Ébredő lélek, ki utadon épp a két világ között jársz, üzenem neked…
Tartsd meg MAGad!

 

 

Neked mit jelent az, hogy Saját Hatalmadban Állni?

Hogyan állsz hozzá, milyen érzéseket kelt benned a szó: HATALOM

 

Ez a kifejezés eredendően, tiszta valóságában nem mást jelent, mint a 7 pontos teremtő állapotot, mely egy energetikai megnyilvánulása a BELSŐ REND állapotának. A belső rend, belső egyensúly állapota, ahol egy mágneses középpont köré rendeződik lényünk minden részecskéje és ez a középpont hat irányból, hat univerzális minőség energiájából táplálkozik, létrehozva ezzel egy stabil belső struktúrát, stabil erőforrásokra alapozva. Az BELSŐ ERŐ, az erő-teljesség állapota.

Az ERŐ, a REND, az EGYENSÚLY és az ebből eredő JELENLÉT összessége manifesztálja a tiszta hatalom állapotát… amikor Ura vagyok magamnak… tehát én vagyok az ÚR a saját hazámban, saját házamban, saját birodalmamban, saját lényem terében. Ez nem mást jelent, mint hogy két kezemben tartom saját életemet, én irányítom belső állapotaimat. Én vagyok a vezér, mert tudatos eszköztáram lehetővé teszi, hogy saját birodalmamban én legyek a TEREMTŐ ERŐ.

 

GYAKORLATBAN MEGÉLT TUDATOSSÁG – TÜKÖR VILÁG

Mint, ahogy igaz minderre, e téren is működik a 3D poláris világának tükör tere. Az a lélek, aki különböző gyökér okokból, mintázatokból kifolyólag nem akar, nem tud élni saját hatalmával, önmaga feletti eredendő uralmával… elnyomja, elfojtja azt, nem akar tudomást venni róla, vagy csak egyszerűen nem emlékszik erre a természetes állapotára… ezzel a magatartásával ‘lemond’ erről a részéről, kiadja az erőt a kezéből. A tükör világ pedig arra hivatott, hogy minden árnyékban lévő részünket megjelenítsen számunkra, és folytonos, erőteljes képi és hang hatásokkal igyekezzen bennünket emlékeztetni arra a megtagadott én-részünkre, mely a feledés homályában arra vár, hogy végre újra rávetítsük tudatosságunk fényét… megébresztve, életre hívva, magunkhoz ölelve őt hosszas száműzetését követően.

Amit elfojtunk, amire nem akarunk figyelmet fordítani, amit szőnyeg alá söprünk…

… az mind kivetül és megmutatkozik körülöttünk a bennünket visszatükröző világban.

 

Hogyan történik mindez?

Amit te nem használsz, azt ‘átadod’ másnak…

 

Vizsgáld meg magadat és az életedet ebből a szempontból. Ez az aktuális helyzet az utóbbi hetek történéseivel a tökéletes terep ehhez. Befolyásolható vagy? Hagyod, hogy más, mások HATározzák meg a létedet? Hogyan és mennyire HATnak rád és az életedre külső tényezők? A te birodalmadban ki az Úr?

Ülj le egy pár percre, és őszintén vedd számba, hogy ez a jelen helyzet és annak hangulata, energetikája, hírei, jelenléte mennyire és milyen módon befolyásol téged.

Minél jobban, minél erőteljesebb befolyást érzékelsz, mely az utóbbi hetekben erőteljes hatásokat gyakorol rád és az életedre, annál fontosabb, hogy időt szentelj a belső hatalom, mint életerő és erő-teljesség témakörének.

 

Hangolódj!

Érezd magad!

… és hozz egy döntést:

 

A térdepelve kívánod élni az életed, külső hatalmi erők által irányítva…

… vagy két lábbal a földön állva teremteni azt.

 

Amint saját egyéni hatalmadat visszahelyezed magadba… külső hatalom nem gyakorolhat befolyást rád.

 

Mit jelent az, hogy Ura vagyok magamnak?

Tisztában vagyok a létezésemmel, a szabad akarati jogommal s az azzal járó felelősségemmel. Ezért tudom, hogy minden, ami én vagyok, ami az én életem, az én környezetemben jelen van… azt én magam teremtem… magamnak… és értem van.

Ismerem és élem az alapvető univerzális törvényt, mely szerint meghagyok mindent és mindenkit annak, ami és amilyen… s én megmaradok annak, ami vagyok, megtartom magamat. Tehát nem befolyásolok másokat, nem akarok hatni másokra, és nem engedem, hogy külső tényezők befolyásoljanak megrendítsenek, felborítsanak.

Ismerem magamat és létezésem síkjait, azok összességét, én-részeim működését és vannak hozzá(m) eszközeim. Tudom, hogyan kezeljem saját jelenlétemet, és hogyan tartsam karban saját magamat, belső rendemet, egyensúlyomat, stabilitásomat, tisztaságomat, erőnlétemet, frekvenciámat.

Tisztában vagyok az általam külső és belső világként érzékelt tér kapcsolatára és tudatosan kezelem a kapcsolódásokat és elhatárolódásokat.

 

A transzformáló idők sok kincset, ajándékot rejtenek, hoznak fel a felszínre. Ez a mostani helyzet csodálatos tapasztalati és tér és gyakorló mező ahhoz, hogy tisztázd magadban azt, hogy a te életedben, a te egyéni teredben és a testedben ki az Úr.

 

Szabad vagy azt tenni, amit a szíved súg neked?

Megengeded magadnak, hogy azt tedd, amit igaznak érzel?

Képes vagy azt tenni, amiről tudod és érzed, hogy az a helyes?

… vagy hagyod magad befolyásolni, eltéríteni, megfélemlíteni és tehetetlenné tenni?

 

Minden lélekben jelen van a szabad akarat joga és a saját létezése felett gyakorolt hatalom ereje.

EMLÉKEZZ!

 

Ha szívesen kapnál te is ilyen tudatosság fejlesztő, éberség-megtartást segítő e-maileket, iratkozz fel a levelező listámra 🙂