennem élő nő ősbizalmat tanult… Hinni, bízni… újra… Önmagamban és a Férfiben… a Világ működésében. Önbizalmat, öntudatot, önérzetet, önképviseletet tanult, és a természetes határok megszabására érzett rá újra… miközben megmarad nőiesen határtalan. Újra aktiválódott a kapcsolata az érzékenységével és érzékelésével, a lágy erővel… a Mindenhol ott Létezővel. Felismerte, hogy létének legnagyobb csodája az, amikor megengedi, hogy a bennem élő Lovagom a tenyerén hordozza, minden ízében megtisztelve a bennem élő Isteni Nőt.
És elérkezett a belső Égi-nász… A két felem összeért. Meglátták egymást újra… sok ezer év félelem és sértettség falain túlról… Újra kapcsolódtak. Újra ismerkedtek… már nagyon-nagyon rég vártak erre… mindketten. A SzerElem, melyet kicsi korom óta hordozok a testemben érzetként, víziókként, térként… megérkezett… megérkeztem…
SzerElem vagyok
Szerelemben Élek
SzerElem vagyok
Szerelmet teremtek.

Szerelem

Ez nem az a szerelem, mely a rózsaszín ködről beszél, s aztán elmúlik. Ez a SzerElem maga a Teremtő Erő, amely Életet teremt. Egy középpontban álló, a négy földi lét-elemből létrejövő ötödik elem. Univerzális, központi szer-vező elem.

A SzerElem az élet energiája… Az Élet-Erő. Az életet teremtő, fenntartó, tápláló, kiteljesítő energia. SzerElem energiában fogan a gyermek. SzerElem energiával tápláljuk a gyermeket nőként… Szerrel, Szer-elemmel, Élettel, az Isteni terek univerzális Forrás Energiájával éljük az életünket.

 

“Ha vágysz arra, hogy megéld a nagybetűs Szerelmet…

… neked kell azzá az emberré válnod, aki képes ilyen minőségű kapcsolódásra…”

 

A SzerElem Létállapot az, amikor Minden Rendben Van.

Összhangban áramlunk a Kozmikus Áramlással, együtt rezdülünk a Természet Eredendő Ritmusával… Együtt mozdulunk… Együt vagyunk… a Mindennel.

Egyensúlyban vagyunk, s ezáltal Rend van bennünk. Az Eredendő Természetünk Rendje:

A négy földi lét-elem, az égi és a földi energiák belső egyensúlya, valamint saját feminin és maszkulin felünk egyensúlya teremti meg bennünk az Isteni Rend álaptát.

A belső Rend maga a Szer-Elem-Állapot. A SzerElem, mint ötödik elem, az ÉletErő akkor születik, akkor van jelen… amikor a saját belső energetikai terünkben jelen van az eredendő Rend. Amikor ez az Össz-hang, és Egy-ensúly jelen van bennünk…

… Az Erő szabadon áramlik… Szabadon áramlik belénk, bennünk, belőlünk…

… Folyamatos és szabadon áramló kapcsolódásban vagyunk a körülöttünk lévő Univerzális Térrel… a Mindennel.

 

Az Erő. Az Univerzum Ereje. Isten Ereje. Az Élet-Erő. A SzerElem… szabad áramlását emberként megélni csodás érzés. A Szer-Elem-Energia az Eggyé válás, az Egyesülés Ereje. Amikor egy vagyok Mindennel. Ebben az Egység Állapotban megtapasztalható az Univerzum, s benne a földi világ minden csodája. A SzerElem az az Erő, mely megteremti az Életet.

A legtöbb ma élő ember ezt az állapotot rövidebb-hosszabb ideig akkor tapasztalja meg, amikor találkozik egy olyan emberrel, akinek jelenléte képessé teszi őt arra, hogy megélje saját Összhangját, Egyensúlyát, Teljességét, kapcsolódni tudó képességét az Isteni frekvenciákkal. Ezen állapotban, a szerelem extázisában az ember megtapasztalhatja valódi önmagát, önMAGa teljességében… ám mivel ez esetben ez az állapot egy rajta kívül álló tényezőtől, s annak jelenlététől függ… ez az állapot tűnékeny és igen törékeny…

Ma élő emberként újra választhatjuk azt, hogy nem szerelembe esni szeretnénk…

… hanem SzerElemben lenni.

Ez az érzés lét-állapottá tehető. A tudás visszahívásával, a megfelelő gyakorlatokkal újra képessé tehetjük magunkat a szabadon áramló, Erővel teljes létállapotra. Megérkezhetünk az Élet-Szerelem állapotába, amikor önmagunkban hozzuk létre, önMAGunkból nyitjuk meg a Szerelem állapotát. Szerelem… először önmagukkal, majd a világgal… Mindennel.

