A felébredés Kora

by , on
jan 12, 2019

 

Egyiptomi, Maya, Hopi, Inka és számos más tradíció is tisztán értette még azt a rendszert, mely energetikailag meghatározza a Föld bolygó, s a rajta élő emberiség életét. Azt is tudták, hogy a Naprendszerünk központi csillaga, Solana a Nap egy energetikai kapu, melyen keresztül kapja e tér az energiát a galaxis központjából. Ezen a kultúrák idején még tudtuk, hogy a naprendszerünk és benne a Föld 25.920 földi év alatt megkerüli a Plejádok központi csillagát az Alcyone-t.

A hindu hagyományok szerint ezt a 25.920 éves Nap-ciklust négy Yuga-ra, azaz négy korszakra oszthatjuk: Kali, Dvapara, Treta and Satya.

Az ókori Görök filozófi rendszerében ez négy kort jelent: Vas, Bronz, Ezüst és Arany.

A jelen korunk asztrológusai ezt a ciklust akként értelmezik, amikor a Föld körbeutazza mind a 12 zodiákust. Minden zodiákus terében eltöltött 2.160 év a Föld terében különböző jellegű korszakokat formál. A 12 állatöv terét bejárva, a Föld 25.920 év alatt teszi meg ezt a kört.

Számos hagyomány részeként fennmaradt ez az ősi tudás, apróbb különbségekkel, ám alapvetően ugyanazon kozmikus terekre, azok működésére vonatkozóan.

 

A 24 órás napi ciklus, a 28 napos havi ciklus, a 365 napot felölelő éves ciklus, a 25.920 évet átívelő Nap-ciklus terét a Föld bolygó mozgása, s annak a Naphoz való viszonya formálja. Minden földi időszak egy folyamatosan mozgó változásnak a része, melynek részeként a földi tér frekvenciája, ezáltal tudatossága folyamatosan változik. Ebben a folyamatban megesik, hogy álomba zuhanunk, s megéljük a kozmikus éjszaka minőségét, majd a földi tér rezgés szintjével emelkedve újra felébredünk, s tudatosságunk újra tágulni kezd. Egy teljes Nap-ciklus 25.920 évnyi időszaka alatt ez a változás – a Földdel együtt – keresztül visz bennünket a teljes sötétségen, s elhozott bennünket ide, ahol épp most tartunk a spirituális felébredés korszakába.

 

Hajnalodik a Vízöntő-korszak a Föld terében

A vízöntő-korszak 2012. december 21-én kezdődött, mely változás elhozza számunkra azt, amit úgy nevezhetünk: A dualitás játszmájának vége. A Föld, a Nap és a Plejádok központi csillagának (Alcyone) együtt-állásával beköszöntött az új kor, melynek sajátossága az ébredés és a tágulás energetikája. A Föld és a rajta élő emberiség egy szellemi, lelki, és fizikai felemelkedésen megy keresztül. E folyamat részeként a világ, melyben élünk a dualitás elszeparált tudatosságából alakul át a zero-pont-energia tudatosságába, ahol újra megtapasztalhatjuk azt, hogy Minden Egy.

 

A dualitás tudatállapota a vaskor mintázata és frekvenciája. Ahol alap létállapot az elválasztottság, a beszűkültség, az individualizálódás véglete. Ebből az állapotból ébredve egyre többünknek válik tisztává a tény, hogy a dualitás, a kettősség és vele együtt a kétség csupán egy illúzió. A földi valóság – mint minden a teremtett Univerzumban -, a polaritás törvényének létjogosultságára épül, mely szerint minden, ami egymás ellenkezőjeként jelenik meg ebben a térben, az nem más, mint a két fele ugyanannak az Egy dolognak. A vízöntő-kor energetikája segít bennünket, hogy a kettősség helyett újra megéljük az Egységet. Segít bennünket, hogy rálássunk arra, hogy a kettősség, az ellenségeskedés helyett újra meg tudjuk élni létezésünk Egyensúlyát, mely a poláris felek kölcsönös együttműködéséről szól.

A földi éjszaka, más névvel illetve a vaskor időszaka óta élünk mi emberek itt a Föld bolygó terében a dualitás hit-rendszerében. Ennek közvetlen oka az, hogy a földi világ frekvenciájának mélyrepülésével az emberi agy két agyféltekéje között megtört a kapcsolat.

A bal agyféltekénk hordozza lényünk maszkulin minőségét. A bal agyfélteke gondolkodása a külső világokra irányuló, elemző. Ez a részünk felelős a logikai gondolkodásért, a matematikus, a következetes, ok-okozati összefüggés látásért. Gondolkodásmódjából fakadóan a bal agyfélteke látásmódja lineáris. Ez a tulajdonsága vezetett a mai általánosan elfogadott képhez, mely szerint az idő egy lineáris vonal mentén terjedő dolog. A bal agyfélteke látásmódjának következménye az is, amikor emberi létezőként aprónak és végesnek érezzük magunkat, különválasztva másoktól, különválasztódva az Isteni Forrástól.

A jobb agyfélteke működése hordozza lényünk feminin minőségét. A jobb agyfélteke működése a belső világokra irányuló, érzékelő. Ez a részünk felelős minden alkotó folyamatért. A zene, a ritmus, a képzelőerő, az intuíció, a humor, a szépség minősége mind ehhez a részünkhöz tartozik. Ez a részünk érzékeli és érti lényünk végtelenségét, hisz folyamatosan kapcsolatban van az Isteni Teremtő minőségével. Érzékeli az egységet, a kapcsolódást az Univerzum részei között.

 

A Föld mágneses mezejének frekvenciája újra emelkedik, s az utóbbi években elérte azt a szintet, mely segíti emberként való felébredésünket. Ez a folyamat most arról szól, hogy a két agyféltekénk újra elkezd kommunikálni egymással, s ezáltal megszűnik a ketté választottság illúziója, megszűnik a dualitás perspektívája, megkezdődik az elválasztottság, a töredezettség, a szétszóródás és az ellenség-kép, a küzdés energetikai állapotának áthangolódása.

A felébredés nem más, mint, hogy újra elkezdünk emlékezni arra, hogy ki és mi vagyunk valójában. Felébredve a hosszú földi éjszaka idején megkezdett ‘álmunkból’, megdörzsöljük a szemünket, nagyot nyújtózunk, s kitisztult tudattal folytatjuk emberként földi létezésünket. Energetikai nyelven szólva a Föld terének rezgés emelkedésével ez a világ áthangolódik a kettősség, a dualitás, az elválasztottság illúziójából, három dimenziós anyagi lét-tudatosságából, a kristály tudatosság, az Egység tudat-állapotára.

A folyamat támogatásáért sokat tehetünk mi magunk is. Ennek első lépéseként két agyféltekénk összhangján érdemes dolgoznunk, hogy újra egymásra tudjanak találni, s újra tudjanak együtt-működni. Ehhez egy egyszerű lépés lehet az, hogy elengedjük a kényszeres gondolkodás, s teret adunk érzéseinknek, érzékelési képességeinknek. Lényünk érzelmi mezeje közvetlen és szoros kapcsolatban áll lelkünk terével. Érzékelésünkön keresztül gyorsan fel tudjuk venni lélek-részeinkkel a kapcsolatot újra. Lelkünk tere, a morfogenetikus mezőnk pedig közvetlen kapcsolatban áll a Föld mágneses terével. A Föld frekvenciájának emelkedésével mi magunk, lélekként és emberként haladunk vele együtt… ha hagyjuk… s elengedjük ragaszkodásainkat idejét múlt szokások, hitrendszerek, látásmódok terén.