Az Egy-ensúly és az Össz-hang állapota újra tanulható. Emlékezhetünk rá sok-sok előző életünkből… amikor még tudtuk… hogyan legyünk Kerek Egész.

Az elmúlt 3-4 ezer év földi történelme, a földi vaskor, a földi világ tél időszaka a végéhez ért… s itt az ideje sokunk számára, hogy leváltsuk azokat a hit-, szokás-, minta-, érték-rendszereket, elengedjük azon blokkokat, melyek a megfagyott, megkövült energetikai állapotokban tartanak, s meggátolnak bennünket, hogy újra szabadon áramoljunk. Szabadon áramoljunk kapcsolódva a világ minden részével, melyben létezünk. Kapcsolódva és részesülve a Univerzum Eredendő, mindenhol és mindig jelen lévő Energiájából, Erejéből.

Ez a tudatosan megélt Szerelmetességben való létezés, amikor képesek vagyunk mi magunk SzerElemmé válni…

… s ez a létállapot lesz az, ami meghatározza kapcsolataink minőségét is.

A nagybetűs Szerelem akkor érkezhet el az életünkbe, amikor a törés mintáink helyett újra a magától értetődő Harmónia lesz az Úr egyéni terünkben. Az Úr… tehát a szervező, a teremtő elv.

Ez az eredendő Harmónia a belső Rend által nyilvánul meg, abból nyílik ki újra. Amikor a Harmónia válik teremtő elvünkké, onnantól kezdve olyan embereket, eseményeket, helyeket… kezdünk el vonzani, melyek harmonizálnak belső Rendünkkel…

 

Férfi és Nő új Egysége

… A Szent Szövetség újra ébredése

 

Hívlak téged Nő… Hívlak téged Férfi… a földi terekben újra Egy-esülni. Hívom az Egy-séget… hívom a Teljességet… a Földön újra megnyilvánulni. Gyógyítsuk Mag-unkat! Gyógyítsuk Egy-Mást! Gyógyuljunk Egy-Másban!… az Egy-ütt terekben… Hívlak Téged, Nő és Férfi! Az Egy-üttre újra rátalálni… A Mennyországot együtt a földön újra ébreszteni…

 

Hirdetem a SzerElem létállapotát

Hirdetem a Szerelem gyönyör-űségét

Hirdetem a gyönyör-élet lehetőségét…

 

Emlékezem és emlékeztetek… hogy egyre több lélek ébredjen annak tudatosságára, hogy ezen létállapot eléréséhez első lépésként saját belső egységünket kell megteremtenünk. Az én küldetésem itt és most az, hogy elhozzam e rezgéseket a mindennapi életbe, és segítsem az erőfeszítések korát áthangolódni a szabad áramlás korába… az önsanyargatás, önfeláldozás korát átkísérni a kölcsönös együttműködés és magától értetődő harmónia korába… Saját tapasztalásaimmal felvértezve, történetemet megosztva, szólok a Földön élőkhöz. Emberek! Lehetséges! Itt az idő. Az ellenségeskedés, a civakodás, a társas magány, az önfeláldozás régi minta… ezer éveken keresztül tapasztaltuk, hogy nem az Egy felé visz bennünket… Váltsunk a kölcsönösségbe.Váltsunk az Együtt-működésbe…

… S ki, melyik oldalról kell megérkezzen ide… olyan hangon szólok hozzá. Hirdetem a Szer-Elem erejét, a Szerelem tanait, és az abba való megérkezés valóságát. Szólok a nőhöz… ébredj! Térj vissza! Emlékezz!…  És szólok a férfihoz, hogy felismerje… mindketten ugyanarra vágyunk… az Egy-másba való újra-megérkezésre.

Élek és gyakorlom a Szer-Elem-Létet… És élő példámmal, SzerElemmel teljes emberi jelenlétemmel árasztom az új Föld ígéretét, az új élet lehetőségét, az új korszak elérkeztét. Teszem, amit eddig is tettem. Jelenlétemmel gyógyítom a Föld terét…

… Szer-Elem Asszonyként…

Élek, emlékezem és tanítok.

Vagyok, aki vagyok.

Szeretettel várlak, amikor úgy érzed számodra is elérkezett az idő ahhoz, hogy megvalósítsd az életedben a SzerElem állapotát.

A Női és Páros SzerElem Tanítások az évkörtől függően elérhetők csoportos programok formájában, és jelentkezhetsz hozzám egyéni konzultációs vonalon is.

 

Jelenlétem arra hivatott, hogy a bennem élő SzerElem Erejét sugározzam bele a körülöttem lévő világba, megébresztve ezzel az embereket önmaguk és mások szeretetére, az Egység-Állapot valóságára.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük